การเปรียบเทียบสินค้าในบทความรีวิว

การเปรียบเทียบสินค้าในบทความรีวิว

6075777_s

การเขียนบทความรีวิวสินค้าก็เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าชนิดนั้นๆ เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้านั้นหรือไม่ ถ้าเป็นสินค้าที่มีอยู่ชนิดเดียวในตลาดก็เพียงแต่แสดงข้อมูลที่สำคัญของสินค้าและรายละเอียดที่เป็นจุดขายส่วนต่างๆ ของสินค้านั่นเอง

แต่ก็ยังมีสินค้าบางชนิดที่มีผู้ผลิตหลายเจ้าผลิตออกมาแข่งขันกัน ในระดับของสินค้าเดียวกันในราคาใกล้เคียงกัน เช่น สมาร์ทโฟนที่มีหลายแบรนด์ หลายรุ่น ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีรุ่นที่สเป็คใกล้เคียงกันและราคาอาจจะแตกต่างกันก็ได้ สินค้าที่มีลักษณะเช่นนี้มีอยู่มากในปัจจุบัน เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป แล็ปทอป เป็นต้น ซึ่งบางทีก็มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องรุ่นที่ใช้อุปกรณ์รุ่นเดียวกัน เพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจว่าสินค้าแบรนด์ไหนจะตรงกับความต้องการใช้งานหรืออยากซื้อมากที่สุด

ในการเขียนบทความที่มีการเปรียบเทียบสินค้าต่างแบรนด์กันนั้น มีสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นแนวทางคือ

1.แสดงคุณสมบัติที่มีเหมือนกันของสินค้าให้ลูกค้าได้เห็น เช่น โน้ตบุ๊ครุ่นที่ใช้ซีพียูรุ่นเดียวกัน มีหน่วยความจำเท่ากัน มีขนาดฮาร์ดดิสก์เท่ากัน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการชี้ให้เห็นว่าสินค้ารุ่นนี้ของแบรนด์นี้อยู่ในระดับเทียบเท่ากับสินค้ารุ่นหนึ่งของอีกแบรนด์หนึ่ง

2.แสดงคุณสมบัติที่ต่างกันของสินค้าที่มีสเป็คคล้ายกันให้ผู้อ่านได้เห็นว่า สินค้ารุ่นนี้ถึงจะมีสเป็คใกล้เคียงกัน แต่อาจจะมีส่วนอื่นๆ ที่ต่างกันอยู่บ้าง เช่น โน๊ตบุ๊ครุ่นนี้อาจจะมีหน่วยความจำมากกว่า หรือมีขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์มากกว่า มีจำนวนพอร์ต USB ให้ใช้มากกว่า เป็นต้น

3.สิ่งที่ควรระวังก็คือพยายามใช้ถ้อยคำที่เป็นกลางๆ ไม่ต้องชี้ชัดว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหน เพราะสินค้าแต่ละรุ่นก็มีจุดขาย จุดเด่น จุดด้อยต่างกัน ผู้เขียนรีวิวมีหน้าที่ชี้ให้เห็นจุดต่างๆ เหล่าให้นั้นผู้อ่านได้รับรู้

4.อ้างอิงถึงข้อมูลของสินค้าที่ได้จากสื่อต่างๆ เช่น ความเห็นจากผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นๆ โดยอ้างอิงจากสื่อที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะเป็นการป้องกันตัวผู้เขียนเองในแง่ที่ว่าไม่ได้เชียร์สินค้าของแบรนด์ไหนเป็นพิเศษ ซึ่งน่าจะเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับการเขียนรีวิวสินค้าแนวนี้

5.สุดท้ายก็คือให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองว่าตัวไหนดีกว่าเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานสำหรรับตนเอง เพราะลูกค้าแต่ละคนมีความประสงค์จะนำสินค้าไปใช้งานในจุดมุ่งหมายที่ไม่เหมือนกัน
ตามที่ว่ามาเป็นแนวทางสำหรับการเขียนรีวิวสินค้าที่จำเป็นต้องมีการเปรียบเทียบสินค้าที่มีคุณลักษณะคล้ายๆ กัน ซึ่งเป็นแนวทางกว้างๆ ส่วนรายละเอียดต่างๆ ต้องอาศัยการติดตามดูจากสื่อที่มีการทำรีวิวสินค้าในแนวนี้ว่าจะมีแนวทางในการนำเสนอเช่นไร ซึ่งจะเป็นการพัฒนาการเขียนรีวิวสินค้าได้ดียิ่งขึ้น

