ลักษณะของ บทความ รีวิวสินค้าที่ดี

ลักษณะของ บทความ รีวิวสินค้าที่ดี

รูปแบบ บทความ รีวิวสินค้า

เป็นการยากที่จะบอกได้ว่า บทความรีวิวสินค้า ที่ดีนั้นมีลักษณะอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อบทความนี้ไม่ได้อ้างอิงถึงหลักวิชาการหรือหลักการเขียนบทความที่สอนกันอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ หากแต่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น

ผู้เขียนมองไปถึงจุดที่มันควรจะเป็นจากการความต้องการของตลาด ลักษณะของการสื่อสาร และเป้าหมายของการเขียนบทความรีวิวสินค้าแล้ว มีความเห็นว่าบทความรีวิวสินค้าที่ดีควรมีลักษณะดังนี้คือ

เปิดเผยข้อมูลของสินค้าตามความเป็นจริง

เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบทความประเภทนี้อยู่แล้ว เพราะเราต้องนำเสนอรายละเอียดของสินค้าให้ลูกค้าได้เห็น ทั้งรูปลักษณ์ของสินค้า ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับสินค้านั้น คุณสมบัติของสินค้าที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องนำเสนอให้เหมาะสมกับสินค้านั้นๆ

ชี้ให้เห็นคุณภาพของสินค้า

เมื่อได้แสดงคุณลักษณะของสินค้าแล้ว สิ่งที่น่าจะเสนอแก่ลูกค้าเป็นลำดับต่อไปคือการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าที่นำเสนอ นั่นก็คือสินค้ามีกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO ต่างๆ หรือไม่สินค้าใช้วัสดุอุปกรณ์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่รู้จัก อย่างเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าจำพวกเครื่องปรับอากาศ ได้รับการรับรองมาตรฐานประหยัดไฟในระดับไหน เป็นต้น สินค้าเหมาะสมกับการใช้งานอย่างไรบ้าง มีฟังค์ชันในการใช้งานต่างๆ ที่น่าสนใจอันเป็นจุดเด่นของสินค้าประเภทนั้นๆ เช่น สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ สามารถใช้ซิมได้ทุกเครือข่าย สามารถใช้อินเทอร์เนตผ่าน WiFi และผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ได้ เป็นต้น มีประสิทธิภาพสมควรกับระดับของสินค้า เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดมีการผลิตขึ้นมาหลายรุ่น หลายแบบ จึงต้องชี้ให้ลูกค้าได้มองเห็นว่าสินค้ารุ่นนี้ใช้งานได้เหมาะสมตามระดับสินค้าอย่างไร

ชี้ให้เห็นความคุ้มค่าของสินค้า

ให้ข้อมูลว่าสินค้ามีคุณสมบัติตามต้องการใช้งานของลูกค้าอย่างไร โดยยกจุดเด่นของสินค้าที่ลูกค้าน่าจะพึงพอใจ ในการนำไปใช้งานตามความประสงค์

ราคาที่เหมาะกับสินค้า

ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าว่าสินค้าในระดับราคาเท่านี้ เหมาะสมกับตัวสินค้าเช่นไร โดยอาจเปรียบเทียบกับสินค้าแบรนด์เดียวกันรุ่นที่ราคาสูงกว่าหรือราคาต่ำกว่า เพื่อให้ลูกค้าเชื่อว่าราคาเหมาะสมกับตัวสินค้าจริงๆ

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้

สุดท้ายคือต้องสรุปให้ลูกค้าได้เห็นว่าสินค้าเหมาะกับการใช้งานในระดับไหน อย่างไร เมื่อเทียบกับราคาของสินค้า ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้านั้นในที่สุด

ถ้าจะสรุปเอาง่ายๆ ก็คือบทความรีวิวสินค้าที่ดี ต้องสามารถชักจูงให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้านั้นได้ โดยให้ข้อมูลที่เหมาะสม ไม่ปรุงแต่งมากจนเกินไปนั่นเอง

แนวโน้มของสินค้า ที่ต้องการบทความ รีวิวสินค้า ในปี 2015

แนวโน้มของสินค้า ที่ต้องการ บทความรีวิวสินค้า ในปี 2015

รีวิวสินค้า เขียนบทความ

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมากในทุกๆ วงการ ทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างงัดกลยุทธ์ในการเสนอขายสินค้าไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด การจัดทำ บทความรีวิวสินค้า เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่น่าสนใจเพราะสามารถให้ข้อมูลที่ละเอียดกว่าการให้ข้อมูลทั่วๆ ไป และยังสามารถให้มุมมองในด้านต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของลูกค้าด้วย

