%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-content-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

วิธีเขียน Content ทีดีจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  ซึ่งการจะดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามายังเว็บไซต์คุณได้นั้น สิ่งสำคัญคือความทันสมัย ซึ่งในที่นี้หมายถึง  วิธีเขียน Content ต้องมีความสดใหม่ หมั่นอัพเดทอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นจะค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Search Engine ถ้าหากผู้บริโภคไม่ได้คำตอบในเว็บไซต์ของคุณในครั้งแรกที่เขาเหล่านั้นได้เข้ามาในเว็บไซต์ของคุณแล้วในครั้งต่อไปพวกเขาก็จะไม่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณอีก

ดังนั้นต้องคิดอยู่เสมอว่าความประทับใจแรกเป็นสิ่งสำคัญเสมอ วิธีเขียน Content  จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคไม่นิยมอ่านบทความยาวๆ วิธีเขียน Content ให้โดนใจสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วย 9 เทคนิคคือ

1.สนุกสนานอ่านได้สบายตา

Content ต้องสนุกสนาน วิธีเขียน Content ให้อ่านแล้วมีความสนุกสนานเพลิดเพลินนั้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาวิชาการยังไง ถ้าอยากให้ วิธีเขียน Content  มีคนอ่านมากก็ต้องเขียนให้เป็นที่น่าสนใจ  วิธีเขียน Content  ต้องให้ความสำคัญกับวรรคตอน ช่องว่าง แม้จะเขียน Content ได้ดีเพียงใด แต่ถ้าหาก วิธีเขียน Content ไม่มีการเว้นวรรคให้บทความมีพื้นที่ให้อ่านได้อย่างสบายตา เช่น เขียนติดกันมากเกินไป แต่ละพารากราฟมีเนื้อหามากเกินไป บทความนั้นก็จะน่าเบื่อไปโดยปริยาย

2.เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้บริโภค

Content ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้บริโภคซึ่งการเขียนเนื้อหาให้เกี่ยวข้องนั้นสำคัญมาก วิธีเขียน Content ที่ดีต้องไม่มีเนื้อหาที่ตลกสนุกสนานอ่านเพลินอย่างเดียว แต่ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของคุณด้วย

3.มีความสม่ำเสมอและจริงใจ

Content ต้องมีความสม่ำเสมอ  ซึ่งความสม่ำเสมอในที่นี้หมายถึง วิธีเขียน Content  ทั้งเนื้อหา และ ระยะเวลาของการปล่อย Content ใหม่ต้องมีความสม่ำเสมอต่อเนื่อง  และในเนื้อหาต้องจริงใจโดยที่เนื้อหาของ วิธีเขียน Content ต้องทำให้ผู้อ่าน ๆ แล้วรู้สึกว่าเว็บไซต์ของคุณให้ข้อมูลอย่างจริงใจถ้าจะขายของก็ต้องมี วิธีเขียน Content ที่ทำให้เห็นชัดไปเลยว่าต้องการขายของ

4.มีคุณค่าและความสำคัญ

Content ต้องมีคุณค่า  การสร้างเนื้อหาใน วิธีเขียน Content ที่มีคุณค่าก็จะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแน่นอนแน่นอน ให้ความสำคัญกับพาดหัวและคำโปรย  การใช้คำพาดหัวมีความสำคัญในการดึงดูดผู้อ่านเกินกว่า 50% และการเขียนคำโปรยเสริมคำพาดหัวจะเป็นตัวดึงดูดให้ผู้อ่านสนใจที่จะติดตามต่อ จำไว้ว่า วิธีเขียน Content พาดหัวและคำโปรยจะต้องดึงไฮไลท์ที่สำคัญของบทความนั้นๆออกมารวมถึงเป็นตัวสรุปใจความสำคัญของ Content ทั้งหมด

5.มีการแยกแยะ

แยกแยะระหว่าง วิธีเขียน Content เชิงปฎิบัติกับเชิงแนวคิด Content แต่ละประเภทจะมีความต้องการนำไปใช้ที่ต่างกัน เช่น   Content ในเชิงธุรกิจ การตลาด การเงิน การลงทุน ผู้อ่านย่อมต้องการเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงเชิงปฏิบัติมากกว่า เช่น ข้อควรรู้ เทคนิค วิธีการต่างๆ ขณะที่ Content เชิงการพัฒนาตัวเอง วิธีเขียน Content ต้องทำให้ผู้อ่านบทความเกิดข้อคิด มีกำลังใจ ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบเชิงนามธรรมมากกว่า

6.ใช้ตัวเลขเป็นตัวนำ

ใช้ตัวเลขเป็นตัวนำใน  เช่น  9  วิธีเขียน Content  เป็นต้น  ซึ่งการนำเสนอรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถย่อย Content ได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถเขียนคอนเทนท์ได้ง่าย นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับคอนเทนท์

7.ทันสมัยอยู่เสมอ

ควรเน้น Content ที่ไม่มี Shelf Life หรือสามารถนำไปแชร์หรือย้อนกลับมาอ่านได้ตลอดเวลา วิธีเขียน Content ที่ดีมีคุณภาพไม่มีคำว่าล้าสมัย หากมีเหตุการณ์ที่เป็นกระแสที่กำลังได้รับความสนใจในเวลานั้น วิธีเขียน Content ก็ควรจะยกขึ้นมาใช้นำ Content เพื่อแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ของคุณมีก้าวตามทันกระแส

8.ฟรี

แจกข้อมูลดี ๆ แบบให้ฟรีไปเลย  วิธีเขียน Content เป็นช่องทางที่ดีในการนำเสนอให้เห็นว่าแบรนด์ของคุณเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆ อย่ากลัวในการที่จะต้องแจกข้อมูลที่มีประโยชน์แบบฟรี ๆ เพราะถ้าคุณทำมันได้ดี ผู้บริโภคของคุณจะเริ่มรู้สึกไว้วางใจในแบรนด์มากขึ้น

 9.ปรับแต่ง

อย่าลืมปรับแต่ง  วิธีเขียน Content ในเว็บไซต์ของคุณให้มีความหลากหลาย Content สามารถให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มี Content ใดที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้ใน Content เดียว สิ่งที่คุณต้องทำคือ  วิธีเขียน Content ในแต่ละรูปแบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการเป็นอย่าง  ๆไป การวางกลยุทธ์ที่เป็นลำดับขั้นตอน เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ค่อย ๆทำไปให้บรรลุจุดประสงค์แต่ละข้ออย่างใจเย็น และ วิธีเขียน Content นี้เองจะเป็นอีกสุดยอดวิธีที่ช่วยให้ผู้อ่านสั่งซื้อสินค้าของเว็บไซต์คุณทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างมากในอนาคต

Content ได้เปลี่ยนรูปแบบไปแล้ว ซึ่งคุณสามารถนำ วิธีเขียน Content ไปปรับใช้ให้เข้ากับกลยุทธ์ของคุณ โดยไม่ยึดติดกับแบบใดแบบหนึ่ง   ที่จะต้องทำให้ผู้บริโภคได้คำตอบในเว็บไซต์ของคุณในครั้งแรกที่เขาเหล่านั้นได้เข้ามาในเว็บไซต์ของคุณแล้วในครั้งต่อไปพวกเขาก็จะได้มาเข้าชมเว็บไซต์ของคุณอีก

ดังนั้นต้องคิดอยู่เสมอว่าความประทับใจแรกเป็นสิ่งสำคัญเสมอ วิธีเขียน Content  จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคไม่นิยมอ่านบทความยาวๆ วิธีเขียน Content ให้โดนใจสามารถทำได้ง่าย ๆ  ซึ่งการจะดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามายังเว็บไซต์คุณได้นั้น สิ่งสำคัญคือความทันสมัย ซึ่งในที่นี้หมายถึง  วิธีเขียน Content ต้องมีความสดใหม่ และอัพเดทอยู่ตลอดเวลา


อาจารย์ต้น
อาจารย์ต้น

สวัสดีครับ ผมชื่ออาจารย์ต้น ผมรักการเขียนบทความ SEO มาตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปัจจุบันผ่านเว็บ articleheros.com ปัจจุบันสนใจค้นคว้า วิธีหาเงินออนไลน์ การลงทุนออนไลน์ และเขียนบทความแบ่งปันทุก ๆ คนในรูปแบบคู่มือ ที่คุณสามารถอ่านและเอาไปใช้งานได้จริง อย่าลืมกด subscription กันนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.