การเลือกถ้อยคำสำนวนใน บทความรีวิว

การเลือกถ้อยคำสำนวน ในบทความรีวิว

 

บทความรีวิวสินค้า

การเขียนบทความรีวิวสินค้านั้น เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้แก่ลูกค้าเพื่อการสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าในการเลือกใช้สินค้านั้นๆ เป็นการโปรโมทสินค้าอย่างหนึ่ง ซึ่งการใช้ถ้อยคำสำนวนในการเขียนบทความจึงต้องสื่อให้เห็นถึงความจริงจังในการนำเสนอข้อมูล ดังนั้น จึงขอเสนอแนะแนวทางในการใช้ถ้อยคำสำนวนในการเขียนบทความไว้พอเป็นแนวทางดังนี้

1.ระบุตัวสินค้าให้ถูกต้อง

ชื่อแบรนด์ ชื่อรุ่น รายละเอียดต่างๆ ต้องไม่ผิดเพี้ยนจากข้อมูลจริง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บทความได้

2.ใช้ถ้อยคำที่เป็นทางการ

ไม่ต้องถึงกับเป็นทางการอย่างเคร่งครัดก็ได้ แต่ก็ต้องให้คนอ่านเชื่อมั่นว่าเป็นข้อมูลที่จริงจัง ไม่ใช่เขียนเล่นๆ

3.อ้างอิงภาษาต่างประเทศได้ถูกต้อง

สินค้าบางประเภทถ้ามีศัพท์ภาษาต่างประเทศอย่างภาษาอังกฤษ หรือญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งเป็นชื่อเรียกสินค้าตามภาษานั้นๆ ตลอดจนมาตรฐานการผลิตสินค้า มาตรฐานของสินค้าประเภทต่างๆ ที่ส่วนมากต้องอ้างอิงตามภาษาอังกฤษต้องตรวจดูให้ดีว่าเราใช้ศัพท์ได้ถูกต้องหรือไม่ เพราะถ้าปรากฎขึ้นมาภายหลังว่ามีความผิดพลาด ก็อาจจะทำให้ความน่าเชื่อถือของบทความลดน้อยลงไปได้

4.ใช้ถ้อยคำสำนวนที่เป็นกลาง

ชี้แจงรายละเอียดของสินค้าเท่านั้น ส่วนดีเขียนเชียร์ได้ (ไม่น่าผิด) ส่วนที่ไม่ดีชี้แจงออกมาให้ลูกค้าได้เห็น แต่ไม่ต้องวิจารณ์ว่าไม่ดีอย่างไร ให้ลูกค้าตัดสินใจเองว่าไม่ดีอย่างไร เพราะสินค้าแต่ละอย่างก็มีจุดขายในตัวของมันเอง หน้าที่นักเขียนบทความรีวิวก็คือการให้ข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า ไม่ใช่ทำให้ลูกค้าไม่อยากซื้อของ

5.พยายามหลีกเลี่ยงภาษาวิบัติหรือภาษาถิ่นต่างๆ

ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรใช้ภาษาจำพวกนี้ เพราะจะทำให้เนื้อหาดูไม่จริงจัง ความน่าเชื่อถือของเนื้อหาก็จะลดลงได้เช่นเดียวกัน

6.ไม่พาดพิงถึงสินค้าแบรนด์อื่นในทางเสียหาย

สินค้าบางชนิดที่มีการแข่งขันกันสูง และมีหลายแบรนด์ ก็พึงหลีกเลี่ยงที่จะพูดอื่นแบรนด์อื่นที่เราไม่ได้เขียนบทความรีวิว ถ้าจำเป็นต้องอ้างอิงถึงก็ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ทำให้แบรนด์อื่นเกิดความเสียหาย เพราะอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัทเจ้าของแบรนด์นั้นๆ ได้ ซึ่งเป็นจุดที่ควรระวังเป็นอย่างยิ่ง

