การหาข้อมูลสินค้าเพื่อเขียน บทความรีวิว

การหาข้อมูลสินค้าเพื่อเขียน บทความรีวิว

รีวิวสินค้า บทความ

การเขียนบทความรีวิวสินค้านั้น คนเขียนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ พอสมควร จึงจะสามารถสื่อสารไปยังผู้อื่นบทความได้ตรงตามความประสงค์ การที่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้าก็ต้องศึกษาข้อมูลของสินค้าจากสื่อต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าชนิดนั้นให้เราได้
ในที่นี้จะยกตัวอย่างสื่อที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพื่อนำมาเขียนบทความรีวิว

ข้อมูลจากบริษัทเจ้าของสินค้า

แน่นอนว่าแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับสินค้านั้นๆ ก็คือข้อมูลจากบริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้านั่นเอง โดยในปัจจุบันข้อมูลของสินค้าส่วนมากสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของบริษัทผู้เป็นเจ้าของสินค้าได้โดยตรง แต่ข้อมูลที่ได้ส่วนมากจะเป็นข้อมูลทางเทคนิคกับรูปลักษณ์ของสินค้าเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องหาข้อมูลของสินค้าจากแหล่งอื่นๆ มาประกอบอีก

ข้อมูลจากสื่อต่างๆ

เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งสามารถศึกษาเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมได้อีกส่วนหนึ่ง แต่ส่วนมากข้อมูลพวกนี้ก็เผยแพร่มาจากบริษัทนั่นเอง

ข้อมูลจากร้านขายสินค้า

อาจจะมีแผ่นพับจากบริษัทและเอกสารประกอบต่างๆ แต่ที่แน่ๆ เราจะเห็นสินค้าตัวจริงได้จากร้านขายสินค้านั่นเอง ซึ่งจะทำให้เรารู้จักสินค้าได้ดีขึ้นมากกว่าการศึกษาจากข้อมูลที่ได้รับมาจากสื่อต่างๆ

อินเทอร์เน็ต

ต้องยกมาเป็นประเด็นย่อยอีกส่วนหนี่งเพราะสื่อทางอินเทอร์เน็ตมีอยู่หลากหลายที่เราสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกันสินค้าต่างๆ ได้แก่ ร้านขายสินค้าออนไลน์ เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจเพราะเราอาจจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าจากลูกค้าที่ได้ใช้สินค้าไปแล้วและได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับสินค้าไว้

เว็บเผยแพร่วีดีโอต่างๆ

เช่น Youtube เราสามารถดูการสาธิตการใช้สินค้าได้จากคลิปที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้รู้จักสินค้าได้ดีขึ้น และยังมีคลิปต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้สามารถเขียนรีวิวสินค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์ขายสินค้าในต่างประเทศ

เช่น Amazon, Ebay เป็นต้น ซึ่งเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าต่างๆ รวมไปถึงประเภทเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบตัวสินค้าต่างๆ ว่าได้รับความนิยมในต่างประเทศเช่นไร รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้าในต่างประเทศเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการรีวิวสินค้าได้ด้วย
นอกจากนี้แล้ว ถ้าเรามีโอกาสได้ใช้สินค้าเองจะเป็นการดีที่สุดในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้น แต่ในการเขียนบทความรีวิวสินค้าจำนวนมากคงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ทดสอบสินค้าด้วยตนเองทุกชนิด

ที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูลที่เราสามารถหาข้อมูลของสินค้าต่างๆ ได้ ซึ่งถ้าเราสามารถหาข้อมูลของสินค้าเพิ่มเติมได้อีกจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ก็จะทำให้สามารถเขียนบทความรีวิวสินค้าได้ดี มีเนื้อหาหลากหลายยิ่งขึ้น

ลักษณะของ บทความ รีวิวสินค้าที่ดี

ลักษณะของ บทความ รีวิวสินค้าที่ดี

รูปแบบ บทความ รีวิวสินค้า

เป็นการยากที่จะบอกได้ว่า บทความรีวิวสินค้า ที่ดีนั้นมีลักษณะอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อบทความนี้ไม่ได้อ้างอิงถึงหลักวิชาการหรือหลักการเขียนบทความที่สอนกันอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ หากแต่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น

ผู้เขียนมองไปถึงจุดที่มันควรจะเป็นจากการความต้องการของตลาด ลักษณะของการสื่อสาร และเป้าหมายของการเขียนบทความรีวิวสินค้าแล้ว มีความเห็นว่าบทความรีวิวสินค้าที่ดีควรมีลักษณะดังนี้คือ

เปิดเผยข้อมูลของสินค้าตามความเป็นจริง

เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบทความประเภทนี้อยู่แล้ว เพราะเราต้องนำเสนอรายละเอียดของสินค้าให้ลูกค้าได้เห็น ทั้งรูปลักษณ์ของสินค้า ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับสินค้านั้น คุณสมบัติของสินค้าที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องนำเสนอให้เหมาะสมกับสินค้านั้นๆ

ชี้ให้เห็นคุณภาพของสินค้า

เมื่อได้แสดงคุณลักษณะของสินค้าแล้ว สิ่งที่น่าจะเสนอแก่ลูกค้าเป็นลำดับต่อไปคือการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าที่นำเสนอ นั่นก็คือสินค้ามีกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO ต่างๆ หรือไม่สินค้าใช้วัสดุอุปกรณ์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่รู้จัก อย่างเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าจำพวกเครื่องปรับอากาศ ได้รับการรับรองมาตรฐานประหยัดไฟในระดับไหน เป็นต้น สินค้าเหมาะสมกับการใช้งานอย่างไรบ้าง มีฟังค์ชันในการใช้งานต่างๆ ที่น่าสนใจอันเป็นจุดเด่นของสินค้าประเภทนั้นๆ เช่น สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ สามารถใช้ซิมได้ทุกเครือข่าย สามารถใช้อินเทอร์เนตผ่าน WiFi และผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ได้ เป็นต้น มีประสิทธิภาพสมควรกับระดับของสินค้า เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดมีการผลิตขึ้นมาหลายรุ่น หลายแบบ จึงต้องชี้ให้ลูกค้าได้มองเห็นว่าสินค้ารุ่นนี้ใช้งานได้เหมาะสมตามระดับสินค้าอย่างไร

ชี้ให้เห็นความคุ้มค่าของสินค้า

ให้ข้อมูลว่าสินค้ามีคุณสมบัติตามต้องการใช้งานของลูกค้าอย่างไร โดยยกจุดเด่นของสินค้าที่ลูกค้าน่าจะพึงพอใจ ในการนำไปใช้งานตามความประสงค์

ราคาที่เหมาะกับสินค้า

ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าว่าสินค้าในระดับราคาเท่านี้ เหมาะสมกับตัวสินค้าเช่นไร โดยอาจเปรียบเทียบกับสินค้าแบรนด์เดียวกันรุ่นที่ราคาสูงกว่าหรือราคาต่ำกว่า เพื่อให้ลูกค้าเชื่อว่าราคาเหมาะสมกับตัวสินค้าจริงๆ

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้

สุดท้ายคือต้องสรุปให้ลูกค้าได้เห็นว่าสินค้าเหมาะกับการใช้งานในระดับไหน อย่างไร เมื่อเทียบกับราคาของสินค้า ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้านั้นในที่สุด

ถ้าจะสรุปเอาง่ายๆ ก็คือบทความรีวิวสินค้าที่ดี ต้องสามารถชักจูงให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้านั้นได้ โดยให้ข้อมูลที่เหมาะสม ไม่ปรุงแต่งมากจนเกินไปนั่นเอง

แนวโน้มของสินค้า ที่ต้องการบทความ รีวิวสินค้า ในปี 2015

แนวโน้มของสินค้า ที่ต้องการ บทความรีวิวสินค้า ในปี 2015

รีวิวสินค้า เขียนบทความ

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมากในทุกๆ วงการ ทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างงัดกลยุทธ์ในการเสนอขายสินค้าไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด การจัดทำ บทความรีวิวสินค้า เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่น่าสนใจเพราะสามารถให้ข้อมูลที่ละเอียดกว่าการให้ข้อมูลทั่วๆ ไป และยังสามารถให้มุมมองในด้านต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของลูกค้าด้วย

