10-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1

กิจการเจริญเติบโตขึ้นทุกวัน  ยอดขายทะลุเป้าทุกเดือน  แต่ก็ยังประมาทไม่ได้เพราะก็มีผู้ที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันเกิดใหม่มากมาย  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอัพเดทข้อมูลของเว็บอยู่ตลอดเวลา  ครั้นจะจ้างเว็บเขียนบทความที่มีคุณภาพก็ไม่รู้จะเลือกเว็บไหนดี  ซึ่งการเลือก  เว็บเขียนบทความ  เป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลาย ๆ คน   จึงมีเทคนิคง่าย ๆในการเลือก  เว็บเขียนบทความ   ที่มีคุณภาพเพื่อการจ้างงานกันได้ระยะยาว ซึ่งมีเทคนิคในการเลือกอยู่  10  เทคนิคด้วยกัน

1.ตั้งชื่อบทความได้น่าอ่าน

เว็บเขียนบทความ   ที่มีคุณภาพนั้นจะมีการเริ่มต้นที่จะสามารถดึงดูดผู้อ่าน ชวนให้ติดตามอ่านได้ง่ายขึ้น เพราะการเริ่มต้นที่ดีนั้นต้องเริ่มกันตั้งแต่ชื่อบทความกันเลย แล้วตามด้วยข้อความย่อหน้าแรก และหัวข้อย่อยในบทความ ทั้งหมดนี้คจะบอกผู้อ่านได้ทันทีว่าบทความนั้นสำคัญ  และน่าสนใจอย่างไร  รวมถึงจะให้ประโยชน์อะไรกับผู้อ่านด้วย

2.ข้อความของแต่ละย่อหน้าไม่ยาวเกินไป

นักเขียนของ  เว็บเขียนบทความ    จะทราบดีว่าข้อความของแต่ละย่อหน้านั้นถ้ายาวมากไป สายตาผู้อ่านจะล้าเร็ว ยิ่งถ้ายาวมาก ๆ กว่าผู้อ่านจะอ่านจบก็แทบหน้ามืดตาลาย โดยทั่วไปที่ถือเป็นเกณฑ์พอคร่าว ๆ นั้น แต่ละย่อหน้า  เว็บเขียนบทความ   จะเขียนไว้ไม่ให้ยาวเกินกว่า 15   บรรทัด

3.แบ่งเป็นหัวข้อย่อย

ถ้าบทความยาวพอสมควร  เว็บเขียนบทความ   จะแบ่งเป็นหัวข้อย่อย เพื่อให้ผู้อ่านได้พักสายตาเป็นระยะ ๆ นอกจากนั้นแล้ว หัวข้อย่อยยังช่วยให้มีจุดสนใจขึ้นมาเป็นช่วง ๆ  และช่วยให้ผู้อ่านกวาดสายตาหาท่อนหรือเนื้อหาที่เขาสนใจได้เร็วขึ้น ในกรณีที่ต้องการผ่อนคลายความจริงจังของบทความ หรือความเครียดของผู้อ่านลง เว็บเขียนบทความ   ก็จะตั้งชื่อหัวข้อย่อยให้ดูน่าอ่านขึ้น

โดยที่ เว็บเขียนบทความ   จะถือเอาข้อความใดข้อความหนึ่งในหัวข้อนั้น หรือหาข้อความใหม่ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าหัวข้อนั้นสื่อให้ทราบเกี่ยวกับอะไร แต่อ่านแล้วผู้อ่านรู้สึกครึกครื้น มาตั้งเป็นชื่อหัวข้อย่อยให้ ตัวอย่างเช่น ในบทความเรื่องหนึ่งที่จะอธิบายเกี่ยวกับเทคนิค ซึ่งเป็นบทความที่มีความยาวมาก และในขณะที่ผู้อ่านนั้นต้องใช้ความคิดให้คล้อยตามไปตลอดเวลา ผู้เขียนของ เว็บเขียนบทความ   ก็จะลดความเครียดของผู้อ่านลง โดยการแบ่งเป็นหัวข้อย่อยและในแต่ละหัวข้อย่อยจะมีความยาวโดยเฉลี่ยไม่เกินครึ่งหน้า

4.ขีดเส้นใต้หรือตัวหนาข้อความที่ต้องการจะเน้น

เว็บเขียนบทความ   จะมีการขีดเส้นใต้หรือทำตัวหนาหน้าข้อความที่ต้องการจะเน้น  แต่จะไม่เน้นมากเกินกว่าที่จำเป็นจริง ๆ   เพราะการเน้นมากเกินไปจะทำให้ผู้อ่านเกิดความรำคาญ

5.ใช้ศัพท์เทคนิคเท่าที่จำเป็น

เว็บเขียนบทความ   จะใช้ศัพท์เทคนิคเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและพยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษให้น้อยที่สุด ไม่เขียนชนิดย่อหน้าหนึ่งมีแต่ภาษาอังกฤษละลานตา จนผู้อ่านรู้สึกกลัวที่จะอ่านไม่รู้เรื่อง  หรืออ่านแล้วไม่เข้าใจในความหมาย สำหรับศัพท์เทคนิคนั้นคำใดแปลเป็นภาษาไทยได้ เว็บเขียนบทความ   ก็จะแปลเลย เช่น Air Conditioner ก็แปลว่า เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