แต่ก็ใช่ว่าสินค้าทุกชนิดจะสามารถนำมารีวิวเพื่อทำการตลาดได้ เพราะสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มหรือไม่ต้องการการนำเสนอรายละเอียดให้ลูกค้ามากนัก ซึ่งไม่คุ้มสำหรับการลงทุนทำรีวิวข้อมูล
เราจะมาลองวิเคราะห์ดูถึงคุณลักษณะต่างๆ ของสินค้าทั่วๆ ไปดูว่าคุณลักษณะแต่ละอย่างเอื้ออำนวยสำหรับการเขียนบทความรีวิวเช่นไร

สินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง

รีวิวสินค้า เขียนบทความ

คุณลักษณะเช่นนี้ ดูผิวเผินเหมือนกับว่าน่าจะเหมาะสำหรับการเขียนบทความรีวิว แต่เรามาดูให้ละเอียดลงอีกหน่อยว่าสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูงมีอะไรบ้าง เราอาจจะมองเห็น อาหารต่างๆ (คนเราต้องกินนี่) เสื้อผ้า (ต้องสวมใส่และมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนอยู่เรื่อย) ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งบางอย่าง เช่น อาหารสำเร็จรูปประเภทต่างๆ กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นตามสภาพสังคมเร่งด่วนปัจจุบัน สินค้าประเภทนี้ลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อแน่ๆ (ถึงจะมีบางคนสนใจที่จะลองของจริงให้รู้ด้วยตนเองมากกว่าก็ตาม) แต่สินค้าบางอย่างที่ตลาดมีความต้องการสูง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ อย่างนี้คงจะไม่มีใครคิดที่จะทำบทความรีวิวออกมาแน่ๆ นอกจากจะมีการคิดค้นเชื้อเพลิงชนิดใหม่ออกมาและต้องการเผยแพร่ข้อมูลให้คนทั่วไปได้ทราบ ดังนั้น คุณลักษณะในข้อนี้จึงไม่ใช่ประเด็นหลักในการพิจารณาถึงในการเลือกเขียนบทความรีวิวิสินค้า แต่ก็ต้องนำไปประกอบกับคุณลักษณะอย่างอื่นด้วย

สินค้าที่มีการแข่งขันสูง

รีวิวสินค้า เขียนบทความ

อันนี้สิของจริง เพราะเมื่อมีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการก็ย่อมต้องหากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ในการนำเสนอข้อมูลสินค้าให้ลูกค้าได้ทราบเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าของต้น การจัดทำบทความรีวิวสินค้าจึงเหมาะกับสินค้าที่มีคุณลักษณะเช่นนี้

สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

รีวิวสินค้า เขียนบทความ

สินค้าส่วนมากมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงต้องมีการนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ คุณลักษณะที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ๆ ของตัวสินค้า ให้ลูกค้าได้ทราบว่าเหมาะสำหรับการใช้งานอย่างไร

สินค้าออกใหม่ในตลาด

สินค้าบางชนิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีในตลาดมาก่อน จึงจำเป็นต้องหากลยุทธ์เสนอสินค้าให้ลูกค้ารู้จักให้มากที่สุดเพื่อสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นในตัวสินค้านั้นๆ

สินค้าตามกระแส

รีวิวสินค้า เขียนบทความ

เมื่อเกิดความนิยมในสินค้าบางชนิดจนเกิดเป็นกระแสขึ้นมา ลูกค้าทั่วไปก็ย่อมอยากที่จะรู้จักรายละเอียดของสินค้าชนิดนั้นเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าชนิดนั้นตามกระแสหรือไม่
ตามที่ว่ามาเป็นคุณลักษณะบางประการที่น่าจะนำมาพิจารณาสำหรับเลือกสินค้าในการเขียนบทความรีวิว ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุมสินค้าทุกประเภทก็ได้ หวังว่าคงจะเป็นแนวทางการพิจารณาสินค้าในการเขียนบทความรีวิวได้ส่วนหนึ่ง

เรียนรู้เทคนิคการเขียนบทความ รีวิวสินค้า ให้โดนใจ Google
http://www.xn--72ci4as7bzas9dzgtb5at2c.com/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88-seo/