แต่ก็ใช่ว่าสินค้าทุกชนิดจะสามารถนำมารีวิวเพื่อทำการตลาดได้ เพราะสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มหรือไม่ต้องการการนำเสนอรายละเอียดให้ลูกค้ามากนัก ซึ่งไม่คุ้มสำหรับการลงทุนทำรีวิวข้อมูล
เราจะมาลองวิเคราะห์ดูถึงคุณลักษณะต่างๆ ของสินค้าทั่วๆ ไปดูว่าคุณลักษณะแต่ละอย่างเอื้ออำนวยสำหรับการเขียนบทความรีวิวเช่นไร

สินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง

รีวิวสินค้า เขียนบทความ

คุณลักษณะเช่นนี้ ดูผิวเผินเหมือนกับว่าน่าจะเหมาะสำหรับการเขียนบทความรีวิว แต่เรามาดูให้ละเอียดลงอีกหน่อยว่าสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูงมีอะไรบ้าง เราอาจจะมองเห็น อาหารต่างๆ (คนเราต้องกินนี่) เสื้อผ้า (ต้องสวมใส่และมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนอยู่เรื่อย) ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งบางอย่าง เช่น อาหารสำเร็จรูปประเภทต่างๆ กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นตามสภาพสังคมเร่งด่วนปัจจุบัน สินค้าประเภทนี้ลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อแน่ๆ (ถึงจะมีบางคนสนใจที่จะลองของจริงให้รู้ด้วยตนเองมากกว่าก็ตาม) แต่สินค้าบางอย่างที่ตลาดมีความต้องการสูง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ อย่างนี้คงจะไม่มีใครคิดที่จะทำบทความรีวิวออกมาแน่ๆ นอกจากจะมีการคิดค้นเชื้อเพลิงชนิดใหม่ออกมาและต้องการเผยแพร่ข้อมูลให้คนทั่วไปได้ทราบ ดังนั้น คุณลักษณะในข้อนี้จึงไม่ใช่ประเด็นหลักในการพิจารณาถึงในการเลือกเขียนบทความรีวิวิสินค้า แต่ก็ต้องนำไปประกอบกับคุณลักษณะอย่างอื่นด้วย

สินค้าที่มีการแข่งขันสูง

รีวิวสินค้า เขียนบทความ

อันนี้สิของจริง เพราะเมื่อมีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการก็ย่อมต้องหากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ในการนำเสนอข้อมูลสินค้าให้ลูกค้าได้ทราบเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าของต้น การจัดทำบทความรีวิวสินค้าจึงเหมาะกับสินค้าที่มีคุณลักษณะเช่นนี้

สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

รีวิวสินค้า เขียนบทความ

สินค้าส่วนมากมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงต้องมีการนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ คุณลักษณะที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ๆ ของตัวสินค้า ให้ลูกค้าได้ทราบว่าเหมาะสำหรับการใช้งานอย่างไร

สินค้าออกใหม่ในตลาด

สินค้าบางชนิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีในตลาดมาก่อน จึงจำเป็นต้องหากลยุทธ์เสนอสินค้าให้ลูกค้ารู้จักให้มากที่สุดเพื่อสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นในตัวสินค้านั้นๆ

สินค้าตามกระแส

รีวิวสินค้า เขียนบทความ

เมื่อเกิดความนิยมในสินค้าบางชนิดจนเกิดเป็นกระแสขึ้นมา ลูกค้าทั่วไปก็ย่อมอยากที่จะรู้จักรายละเอียดของสินค้าชนิดนั้นเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าชนิดนั้นตามกระแสหรือไม่
ตามที่ว่ามาเป็นคุณลักษณะบางประการที่น่าจะนำมาพิจารณาสำหรับเลือกสินค้าในการเขียนบทความรีวิว ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุมสินค้าทุกประเภทก็ได้ หวังว่าคงจะเป็นแนวทางการพิจารณาสินค้าในการเขียนบทความรีวิวได้ส่วนหนึ่ง

เรียนรู้เทคนิคการเขียนบทความ รีวิวสินค้า ให้โดนใจ Google
http://www.xn--72ci4as7bzas9dzgtb5at2c.com/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88-seo/

