สวัสดีครับ วันนี้ บก.ได้มีโอกาสสัมมนาออนไลน์ และคิดว่า แนวโน้มในการเขียนบทความ สำหรับการทำ SEO Onpage ในปี 2015 มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ อีกทั้งสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ อาจยังไม่ทราบว่าจะต้องปรับแต่งอะไรบ้าง เพื่อให้บทความ หรือเนื้อหานั้น โดนใจผู้อ่านอีกทั้งยังช่วยให้ เว็บไซต์ของเราได้ค่าคะแนน SEO ที่เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ บทความในเว็บของคุณ บก.ขอสรุปเป็น Checklist ด้านล่างนี้ โดยคุณผู้อ่านสามารถดาวนฺโหลดไฟล์ PDF เพื่อนำไปใช้งานได้แบบ Offline อีกด้วยครับ

แนวโน้มบทความปี 2015

สำหรับแนวโน้มของบทความในปี ค.ศ.2015 นั้น จำนวนของคำในบทความยังคงมีความสำคัญเช่นเดิม เพราะ Bot ยังทำหน้าที่ในการมาเก็บข้อมูลจากคำที่ปรากฎบนหน้าเว็บอยู่ แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือ การผสมสื่อ (Multimedia) ในหน้าเพจ กลับมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายความว่า หากเราคิวชดว่าการเขียนบทความแบบเดี๋ยวๆ และนำมาลงเว็บนั้น ไม่เหมาะแล้วในบริบทปี 2015 แต่ให้เน้นไปที่ ในหนึ่งหน้าเว็บของเรา หรือหนึ่งบทความ ทีการบรรจุ ทั้งข้อความ รูปภาพ คลิป และการเชื่อมโยง เข้ามาให้มากขึ้น ซึ่งประเด็นตรงนี้ชี้ให้เห็นว่า Search Engine ต้องการให้บทความมีชีวิตมากขึ้นนั่นเอง ดังนั้นเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็น Pattern ของการเขียนบทความแนวใหม่ บก.ขอสรุปเป็นภาพด้านล่างให้ดูก่อนครับ

รูปแบบบทความแบบเดิม

จากภาพข้างบน ถือว่าเป็นรูปแบบบทความ ที่เราอาจจะเคยจ้างเขียนบทความ หรือว่าเคยทำจนชินตาเสียแล้ว แต่ในปัจจุบัน หรือในปัหน้านี้ บทความจะต้องมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังภาพตัวอย่างชุดต่อไป

รูปแบบบทความแบบใหม่ ปี 2015

จะเห็นว่ารูปแบบบทความแบบใหม่นั้น มีการผสมสื่อต่างๆเข้ามาปะปนอยู่ในหน้าของเว็บมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นข้อดี คือ ผู้อ่านจะสามารถรับรู้ และได้ประโยชน์จากการอ่านบทความนั้นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้บทความที่อ่านในการอ้างอิง เพื่อขอต่อเติมความรู้ในเรื่องนั้นๆต่อไปได้อีก

SEO Content Checklist 2015

1.เว็บไซต์ของท่าน มีบทความแล้วหรือยัง?

2.เว็บไซต์ของท่าน มีบทความรวมแล้วถึงปัจจุบันเกินกว่าจำนวน 100 บทแล้วหรือยัง?

3.เว็บไซต์ของท่านมีบทความทั้งแบบ 300 คำ 500 คำ 800 คำ และแบบ 1,790 คำไทยแล้วหรือยัง?

4.บทความของท่านมีการตั้งชื่อเรื่อง โดยใส่ Keyword ลงไปมากกว่า 1 ตัวแล้วหรือยัง?

5.บทความของท่านมีการทำเนื้อหาส่วนเกริ่นนำหรือไม่ และมีจำนวนบรรทัดระหว่าง 3-5 บรรทัดหรือไม่?

6.ในส่วนเนื้อหาของส่วนเกริ่นนำ ได้บรรจุ Keyword และใส่ตัวหนา อย่างน้อย 3-4 คำหรือไม่?

7.บทความของท่านมีหัวข้อย่อย และคำอธิบายหัวข้อย่อยหรือไม่?

8.ในส่วนของหัวข่อย่อยแต่ละข้อ ท่านใส Keyword ลงไปด้วยหรือไม่?

9.บทความของท่านมีส่วนเนื้อหาสรุป หรือไม่ และมี Keyword ที่เป็นตัวหนาอยู่อย่างน้อย 2-3 คำหรือไม่?

10.บทความของคุณมีรูปภาพประกอบอย่างน้อย 1 รูปหรือไม่?

11.รูปภาพประกอบบทความได้ใส่ Alt ระบุ Keyword หรือไม่? และตั้งชื่อไฟล์เป็น Keyword แล้วหรือไม่?

12.บทความของท่านมี วีดีโอคลิปประกอบหรือไม่?

13.บทความของท่าน มีการเชื่อมโยงลิ้งค์ไปยังเว็บภายนอกหรือไม่?

14.ท่านได้ตรวจสอบบทความว่าเป็น 100% Unique Content หรือไม่?

บทสรุป

ดังนั้นเราในฐานะของเจ้าของเว้บ หากปรับตัวและเปลี่ยนแปลงแนวทางการเขียนบทความได้ทันก่อนใคร หรือที่เรียกว่าเป็นกลุ่มของ Innovative ก็จะทำให้ ในปี 2015 คุณก้จะกลายเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มธุรกิจที่คุณทำอยู่อย่างแน่นอนครับ


อาจารย์ต้น
อาจารย์ต้น

สวัสดีครับ ผมชื่ออาจารย์ต้น ผมรักการเขียนบทความ SEO มาตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปัจจุบันผ่านเว็บ articleheros.com ปัจจุบันสนใจค้นคว้า วิธีหาเงินออนไลน์ การลงทุนออนไลน์ และเขียนบทความแบ่งปันทุก ๆ คนในรูปแบบคู่มือ ที่คุณสามารถอ่านและเอาไปใช้งานได้จริง อย่าลืมกด subscription กันนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.