0Comments

9 วิธีเขียน Content ให้โดนใจผู้อ่าน และสั่งซื้อสินค้าของเว็บไซต์คุณ

วิธีเขียน Content ทีดีจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  ซึ่งการจะดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามายังเว็บไซต์คุณได้นั้น สิ่งสำคัญคือความทันสมัย ซึ่งในที่นี้หมายถึง  วิธีเขียน Content ต้องมีความสดใหม่ หมั่นอัพเดทอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นจะค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Search Engine ถ้าหากผู้บริโภคไม่ได้คำตอบในเว็บไซต์ของคุณในครั้งแรกที่เขาเหล่านั้นได้เข้ามาในเว็บไซต์ของคุณแล้วในครั้งต่อไปพวกเขาก็จะไม่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณอีก ดังนั้นต้องคิดอยู่เสมอว่าความประทับใจแรกเป็นสิ่งสำคัญเสมอ วิธีเขียน Content  จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคไม่นิยมอ่านบทความยาวๆ วิธีเขียน Content ให้โดนใจสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วย 9 เทคนิคคือ 1.สนุกสนานอ่านได้สบายตา Content ต้องสนุกสนาน วิธีเขียน Content ให้อ่านแล้วมีความสนุกสนานเพลิดเพลินนั้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาวิชาการยังไง