ในปัจจุบันยอมรับว่าบทความสั้นๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาเว็บไซต์เป็นอย่างมาก รวมถึงสำหรับผู้ที่สร้าง Personal Brand ในตัวอีกด้วย บก.เห็นว่าเรื่องนี้ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องทั้งจากนักเขียนบทความขาย และผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเว็บไซต์ ซึ่งนำ

ประเภทบทความสั้นๆที่นิยมนำมาเขียน

1.บทความสั้นๆเกี่ยวกับสุขภาพ

บทความสั้นๆเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นบทความที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของการเขียนบทความสั้นๆ อันอาจเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพของคนไทยที่เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับการรักษาพยาบาลที่ยังทำให้ประชาชนต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น เราจะพบว่าบทความสั้นๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนั้นจะได้รับความสนใจจากผู้อ่านและเกิดการแชร์เป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากคุณมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแล้วล่ะก็ บทความสั้นๆเกี่ยวกับสุขภาพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้อ่านได้อย่างแน่นอน

2.บทความสั้นๆมีสาระ

บทความสั้นๆ มีสาระ หมายถึงบทความจิปาถะ 108 ซึ่งครอบคลุมทุกหมวด แต่เน้นไปที่มีสาระเป็นสำคัญ คือหมายถึง อ่านแล้วได้ความรู้ตรงตามความต้องการของผู้อ่าน บทความเหล่านี้มักได้รับการแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากเชา่นกัน และเรามักพบบทความเหล่านี้ใน Line

3.บทความสั้นๆสอนใจ

อีกหนึ่งประเภทบทความสั้นๆ ที่นิยมมากคือ บทความสั้นๆสอนใจ อาจอยู่ในรูปของคำคม หรือ 10 สิ่ง… ต่างๆ ซึ่งบทความเหล่านี้นั้น สามารถสร้างแรงบันดาลใจ หรือช่วยให้ผู้อ่านปลดทุกข์ในใจได้ จึงถือว่าเป็นบทความสั้นๆที่ได้รับความนิยมมากพอสมมควร

4.บทความสั้นๆภาษาอังกฤษ

บทความสั้นๆภาษาอังกฤษ จัดเป็นบทความที่เป็นยาขมสำหรับนักเขียนชาวไทย เพราะว่าไม่ถนัดในการเขียนภาษาอังกฤษนั่นเอง แต่กระนั้นก็ตาม บทความกลุ่มนี้ก็ได้รับการแชร์ และใช้งานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะใน Fb หรือใน IG ของหลายๆคน นอกจากจะเป็นบทความที่ดูทำให้ผู้อ่านเป็น Hi-so แล้ว ยังเป็นบทความที่เพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองได้ดีอีกด้วย

5.บทความสั้นๆเกี่ยวกับความรัก

เรื่องของความรัก เป็นเรื่องที่ประชากรทุกคนนั้นจะต้องพบเจอ และถือว่ามี Demand ของการอ่านมากที่สุดอีกหนึ่งตลาดเลยครับ ดังนั้นการเขียนบทความสั้นๆเกี่ยวกับความรัก จะเป็นอีกหนึ่งประเภทบทความที่มีโอกาสเกิดการแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก และอาจสร้างกลายเป็นรายได้ให้กับคุณได้เช่นกัน

6.บทความสั้นๆเกี่ยวกับชีวิต

ชีวิตมนุษย์ มีหลายสิ่งที่น่าค้นหาและน่าติดตาม ดังนั้นการร้อยเรียงเรื่องราวของชีวิตออกมาเป็นบทความ น่าจะตอบโจทย์ของผู้แสวงหาความหมายของชีวิตได้ บทความแนวนี้แม้ว่าจะไม่ค่อยหามุม หรือมิติในการทำเงินได้ก็ตาม แต่มันช่วยเพิ่มคุณค่าทางจิตใจให้กับเราได้มากที่เดียวครับ

ข้อดีของการหมั่นเขียนบทความสั้นๆ

1.ลับคมความรู้ในเรื่องที่เราชำนาญ

การเขียนบทความสั้นๆ ช่วยเพิ่มความรู้ความชำนาญให้กับตนเองในเรื่องนั้นๆเพิ่มขึ้น เป็นการเกลาสำนวนการเขียน การดีดดิ้นทางภาษา และการปรุงแต่งความหมายและอรรถรส

