การหาข้อมูลสินค้าเพื่อเขียน บทความรีวิว

รีวิวสินค้า บทความ

การเขียนบทความรีวิวสินค้านั้น คนเขียนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ พอสมควร จึงจะสามารถสื่อสารไปยังผู้อื่นบทความได้ตรงตามความประสงค์ การที่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้าก็ต้องศึกษาข้อมูลของสินค้าจากสื่อต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าชนิดนั้นให้เราได้
ในที่นี้จะยกตัวอย่างสื่อที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพื่อนำมาเขียนบทความรีวิว

ข้อมูลจากบริษัทเจ้าของสินค้า

แน่นอนว่าแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับสินค้านั้นๆ ก็คือข้อมูลจากบริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้านั่นเอง โดยในปัจจุบันข้อมูลของสินค้าส่วนมากสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของบริษัทผู้เป็นเจ้าของสินค้าได้โดยตรง แต่ข้อมูลที่ได้ส่วนมากจะเป็นข้อมูลทางเทคนิคกับรูปลักษณ์ของสินค้าเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องหาข้อมูลของสินค้าจากแหล่งอื่นๆ มาประกอบอีก

ข้อมูลจากสื่อต่างๆ

เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งสามารถศึกษาเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมได้อีกส่วนหนึ่ง แต่ส่วนมากข้อมูลพวกนี้ก็เผยแพร่มาจากบริษัทนั่นเอง

ข้อมูลจากร้านขายสินค้า

อาจจะมีแผ่นพับจากบริษัทและเอกสารประกอบต่างๆ แต่ที่แน่ๆ เราจะเห็นสินค้าตัวจริงได้จากร้านขายสินค้านั่นเอง ซึ่งจะทำให้เรารู้จักสินค้าได้ดีขึ้นมากกว่าการศึกษาจากข้อมูลที่ได้รับมาจากสื่อต่างๆ

อินเทอร์เน็ต

ต้องยกมาเป็นประเด็นย่อยอีกส่วนหนี่งเพราะสื่อทางอินเทอร์เน็ตมีอยู่หลากหลายที่เราสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกันสินค้าต่างๆ ได้แก่ ร้านขายสินค้าออนไลน์ เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจเพราะเราอาจจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าจากลูกค้าที่ได้ใช้สินค้าไปแล้วและได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับสินค้าไว้

เว็บเผยแพร่วีดีโอต่างๆ

เช่น Youtube เราสามารถดูการสาธิตการใช้สินค้าได้จากคลิปที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้รู้จักสินค้าได้ดีขึ้น และยังมีคลิปต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้สามารถเขียนรีวิวสินค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์ขายสินค้าในต่างประเทศ

เช่น Amazon, Ebay เป็นต้น ซึ่งเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าต่างๆ รวมไปถึงประเภทเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบตัวสินค้าต่างๆ ว่าได้รับความนิยมในต่างประเทศเช่นไร รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้าในต่างประเทศเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการรีวิวสินค้าได้ด้วย
นอกจากนี้แล้ว ถ้าเรามีโอกาสได้ใช้สินค้าเองจะเป็นการดีที่สุดในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้น แต่ในการเขียนบทความรีวิวสินค้าจำนวนมากคงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ทดสอบสินค้าด้วยตนเองทุกชนิด

ที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูลที่เราสามารถหาข้อมูลของสินค้าต่างๆ ได้ ซึ่งถ้าเราสามารถหาข้อมูลของสินค้าเพิ่มเติมได้อีกจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ก็จะทำให้สามารถเขียนบทความรีวิวสินค้าได้ดี มีเนื้อหาหลากหลายยิ่งขึ้น


อาจารย์ต้น
อาจารย์ต้น

สวัสดีครับ ผมชื่ออาจารย์ต้น ผมรักการเขียนบทความ SEO มาตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปัจจุบันผ่านเว็บ articleheros.com ปัจจุบันสนใจค้นคว้า วิธีหาเงินออนไลน์ การลงทุนออนไลน์ และเขียนบทความแบ่งปันทุก ๆ คนในรูปแบบคู่มือ ที่คุณสามารถอ่านและเอาไปใช้งานได้จริง อย่าลืมกด subscription กันนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.