Flirting couple in cafe using digital tablet
Flirting couple in cafe using digital tablet

ในปัจจุบันมีคู่รักหลายต่อหลายคู่ที่แรกรักกันใหม่ ๆ ก็หวานซาบซึ้งกัน มองตากันทั้งวัน จับมือกันทั้งวัน ไปไหนไปด้วยกัน ไม่ยอมแยกห่างจากกันซึ่งอาจจะมาจากการที่พึ่งพบเจอกันจากการที่หาคู่รักมานานและคิดว่าได้เจอกับคนที่ใช่สำหรับตัวเองแล้ว  ซึ่งการแสดงออกหวานซึ้งแบบนี้ผู้คนที่พบเห็นเขาก็มักจะนินทาลับหลังว่า รังรองก้นหม้อข้าวยังไม่ทันดำ อีกไม่นานก็เลิกกัน หลายคนที่ได้ยินได้ฟังก็อาจจะคิดว่าคนที่พูดแบบนั้น คงจะพูดด้วยความอิจฉาริษยา แต่เมื่อสังเกตไปนาน ๆ เข้า ก็กลับกลายเป็นจริง

ตรงกันข้าม หลายคู่ที่เริ่มต้นแบบราบเรียบธรรมดา ไม่หวือหวาอะไรในการหาคู่แต่พยายามปรับตัวเข้าหากัน เข้าใจกันด้วยความรัก ความผูกพัน ความรักของเขาและเธอกลับหวานลึกซึ้งเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาที่ผ่านไปก็มีชีวิตคู่ที่แสนหวาน น่ารัก เป็นที่ชื่นชมของคนรอบข้าง ซึ่งเป็นศิลปะของการครองรักครองเรือน  บางเรื่องบางราวของคนในยุคโบราณก็น่าจะนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตคู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

เมื่อต้องการที่จะหาคู่ครองก็จัดสรรเวลาให้แก่ตนเองบ้างโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นวันหยุดไม่ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดต่อเนื่องทำงานให้น้อยลงบ้าง ปฏิเสธงานบางสิ่งบางอย่างบ้าง อย่าคิดว่ามีแต่ตนเองเท่านั้นที่จะสามารถทำได้ คนอื่นเขาก็อาจจะทำได้ ถ้าเปิดโอกาสให้เขาได้ทำแทนบ้าง เมื่อเริ่มมีเวลาแล้วก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นในการจะคิด  จะทำ เช่น ดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้ดี ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน ย่อมจะทำให้อารมณ์ดีที่ใคร ๆ ก็อยากเข้าใกล้จึงจะทำให้หาคู่ได้ง่ายขึ้น

การมีชีวิตคู่ด้วยความรัก จึงเป็นปฐมบทของการใช้ชีวิตร่วมกันในทุกยุคทุกสมัยตลอดมา  กล่าวกันว่ามนุษย์เรานั้นเกิดมาเพื่อแสวงหาความรัก ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ไม่ว่าความรักนั้นจะเป็นความรักต่อเพศตรงข้าม หรือเป็นความรักระหว่างเพศเดียวกัน ก็นับเป็นความรักเช่นกัน ในปัจจุบันนี้จิตแพทย์และนักจิตวิทยาทั้งหลาย ได้มีความเห็นที่ตรงกันว่า ความรักในเพศเดียวกัน เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เป็นความผิดปกติของจิตใจแต่อย่างใด

แต่รูปแบบของความรักในการหาคู่รักเพื่อครองเรือนนั้นของคนส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนั้นก็ยังคงเป็นความรักของชายและหญิง ซึ่งย่อมเป็นที่แน่นอนว่า ในความคิดแล้วเรื่องอะไรก็ตามชายและหญิงมักจะคิดต่างกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักและสัมพันธภาพด้วยแล้วนั้นกล่าวกันว่าผู้ชายนั้นมาจากดาวอังคาร ส่วนผู้หญิงมาจากดาวพระศุกร์ ซึ่งจะเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรไม่สามารถพิสูจน์ได้  แต่ผู้ชายมีความรักแบบอีโรติกในขณะที่ผู้หญิงจะมีความรักแบบโรแมนติก

