0Comments

รีวิว เรือลอยอังคาร กฝร. สัตหีบ กับ 5 เหตุผลที่คุณควรใช้บริการที่นี่ 2017

  "หากคนที่เรารัก หรือญาติของเราเสียชีวิต สิ่งใดเล่าที่เราจะทำเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อแสดงความเคารพต่อบุคคลเหล่านั้น" พิธีลอยอังคาร ถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ้เป็นการแสดงออกถึงความเคารพในดวงวิญญาณของผู้จากไป และเป็นการทำให้ผู้ที่เสียชีวิตนั้น หมดความกังวล และเดินทางไปสู่สัมปรายภพได้อย่างปกติสุข อีกทั้งยังเป็นการมอบขวัญกำลังใจให้กับญาติของผู้ล่วงลับ ได้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ เรือลอยอังคาร ดังนั้น พิธีลอยอังคาร จึงถือเป็นพิธีกรรมที่ ควรทำอย่างยิ่ง! และหากกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญ จะส่งผลให้พิธีกรรมลอยอังคาร มีความศักดิ์สิทธิ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ของพิธี ดังนั้น กองทัพเรือ จึงเล็งเห็นความสำคัญของพิธีกรรมเรือลอยอังคารนี้ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของญาติผู้ร่วงลับ จึงได้จัดบริการเรือลอยอังคาร ให้กับผู้ที่ต้องการใช้บริการ โดยให้บริการเรือลอยอังคารในพื้นที่ของ อ.สัตหีบ ในเขตฐานทัพเรือสัตหีบอันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยบารมีของหลวงพ่ออี๋ และบารมีของเสด็จในกรมหลวงชุมพร