เทคนิค เขียนบทความ เขียนบทความขาย 500 คำใน 15 นาที

เทคนิค เขียนบทความ เขียนบทความขาย ขนาด 500 คำ ภายใน 15 นาที

เขียนบทความ

หากใครที่ทำธุรกิจหรือทำงาน เขียนบทความ หรือรับจ้าง เขียนบทความ ขาย จะพบความจริงที่ว่า หากเราสามารถ เขียนบทความได้อย่างรวดเร็ว จะส่งผลให้เราสามารถ เขียนบทความ ต่อชั่วโมงได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้คุณสามารถ เขียนบทความ ที่มีคุณภาพเสร็จสิ้นภายในเวลา 15 นาที และเป็นบทความคุณภาพขนาด 500 คำ ทาง ArticleHeros ขอเสนอขั้นตอนการทำงาน เขียนบทความ ต่อไปนี้เพื่อให้นักเขียนบทความ ลองนำไปปฏิบัติกันนะครับ

ขั้นตอนการร่างบทความ

1.ร่างบทความก่อนทุกคืน

ในขั้นตอนแรก นักเขียนจำเป็นอย่างยิ่งที่สุด ที่จะต้องร่างบทความเขียนไว้ก่อนในตอนกลางคืน โดยผมแนะนำให้ลองหาสมุดสักเล่ม (ส่วนตัวขอแนะนำ สมุด SKETCH BOOK) สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน B2S ด้านในจะเป็นกระดาษสีตุ่นๆว่างๆ โดยในช่วงตอนกลางคืน หรือตอนเช้ามืดก็ได้ครับ ให้นักเขียนแบ่งเวลามาเขียนต้นร่างบทความก่อน โดยเขียนลงบนกระดาษเลยครับ
สิ่งที่ต้องเขียนในต้นร่างบทความ ประกอบไปด้วย

1.1หัวข้อบทความ
ให้เราคิดหัวข้อบทความทันที โดยอาจนำความรู้เรื่องคำสำหรับ เขียนบทความ มาใช้ได้ และควรเขียนบทความให้มีความยาว อย่างน้อยประมาณ 60 ตัวอักษร

เทคนิค
เวลาร่างหัวข้อบทความ ควรเขียนไปให้ครบกับจำนวนบทความที่ลูกค้าสั่งเสียก่อน อาทิ หากลูกค้าสั่งบทความคีย์คำว่า “สิว” จำนวน 3 บทความ เราก็ร่างหัวข้อบทความเกี่ยวกับเรื่องสิวจำนวน 3 บทความไว้ก่อน เช่น

“เทคนิคการรักษา สิว หัวช้างสำหรับสาววัยทำงาน”
“สูตรลับการปกป้องใบหน้าจาก สิว ร้าย”
“5 ขั้นตอน การดูแลผิวหน้าให้ห่างไกลจาก สิว”

โดยเวลานักเขียน เขียนบทความร่างไว้ ไม่จำเป็นต้องเขียนตัวหนังสือสวยๆก็ได้นะครับ เขียนในแบบที่เป็นของเราเองธรรมดาๆ พอครับ คือแค่พออ่านออกพอแล้วครับ

1.2เขียนหัวข้อย่อยบทความ
เมื่อเราเขียนหัวข้อบทความเรียบร้อยแล้ว ส่วนต่อไปที่เราต้องเขียนคือ หัวข้อย่อยต่างๆที่จะใส่ลงไปในบทความ ให้เราเขียนในช่วงนี้ เติมต่อท้าย หัวข้อบทความ ที่เราร่างไว้ หากเป็นบทความเรื่อง สิว ก็ทำการร่างแบบตัวอย่างด้านล่าง

“เทคนิคการรักษา สิว หัวช้างสำหรับสาววัยทำงาน”
1.ล้างหน้าทุกเช้า
2.ทาครีมกันแดด
3.งดทานอาหารมัน
4.หลีกเลี่ยงแดด

“สูตรลับการปกป้องใบหน้าจาก สิว ร้าย”
1.อย่าเกา
2.กินอาหารเสริม
3.ใช้ผ้าเช็ดหน้าที่สะอาด

“5 ขั้นตอน การดูแลผิวหน้าให้ห่างไกลจาก สิว”
1.ล้างน้ำเปล่า
2.ใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้า
3.มัดตราสังข์
4.ขึ้นเมรุ
5.เผา

เขียนต้นร่างหัวข้อย่อยไว้แบบนี้ และจากนั้นทำให้ครบทุกบทความที่ลูกค้าสั่งไว้ การทำแบบนี้จะช่วยให้เมื่อเราต้องการเขียนบทความ เราจะสามารถเขียนบทความได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องซึ่งเสียเวลามากกว่า การแยกเรื่องที่จะคิดออกมาก่อนในช่วงแรกๆ

ขั้นตอนการพิมพ์บทความ

2.เขียนหัวข้อบทความก่อน

เมื่อเราพร้อมที่จะ เขียนบทความ ให้นำบทความที่เราร่างไว้ในกระดาษเมื่อคืน หรือในตอนเช้า มาทำการ เขียนบทความ โดยให้เริ่มจากการเขียน หัวข้อบทความก่อน ซึ่งก็ง่ายอยู่แล้วเพราะเราทำมาแล้วตั้งแต่ตอนกลางคืน โดยจุดสำคัญเรื่องหนึ่งคือ ตอนเขียนหัวข้อบทความ อย่าลืมเว้นวรรค ตรงคำที่เป็นคำหลักด้วย เช่น เขียนบทความในคำหลักว่า “สิว” ให้เราใส่หัวข้อบทความ โดยเว้นวรรคตรงคำว่า สิว ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เหมือนตัวอย่างด้านล่าง

“เทคนิคการรักษา สิว หัวช้างสำหรับสาววัยทำงาน”
“สูตรลับการปกป้องใบหน้าจาก สิว ร้าย”
“5 ขั้นตอน การดูแลผิวหน้าให้ห่างไกลจาก สิว”

การทำแบบนี้จะทำให้กูเกิ้ลเพิ่มค่าคะแนน Heading Keyword ให้กับนักเขียนบทความทันที และช่วยให้การจัดลำดับบทความนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการค้นหาด้วยครับ

3.เติมหัวข้อย่อยบทความ อีกครั้ง

ขั้นตอนต่อมาคือ ให้เรานำ หัวข้อย่อยบทความที่เราร่างและออกแบบไว้เสียตั้งแต่เมื่อคืน มาเขียนลงบน Microsoft Word ต่อ โดยเขียนเป็นหัวข้อ และรอเว้นบรรทัดไว้แบบตัวอย่างด้านล่างเลยครับ

“เทคนิคการรักษา สิว หัวช้างสำหรับสาววัยทำงาน”

1.ล้างหน้าทุกเช้า

2.ทาครีมกันแดด

3.งดทานอาหารมัน

4.หลีกเลี่ยงแดด
“สูตรลับการปกป้องใบหน้าจาก สิว ร้าย”

1.อย่าเกา

2.กินอาหารเสริม

3.ใช้ผ้าเช็ดหน้าที่สะอาด

“5 ขั้นตอน การดูแลผิวหน้าให้ห่างไกลจาก สิว”

1.ล้างน้ำเปล่า

2.ใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้า

3.มัดตราสังข์

4.ขึ้นเมรุ

5.เผา

การเว้นวรรคนั้นเราทำไว้เพื่อที่เราจะทำการเติมข้อความลงไปในนั้นนั่นเองครับ

4.เติมรายละเอียดในบทความ

ขั้นต่อมาคือ เมื่อเราเว้นวรรคเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้เราก็ใส่เนื้อหาลงไปในบทความได้ทันที โดยเลือกใส่เนื้อหาจากส่วนบนของหัวข้อย่อยไล่ลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหัวข้อสุดท้ายตามลำดับ โดยหากต้องการจะเขียนประโยคเกริ่นนำ หรือประโยคปิดท้ายการ เขียนบทความ ก็สามารถเลือกทำได้ตามต้องการครับ

5.อย่าให้มีสิ่งแวดล้อมที่รบกวนการเขียน

ในระหว่างการเขียน ผมไม่แนะนำให้เปิดเพลงที่มีเนื้อร้อง หรือมีเนื้อร้องที่เราสามารถแปลเนื้อหาได้ การทำแบบนี้ทำให้สมองต้องแบ่งหน้าที่ไปแปลข้อมูลส่วนอื่นๆ ซึ่งเสียเวลามากและไม่ถูกต้อง ดังนั้นโปรดอย่าให้มีสิ่งรบกวนโดยเด็ดขาด

เพียงเท่านี้นักเขียนบทความ ก็สามารถเขียนบทความในแต่ละช่วงแต่ละตอนเสร็จภายในเวลาเพียงแค่ 15 นาทีต่อบทความเท่านั้น ซึ่งเท่ากับว่า 1 ชั่วโมง สามารถเขียนบทความได้มากถึง 4 บทความเลยทีเดียว (บทความขาด 500 คำ) ดังนั้นลองนำเทคนิคที่ทางผมได้นำเสนอไปลองไปใช้ดูนะครับ เพื่อการพัฒนางานเขียนให้กับลูกค้าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ

นฤดล article heros
Content Contributor

ต้องการจ้าง article heros เขียนบทความคุณภาพ
http://www.facebook.com/articleheros

ต้องการเรียนรู้การเขียนบทความให้ถูกต้องตามหลักการของ Google
http://www.xn--72ci4as7bzas9dzgtb5at2c.com/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88-seo/ 

ตัวอย่างการเขียนบทความ seo เขียนบทความ

ตัวอย่างการเขียนบทความ seo

ตัวอย่างการเขียนบทความ seo

ตัวอย่างการเขียนบทความ seo

สวัสดีครับนักเขียนบทความ และผู้สนใจทุกท่านวันนี้ทาง articleheros ขอนำเสนอ ตัวอย่างการเขียนบทความ seo เพื่อให้นักเขียนบทความ สามารถเลือกใช้เป็นแนวทางในการนำไปออกแบบบทความให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้แนวทาง ตัวอย่างการเขียนบทความ ที่อยู่ด้านล่างนี้ให้เป้นประโยชน์ หากพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้การเขียนบทความ seo และ ตัวอย่างการเขียนบทความ พร้อมๆกันเลยนะครับ

บทความseo เป็นอย่างไร

บทความseo คือบทความที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้มีผลต่อการปรับอันดับจากระบบ Search Engine ให้มีค่าคะแนนที่ดี และทำให้เว็บมาอยู่ในลำดับการค้นหาที่ดีด้วย แต่ทีนี้เพื่อให้เราเห็นองค์ประกอบชัดขึ้น ผมขอสรุปออกมาเป็นข้อๆ สำหรับการนำไปทำเป็น fact sheet เพื่อการตรวจสอบบทความกันครับ

1.บทความต้องมีจำนวนตัวอักษรที่วัดโดย wordpress post จำนวน 1,790 ตัวอักษร

หากเราสามารถเขียนบทความขนาด 1,790 ตัวอักษรได้ ทาง Search Engine จะมองว่าบทความชิ้นนั้นมีคุณค่าเพียงพอที่จะถูกจัดลำดับไว้ที่ด้านบนสุดของการค้นหา

2.ชื่อเรื่องต้องมีคำหลัก 1 ถึง 2 คำและความยาวรวมไม่เกิน 60 ตัวอักษร

เช่นสมมุติว่าคำหลักคือคำว่า “สูตรอาหาร” เมื่อนำไปเขียนเป็นหัวข้อเรื่องจะต้องเขียนแบบนี้ครับ

สูตรอาหาร จานด่วนที่คุณต้องลอง”
“เคล็ดลับ สูตรอาหาร ก๋วยเตี๋ยวหลอด”

สังเกตที่หัวเรื่องที่ผมเขียนให้ดู จะพบว่าผมใช้คำว่า สูตรอาหาร โดยมีการเคาะคำเว้นวรรค และทำตัวหนาให้กับคำหลักไว้ด้วย การทำแบบนี้จะช่วยให้ Bot สามารถจับคำและประเมินสิ่งที่เรียกว่า Keyword Destiny เพื่อไปทำเป็นดัชนีการค้นหา ดังนั้นเทคนิคง่ายๆข้อนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับ

อีกส่วนหนึ่งคือ ความยาวของตัวอักษร สำหรับชื่อเรื่องนั้น ให้เราตั้งความยาวตัวอักษรไม่เกิน 60 ตัวอักษรก็เพียงพอแล้วครับ