6.ตีกรอบแยกส่วนเนื้อหา

ถ้าหากมีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับบทความ แต่ไม่สามารถเชื่อมเข้าไปในบทความโดยตรง เว็บเขียนบทความ   ก็จะแยกส่วนนั้นออกมาจากเนื้อเรื่องปกติได้โดยตีกรอบล้อมรอบเนื้อหาส่วนนั้นเอาไว้ ซึ่งท่านสามารถลองหาดูในวารสารของต่างประเทศจะพบทำนองของการตีกรอบแยกเนื้อหานี้บ่อย

7.ไม่หวือหวามากเกินไป

แม้ว่าการแทรกอารมณ์ขัน หรือการใช้ศัพท์แสลง จะช่วยผ่อนคลายความเครียดขณะอ่านไปได้ก็ตาม แต่ เว็บเขียนบทความ   ก็จะไม่ใช้มากเกินไปจนทำให้บทความเชิงวิชาการกลายเป็นบทความหวือหวา ที่อ่านเอาแต่ความสนุกอย่างเดียว

8.ใช้คำธรรมดาง่ายๆ

เว็บเขียนบทความ   เขียนบทความโดยการใช้คำที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายและยังคงความถูกต้องอยู่ได้  ยกตัวอย่างเช่น       “เราจะวัดความต่างศักย์ของสายไฟบ้านได้ 220 โวลต์”   ซึ่งผู้อ่านก็อาจจะงงกับคำว่า “ความต่างศักย์” ซึ่งเป็นศัพท์วิชาการ สำหรับในกรณีเช่นนี้การใช้คำว่า “แรงดันไฟฟ้า” ผู้อ่านจะเข้าใจได้ดีกว่า

9.ใช้ประโยคกระชับ ไม่กำกวม

หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคยาว ๆ ที่ทำให้ดูยืดยาดยาว และประโยคซ้อนประโยคที่อาจทำให้เข้าใจความหมายผิดไป เมื่อ  เว็บเขียนบทความ พบว่ามีประโยคกำกวม ก็จะเขียนด้วยประโยคทำให้ชัดเจนขึ้น

10.เนื้อหาใช้ได้กับปัจจุบัน

ข้อมูลหรือเนื้อหาใดที่อาจจะไม่เป็นจริงแล้ว เช่น ถ้าท่านต้องการให้  เว็บเขียนบทความ  เขียนเกี่ยวกับดาวเสาร์ นักเขียนบทความก็จะเขียนข้อมูลเนื้อหาที่สอดคล้องใช้ได้กับปัจจุบัน

10 เทคนิคเลือกเว็บเขียนบทความที่มีคุณภาพเพื่อการจ้างงานระยะยาว นั้นจะได้บทความสดใหม่มาลงเว็บโดยที่ไม่ต้องเขียนเองให้สิ้นเปลืองเวลา การจ้าง เว็บเขียนบทความ นั้นก็ไม่ต่างจากการจ้างลูกจ้างประจำสำหรับบริษัทที่เกี่ยวกับการนำเสนอข่าวต่าง ๆ  การจ้างให้นักเขียนบทความเขียนนั้นจะช่วยสร้างไอเดียให้กับเจ้าของเว็บได้เป็นอย่างดี เพราะบางทีเจ้าของเว็บก็อาจจะคิดไม่ออกว่าจะเขียนบทความมาอัพเดทเว็บอย่างไร

การจ้าง  เว็บเขียนบทความ  ให้นั้นยังมีประโยชน์ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอีกมาก มาย  ซึ่งบางคนคิดว่าบทความนั้นคงไม่จำเป็น แต่สำหรับผู้ที่ทำเว็บนาน ๆ จะรู้ว่าการที่มานั่ง ขวนขวายหาบทความใหม่ ๆมาใส่เว็บตัวเองนั้นจะประสบปัญหาเรื่องของเวลา ไม่มีเวลาเขียนบทความเพื่ออัพเดทเว็บการให้  เว็บเขียนบทความ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ที่ทำให้ได้มาซึ่งบทความที่เขียนใหม่ ๆ ในการที่จะได้อัพเดทเว็บของตัวเอง

 


อาจารย์ต้น
อาจารย์ต้น

สวัสดีครับ ผมชื่ออาจารย์ต้น ผมรักการเขียนบทความ SEO มาตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปัจจุบันผ่านเว็บ articleheros.com ปัจจุบันสนใจค้นคว้า วิธีหาเงินออนไลน์ การลงทุนออนไลน์ และเขียนบทความแบ่งปันทุก ๆ คนในรูปแบบคู่มือ ที่คุณสามารถอ่านและเอาไปใช้งานได้จริง อย่าลืมกด subscription กันนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.