ผู้หญิงจึงต้องมีความรักเกิดขึ้นก่อนจึงจะเกิดอารมณ์พิศวาส แต่ในขณะที่ผู้ชายเมื่อมีความสุขสมจากบทพิศวาสแล้ว จึงจะเกิดความรักในตัวของผู้หญิงที่มีความสุขด้วยมากขึ้น ผู้หญิงย่อมมีเซ็กส์เพื่อตอบแทนความรัก ซึ่งจะแตกต่างจากที่ผู้ชายบอกรักผ่านการมีเซ็กส์

การหาคู่ชีวิต จึงต้องอาศัยการปรับตัวเข้าหากัน และพบกันครึ่งทาง โดยพยายามทำให้คนที่จะมาใช้ชีวิตคู่เข้าใจและมั่นใจในความรักที่มีต่อกัน ชีวิตคู่ของคนสองคนในระยะแรกเริ่มเปรียบเสมือนกับดอกกุหลาบสีแดงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์พิศวาสที่เร่าร้อนมีความหลงใหลและรู้สึกถึงความดึงดูดใจของเพศตรงข้าม กามารมณ์ การร่วมรักนั้นจึงเป็นการบอกรักกันด้วยการแสดงออกทางด้านภาษากาย จนกระทั่งเกิดความสุขสมร่วมกันแล้วก็อาจจะเกิดการผูกพันทางใจร่วมด้วย

นักจิตวิทยากล่าวว่า ความรักนั้นมีการแสดงออกอยู่ด้วยกัน  5 วิธีคือ

  1. ความรักแบบต้องการการสัมผัส

เป็นความรักที่มีการแสดงออกที่สัมพันธ์กับความรู้สึกด้านร่างกาย ที่ต้องการได้รับสัมผัสที่อบอุ่น ได้อยู่ใกล้ชิดกันและมีการตอบสนองทางกายต่อกันและกัน

  1. ความรักแบบสุดแสนโรแมนติก

เป็นความรักที่มีความรู้สึกหลงใหล ที่รุนแรงเพราะมีความรู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นดึงดูดใจอย่างมาก

  1. ความรักแบบต้องการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน

เป็นความรักที่ต้องการการมีส่วนร่วม แบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน ต้องการใช้เวลาอยู่ร่วมกันและทำตามคำร้องขอของคู่ของตน

  1. ความรักแบบต้องการความมั่นใจ

เป็นความรักที่ต้องการความมั่นคงทางด้านจิตใจ อยากให้คู่ของตนเข้าใจตนเอง ขณะเดียวกันก็พยายามเอาอกเอาใจอีกฝ่าย เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ

  1. ความรักแบบพันธะสัญญาใจ

เป็นความรักที่มักเกิดหลังจากการหาคู่และได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน จนเกิดการผูกพันเป็นสัญญาใจต่อกัน ที่ต่างก็ยอมรับการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน และเป็นความรับผิดชอบที่รับรู้ได้ด้วยความรู้สึกมั่นคงที่มีต่อกัน

รูปแบบของการแสดงความรัก 5 วิธีดังข้างต้นนั้นเป็นรูปแบบที่เสนอโดยคุณหมอผู้อำนวยการ สำนักโครงการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ของสถาบันส่งเสริมสุขภาพ โดยเรียบเรียง และแปลจากแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่หาคู่และต้องการใช้ชีวิตคู่อย่างสุขสมและราบรื่น ไว้พิจารณาการแสดงความรักต่อกันให้สอดคล้องต่อความปรารถนาของกคู่ชีวิต เพราะชีวิตคู่นั้นต้องอยู่บนรากฐานของความรัก จึงจะยั่งยืนและสามารถครองชีวิตคู่กันไปจนถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร เป็นการหาคู่ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วย ความรักและความผูกพันที่มีต่อกัน


อาจารย์ต้น
อาจารย์ต้น

สวัสดีครับ ผมชื่ออาจารย์ต้น ผมรักการเขียนบทความ SEO มาตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปัจจุบันผ่านเว็บ articleheros.com ปัจจุบันสนใจค้นคว้า วิธีหาเงินออนไลน์ การลงทุนออนไลน์ และเขียนบทความแบ่งปันทุก ๆ คนในรูปแบบคู่มือ ที่คุณสามารถอ่านและเอาไปใช้งานได้จริง อย่าลืมกด subscription กันนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.