ตามที่นำเสนอมาก็เป็นแนวทางกว้างๆ ในการใช้ถ้อยคำสำนวนในการเขียนบทความรีวิวสินค้า ซึ่งอาจจะมีแนวทางบางอย่างที่ไม่ได้กล่าวอ้างถึงก็ลองคิดตามกันดูว่ามีแนวทางไหนที่จะสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเขียนบทความต่างๆ สามารถจุดประกายความคิดในการสร้างสรรค์บทความรีวิวสินค้าดีๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจได้

 

การหาข้อมูลสินค้าเพื่อเขียน บทความรีวิว

การหาข้อมูลสินค้าเพื่อเขียน บทความรีวิว

รีวิวสินค้า บทความ

การเขียนบทความรีวิวสินค้านั้น คนเขียนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ พอสมควร จึงจะสามารถสื่อสารไปยังผู้อื่นบทความได้ตรงตามความประสงค์ การที่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้าก็ต้องศึกษาข้อมูลของสินค้าจากสื่อต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าชนิดนั้นให้เราได้
ในที่นี้จะยกตัวอย่างสื่อที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพื่อนำมาเขียนบทความรีวิว

ข้อมูลจากบริษัทเจ้าของสินค้า

แน่นอนว่าแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับสินค้านั้นๆ ก็คือข้อมูลจากบริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้านั่นเอง โดยในปัจจุบันข้อมูลของสินค้าส่วนมากสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของบริษัทผู้เป็นเจ้าของสินค้าได้โดยตรง แต่ข้อมูลที่ได้ส่วนมากจะเป็นข้อมูลทางเทคนิคกับรูปลักษณ์ของสินค้าเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องหาข้อมูลของสินค้าจากแหล่งอื่นๆ มาประกอบอีก

ข้อมูลจากสื่อต่างๆ

เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งสามารถศึกษาเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมได้อีกส่วนหนึ่ง แต่ส่วนมากข้อมูลพวกนี้ก็เผยแพร่มาจากบริษัทนั่นเอง

ข้อมูลจากร้านขายสินค้า

อาจจะมีแผ่นพับจากบริษัทและเอกสารประกอบต่างๆ แต่ที่แน่ๆ เราจะเห็นสินค้าตัวจริงได้จากร้านขายสินค้านั่นเอง ซึ่งจะทำให้เรารู้จักสินค้าได้ดีขึ้นมากกว่าการศึกษาจากข้อมูลที่ได้รับมาจากสื่อต่างๆ

อินเทอร์เน็ต

ต้องยกมาเป็นประเด็นย่อยอีกส่วนหนี่งเพราะสื่อทางอินเทอร์เน็ตมีอยู่หลากหลายที่เราสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกันสินค้าต่างๆ ได้แก่ ร้านขายสินค้าออนไลน์ เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจเพราะเราอาจจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าจากลูกค้าที่ได้ใช้สินค้าไปแล้วและได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับสินค้าไว้

เว็บเผยแพร่วีดีโอต่างๆ

เช่น Youtube เราสามารถดูการสาธิตการใช้สินค้าได้จากคลิปที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้รู้จักสินค้าได้ดีขึ้น และยังมีคลิปต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้สามารถเขียนรีวิวสินค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์ขายสินค้าในต่างประเทศ

เช่น Amazon, Ebay เป็นต้น ซึ่งเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าต่างๆ รวมไปถึงประเภทเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบตัวสินค้าต่างๆ ว่าได้รับความนิยมในต่างประเทศเช่นไร รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้าในต่างประเทศเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการรีวิวสินค้าได้ด้วย
นอกจากนี้แล้ว ถ้าเรามีโอกาสได้ใช้สินค้าเองจะเป็นการดีที่สุดในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้น แต่ในการเขียนบทความรีวิวสินค้าจำนวนมากคงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ทดสอบสินค้าด้วยตนเองทุกชนิด

ที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูลที่เราสามารถหาข้อมูลของสินค้าต่างๆ ได้ ซึ่งถ้าเราสามารถหาข้อมูลของสินค้าเพิ่มเติมได้อีกจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ก็จะทำให้สามารถเขียนบทความรีวิวสินค้าได้ดี มีเนื้อหาหลากหลายยิ่งขึ้น