%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b9%83%e0%b8%ab

งานเขียน ถือเป็นศิลปะอันล้ำลึกอย่างหนึ่งของมนุษยชาติปัจจุบันนี้ คนไทยนิยมการอ่านหนังสือกันมากขึ้น ทำให้ตลาดของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้อง หาคนเขียนบทความ  เพื่อทำการตลาดให้กับธุรกิจจึงทำให้มีนักเขียนหน้าใหม่เกิดขึ้นมากมายราวกับดอกเห็ดหน้าฝน   นักเขียนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเขียนบทความให้กับทุกๆธุรกิจ  สำหรับการค้น  หาคนเขียนบทความ  ที่มีคุณภาพไม่ทิ้งงานให้ผู้ว่าจ้างเคว้งคว้าง  ท่านสามารถค้นหาได้ด้วย 10  วิธีดังนี้

1.นักเขียนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองและพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง

มีคนจำนวนมากมายที่มีพรสวรรค์ด้านการเขียนมาแต่กำเนิด แต่ในโลกของงานเขียนนั้น จะไม่มีคำว่า “เก่งที่สุด” หรือ “ดีที่สุด” สิ่งที่ว่าดีแล้ว ย่อมทำให้ดีกว่าเดิมได้อยู่เสมอ การสรรหาคนเขียนบทความ  นั้นคนที่ว่าเก่งแล้ว ก็ต้องมีคนที่เก่งกว่าอยู่เสมอ การหาคนเขียนบทความที่รู้จักหาพรแสวงใส่ตัวและพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องก็จะมีการพัฒนารูปแบบของการเขียนอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน จะสังเกตได้ว่านักเขียนชั้นนำมักจะผลิตงานเขียนบทความได้อย่างคงเส้นคงวา และมีรูปแบบที่แปลกใหม่ในการสร้างสรรค์แก่ผู้อ่านอยู่เสมอ

2.นักเขียนที่รู้จักสร้างจุดเด่นและความแตกต่างของงานเขียนบทความ

หาคนเขียนบทความ แนวที่คุณต้องการให้ตรงกับธุรกิจออนไลน์ของคุณนั้น  ต้องหาคนเขียนบทความ ที่สร้างจุดเด่นและความแตกต่างของงานเขียนได้ เช่น คุณต้องการให้เขียนสารคดีท่องเที่ยวเกี่ยวกับจังหวัดระยองนักเขียนบทความก็จะสร้างงานของคุณให้โดดเด่นและแตกต่างเพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจการท่องเที่ยวออนไลน์ เป็นต้น

3.นักเขียนที่เป็นนักเขียน นักอ่าน  นักจำ  นักจด  

นักเขียนบทความต้องเป็นคนที่รักในงานเขียน เพราะคนเราจะทำอะไร ก็ควรเริ่มต้นจากความรักในสิ่งนั้น ๆ ก่อน ถ้าคุณต้องการ หาคนเขียนบทความ ก็ต้องหานักเขียนที่มีความรักในงานเขียนก่อน เมื่อมีความรักในงานเขียน ก็จะมีทัศนคติที่ดีในงานเขียน  นักเขียนที่อ่านหนังสือให้มาก ๆ นั้นการอ่านจะช่วยทำให้เขียนได้ดีขึ้น หาคนเขียนบทความ  ที่เป็นนักจำ นักจด นักเขียนที่ดีจะมี ปากกา กระดาษ สมุด เพื่อจดในสิ่งต่าง ๆ ที่เขาเหล่านั้นคิด หรือ เมื่ออ่านเจอถ้อยคำ สำนวน ภาษาที่นักเขียนสนใจก็จะจดบันทึกไว้ เพื่อนำข้อมูลที่จดไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบทความที่นักเขียน ๆ เสมอ

4.นักเขียนที่มีวินัย

นักเขียนที่จะประสบความสำเร็จ หรือ นักเขียนที่สร้างผลงานออกมาอย่างสม่ำเสมอ ย่อมเป็นที่ต้องการของผู้ที่  หาคนเขียนบทความ เสมอ  เพราะนักเขียนที่ดีมักเป็นคนที่มีวินัยในตนเอง เช่น มีการกำหนดเวลาทำงาน แล้วต้องทำงานให้มีผลงานออกมาตามแผนที่ตนเองได้วางไว้เสมอ