3.ใส่จำนวนคำหลักในบทความ ประมาณ 1%-2%

ให้เรานำคำหลักใส่ลงไปในบทความอย่างน้อย 1-2% เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Keyword Destiny โดยวิธีการเขียนนั้น เราจะใช้สูตรแบบเดียวกับการเขียนชื่อเรื่องครับ เช่นคำหลักของเราคือคำว่า “สูตรอาหาร” ลองดูตัวอย่างเนื้อหาบทความด้านล่างนะครับ

สูตรอาหาร ไทย ถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยที่คนทั่วโลกยอมรับ โดยเฉพาะ สูตรอาหาร ไทย ประเภทต้ม และทอดที่ไม่ว่าคนชาติไหนได้ลิ้มรส สูตรอาหาร ไทยกลุ่มนี้แล้ว เป็นต้องอยากกลับมารับประทานอาหารไทยภายใต้ สูตรอาหาร ไทยเด็ดๆนี้

เห็นไหมครับตรงที่อาจารย์เน้นไว้เป็นตัวสีดำๆ นั่นคือการใส่คำหลักเข้าไป เราจะใช้วิธีการใส่ตัวหนา และทำการเว้นวรรคเสมอ และให้ทำแบบนี้ตลอดทั้งบทความเลยนะครับ

4.ในส่วนของ Permalinks ต้องใส่คำหลักเข้าไปด้วยเสมอ

เราต้องบรรจุคำหลักเข้าไปในส่วนของ Permalink ด้วยเสมอ ตัวอย่างเช่น

http://www.articleheros.com/ตัวอย่างการเขียนบทความ.html

http://www.articleheros.com/วิธี-เขียนบทความ-seo.html

การทำแบบนี้จะช่วยให้เราได้ค่าคะแนนในการเขียนบทความเพิ่มขึ้นทันที จากทางกูเกิ้ล

ศึกษาตัวอย่างบทความseo ที่เขียนถูกต้องตามหลักseo ได้ที่นี่
วิธีการเขียนบทความseo

วิธีการตั้งชื่อเรื่อง ชื่อบทความ หัวข้อบทความให้โดนใจ

ในขั้นแรกของการเขียนบทความ การตั้งชื่อบทความ หรือการตั้งชื่อเรื่อง คือขั้นตอนแรกในการทำให้เนื้อหาของบทความนั้นน่าสนใจ และทำให้ผู้อ่านต้องการอ่านเนื้อหามากขึ้น สำหรับแนวทางในการตั้งชื่อบทความนั้น มีหลักการง่ายๆดังต่อไปนี้

วิธีการตั้งชื่อบทความ

จงตั้งชื่อเรื่องเกี่ยวกับ

เคล็ดลับ…
วิธีการ…
สูตร…
ขั้นตอนการ…
…วิธีในการเลือก…
เรียนรู้…

ลองนำประโยคข้างต้นไปแต่งเป็นหัวข้อเรื่องดูสิ เช่นหากบทความของคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องของ อาหารไทย คุณอาจเขียนหัวข้อบทความว่า “เคล็ดลับการปรุงอาหารไทยให้อร่อยใน 5 นาที” เป็นต้น

ยังมีคำอีกมากมาย ที่คุณสามารถเลือกสรรค์นำมาตั้งเป็นชื่อของบทความ และโปรดจำไว้ว่า บทความที่ดี จำเป็นต้องเขียนหัวข้อเรื่องที่ดีและน่าสนใจด้วย ดังนั้นลองฝึกตั้งชื่อเรื่องบทความบ่อยๆ แล้วคุณจะมีทักษะในการตั้งชื่อบทความที่ดีมากขึ้น

แบบทดสอบง่ายๆ

ลองตั้งชื่อบทความในหมวดต่อไปนี้ออกมาสัก 3 ชื่อเรื่องบทความ
1. หมวดสุขภาพผู้ชาย
2. อาหารพม่า
3. ธุรกิจขายตรงหลายชั้น

เคล็ดลับ! อย่าลืมนำคำผสมที่ให้ไว้ข้างต้นเอามาผสมลงในหัวข้อเรื่องและคำในหมวดด้วย