0Comments

8 เทคนิคการสร้าง งานเขียนบทความออนไลน์ ให้ธุรกิจของคุณติดหน้าแรก google

การเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจของคุณบนโลกออนไลน์ให้มากขึ้นด้วย  งานเขียนบทความออนไลน์  ซึ่ง Google เป็นเสมือนแหล่งรวมสินค้าออนไลน์ ให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มาเจอกัน   ทำให้ประหยัดเวลา และประหยัดต้นทุน เพราะเวลาคือต้นทุน  ที่สูญเสียไปโดยที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้   งานเขียนบทความออนไลน์  จะช่วยให้ผู้คนค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของคุณได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก  99% ของคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตหาสินค้าและบริการจาก Google  จึงมี  8  เทคนิคที่จะทำให้ธุรกิจของคุณติดหน้าแรก  Google  ด้วย งานเขียนบทความออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า หรือ บริการจะทั้ง OnlineหรือOffline การใช้ Blog งานเขียนบทความออนไลน์ เป็นวิธีการในการโปรโมททางอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง