เพิ่มทักษะในการ เขียนบทความรีวิว

ลิขสิทธิ์ บทความ

การที่จะทำอะไรสักอย่างให้ดีนั้น ตามหลักการทางศาสนาพุทธท่านสอนว่าให้ใช้หลักธรรมที่เรียกว่า อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อธิบายเล็กน้อยเผื่อลืมว่า ต้องมีความพอใจในสิ่งที่จะทำ (ฉันทะ) มีความพากเพียรพยามยามในการทำงาน (วิริยะ) มีความมุ่งมั่นทำการงานให้สำเร็จลุล่วง (จิตตะ) และหมั่นพิจารณาทบทวนการทำงานเพื่อปรับปรุงงานให้ดีที่สุด (วิมังสา)

หลักธรรมข้อนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานทุกอย่าง ในส่วนของการเขียนบทความรีวิวสินค้าก็เช่นกัน เมื่อเราตัดสินใจที่จะเขียนบทความรีวิวก็แสดงว่าเรามีความพอใจที่จะทำงานตรงนี้แล้ว เราก็ต้องมีความพากเพียรที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จให้ได้ และมีการปรับปรุงงานของตนเองเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด

สิ่งที่น่าจะทำให้เราสามารถเขียนบทความรีวิวได้ดีนั้นเราต้องมีพัฒนาการในการทำงานไปเรื่อยๆ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้แนวทางดังนี้คือ

1.ศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ

เช่น หาดูบทความรีวิวสินค้าประเภทต่างๆ ว่ามีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลอย่างไร สินค้าแต่ละประเภทมีลักษณะต่างกัน มีรูปแบบการรีวิวไม่เหมือนกัน การรีวิวสินค้าบางประเภทก็เหมาะสมกับสินค้าประเภทนั้นเท่านั้น สินค้าบางประเภทก็แทบจะไม่ต้องมีบทความรีวิวก็สามารถทำการตลาดได้ การหาข้อมูลเกี่ยวกับบทความรีวิวสามารถหาได้จากเวปไซต์ขายสินค้าออนไลน์ทั่วไป ดูเวปไซต์ที่เป็นบทความรีวิวภาษาไทยและของต่างประเทศ เช่น Amazon, Ebuy เป็นต้น จะเห็นว่ามีรูปแบบการรีวิวสินค้าต่างกันบ้าง คล้ายกันบ้าง ซึ่งสามารถนำมาเป็นต้นแบบเพื่อปรับปรุงการเขียนรีวิวสินค้าได้ นอกจากนี้ต้องพยายามสังเกตการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้อง การใช้สำนวนต่างๆ ในบทความ ไม่ใช่เพื่อเลียนแบบแต่เพื่อพิจารณาดูว่าการใช้ถ้อยคำสำนวนแบบนั้นเหมาะสมหรือไม่ บางทีอาจจะเหมาะสมกับสินค้าบางอย่างแต่ไม่เหมาะสมกับสินค้าอีกอย่างหนึ่งก็ได้

2.ฝึกฝนการเขียนอยู่เสมอ

หางานให้ตนเองทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ขาดตอน จะทำให้เราสามารถสร้างทักษะในการทำงาน สามารถทำงานได้ไว ทำให้เราสามารถเขียนได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด

3.มีวินัยในการทำงาน

ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เราเกิดอาการเบื่องาน ทำงานได้ช้า ส่งงานไม่ทัน เป็นผลเสียทั้งต่อตัวงานและต่อตัวของเราเอง

4.ปรับปรุงงานของตนอยู่เสมอ

ซึ่งจะทำได้ต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว เมื่อประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้เราสร้างแนวเขียนเฉพาะของตัวเองขึ้นมาได้ ซึ่งจะเป็นจุดขายของเราอย่างหนึ่ง

ตามที่กล่าวมาแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในการเขียนบทความรีวิวสินค้าได้พอสมควร

 


อาจารย์ต้น
อาจารย์ต้น

สวัสดีครับ ผมชื่ออาจารย์ต้น ผมรักการเขียนบทความ SEO มาตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปัจจุบันผ่านเว็บ articleheros.com ปัจจุบันสนใจค้นคว้า วิธีหาเงินออนไลน์ การลงทุนออนไลน์ และเขียนบทความแบ่งปันทุก ๆ คนในรูปแบบคู่มือ ที่คุณสามารถอ่านและเอาไปใช้งานได้จริง อย่าลืมกด subscription กันนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.