5.นักเขียนที่มีประสบการณ์ในชีวิตพอสมควร

การจะเขียนหนังสือให้ได้ดี หาคนเขียนบทความ  ที่เป็นนักเขียนที่ดีมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ อยู่บ้างพอสมควรจึงจะสามารถเขียนหรืออธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจได

6.นักเขียนที่มีความสามารถในการใช้สำนวน ภาษา ถ้อยคำได้ดี

การเขียนมีความแตกต่างกับการสื่อสารด้านการพูด เพราะการพูดให้คนเศร้า หรือ พูดให้คนหัวเราะ ผู้พูดสามารถใช้ลีลาท่าทาง สีหน้า การเคลื่อนไหว น้ำเสียง ฯลฯ  แต่การเขียนนั้นไม่สามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้ จึง ต้องหาคนเขียนบทความที่มีความสามารถในการใช้ ภาษา ถ้อยคำ สำนวน ช่วยในการสื่อเพื่อให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตาม

7.นักเขียนที่เป็นคนทุ่มเทขยันเขียน

หาคนเขียนบทความ  ที่เป็นคนทุ่มเทขยันเขียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ท้อแท้ ไม่เลิกกลางคัน เพราะนักเขียนที่ดีต้องมีหัวใจที่อดทน ต้องขยัน ทุ่มเท ไม่เลิกล้ม จนกว่างานเขียนบทความจะแล้วเสร็จ

8.นักเขียนที่เป็นคนฝึกฝนตนเอง

การพัฒนาตนเอง แก้ไขปรับปรุง ตัวเองตลอดเวลา ย่อมเป็นที่ต้องการของผู้ที่ หาคนเขียนบทความ  นักเขียนที่ดีจะมีการพัฒนางานเขียนของตนเองสม่ำเสมอ และศึกษาหาความรู้ เทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงจะทำให้งานเขียนของตนเองเป็นที่ต้องการของผู้ที่  หาคนเขียนบทความ และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

9.นักเขียนที่เป็นตัวของตัวเอง

การเป็นนักเขียนที่ดีต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่เลียนแบบใคร จึงเป็นที่ต้องการของผู้ที่ หาคนเขียนบทความ เพราะจะเขียนงานของตนเองอย่างเป็นธรรมชาติหรือความเป็นตัวตนของตนเองและจะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองเขียน

10.นักเขียนที่มีสมาธิดี และเป็นคนที่ควบคุมตนเองได้ดี  

การเขียนบทความเป็นงานที่ต้องใช้ความคิด ฉะนั้น   หาคนเขียนบทความ  ที่มีสมาธิจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ นักเขียนที่มีสมาธิดีมักจะนั่งเขียนได้เป็นเวลาที่นานๆ โดยเขียนจนกว่างานที่วางแผนไว้เสร็จ

สิ่งเหล่านี้ข้างต้นเป็นคุณสมบัติที่ดีหรือลักษณะที่ดีของนักเขียนบทความ  ถ้าหากท่านเป็นคนหนึ่งที่ หาคนเขียนบทความ ท่านควรศึกษาแนวทางคุณสมบัติของนักเขียนที่กล่าวไปในข้างต้น ท่านก็สามารถ  หาคนเขียนบทความ  ให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจออนไลน์ที่ประความสำเร็จได้ในอนาคตอันใกล้

คนไทยนิยมการอ่านหนังสือกันมากขึ้น ทำให้ตลาดของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้อง หาคนเขียนบทความ  เพื่อทำการตลาดให้กับธุรกิจหาคนเขียนบทความ แนวที่คุณต้องการให้ตรงกับธุรกิจออนไลน์ของคุณนั้น  ต้องหาคนเขียนบทความ ที่สร้างจุดเด่นและความแตกต่างของงานเขียนได้

 


อาจารย์ต้น
อาจารย์ต้น

สวัสดีครับ ผมชื่ออาจารย์ต้น ผมรักการเขียนบทความ SEO มาตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปัจจุบันผ่านเว็บ articleheros.com ปัจจุบันสนใจค้นคว้า วิธีหาเงินออนไลน์ การลงทุนออนไลน์ และเขียนบทความแบ่งปันทุก ๆ คนในรูปแบบคู่มือ ที่คุณสามารถอ่านและเอาไปใช้งานได้จริง อย่าลืมกด subscription กันนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.