2.ช่วยเพิ่ม Value ให้กับสินค้าหรือบริการของคุณเอง

การเขียนบทความสั้นๆ สามารถช่วยเพิ่ม Value ให้กับตนเองได้ โดยเฉพาะหากตัวคุณนั้นเจ้าของแบรนด์ หรือที่เรียกว่า Personal brand บทความสั้นๆที่ดีจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าให้กับตัวคุณขึ้นมาได้เพิ่มขึ้น

3.สามารถสร้างรายได้ได้ด้วย

ข้อดีประการสุดท้ายของการเขียนบทความสั้นๆคือ คุณสามารถสร้างรายได้ทั้งแบบ 1.Active หรือแบบ 2.Passive ขึ้นอยู่กับว่าเลือกใช้บทความแบบไหนหรืออย่างไร ซึ่งหากคุณเป็นนักเขียนบทความขาย คุณสามารถขายบทความออกไปได้เลย แต่ถ้าเป็นบทความแบบ Passive นั่นหมายถึงคุณอาจเป็นเจ้าของเว็บ และเขียนบทความลงเว็บไซต์ของตนเองเป็นหลัก

วิธีการวางแนวทางพัฒนางานเขียนบทความสั้นๆ

1.กำหนดวัตถุประสงค์ของการอ่านให้ได้เสียก่อน

เมื่อคุณเกิดแรงบันดาลใจที่จะเขียนบทความสั้นๆ ขึ้นมาเมื่อไหร่ขอให้คณกำหนดวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความสั้นๆขึ้นมาว่า ต้องการเขียนเพื่ออะไร หมายถึงเมื่อผู้อ่านอ่านบทความนี้จบ ผู้อ่านจะได้รับอะไร โดยปกติแล้ว บก.จะสรุปออกมาได้ 3 วัตถุประสงค์ด้วยกัน

       1.1อ่านจบแล้ว สามารถแก้ปัญหาบางสิ่งในชีวิตได้

การแก้ปัญหาเช่น ความที่เป็นสิวผด เมื่ออ่านบทความสั้นๆของคุณเกี่ยวกับสิวผดแล้ว สามารถแก้ปัญหาสิวผดในตนเองได้ หรือบางคนอาจกำลังอกหักอยู่ แต่บทความของคุณ เมื่ออ่านจบแล้วทำให้คนที่อ่านนั้นคลายอาการอกหักได้ ซึ่งก็จัดอยู่ในรูปแบบของการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเช่นกัน

       1.2อ่านจบแล้ว สามารถก่อสิ่งใหม่ หรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ หรือที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นได้

จุดประสงค์ของบทความสั้นๆแบบที่สองคือ เมื่ออ่านแล้ว ทำให้เกิดไอเดีย หรือต้องการต่อยอดทำสิ่งใหม่ หรือทำบางสิ่งให้ดีขึ้น เช่นอาจเป็นบทความ “วิธีเลี้ยงกุ้งในบ่อหลังบ้านสร้างรายได้เดือนละ 100,000 บาท” แบบนี้เป็นต้น บทความแนวนี้มักได้รับความนิยมเมื่อนำมาผนวกกับธุรกิจ หรือบทความที่ต้องการสร้างอินโฟเพอเนอร์ เพื่อขายสินค้า หรือบริการบางอย่าง

       1.3อ่านจบแล้ว สามารถเกิดแรงบันดาลใจในการทำบางสิ่งขึ้นมา

จุดประสงค์ของบทความสั้นๆแบบที่สาม คือ เมื่ออ่านจบแล้วเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมา เช่น มีแรงบันดาลใจในการมีชีวิตต่อไป มีแรงบันดาลใจในการหาเงินเพิ่มขึ้น หรืออาจเป็นแรงบันดาลใจให้เราต้องการท่องเที่ยวหาประสบการณ์ไปทั่วโลก แบบนี้ก็ได้

แก้ – ก่อ – เกิด 3 กอ = วัตถุประสงค์การเขียนบทความสั้นๆ

ลองสังเกตดูนะครับว่า บทความสั้นๆที่มีอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนั้น ต่างสรุปมาได้ 3 ข้อเหมือนกับที่ บก.สรุปไว้หรือไม่ แต่ก็อาจมีวัตถุประสงค์อื่นๆได้ครับ ยังไงก็เอามาแบ่งปันกันตรง comment กันได้ครับ

2.เลือกเนื่อหาน่าสนใจ Update และมีฐานข้อมูลจริง

3.เขียนต้นร่างขึ้นมา 1 ฉบับ และพัก 1 วันก่อนเขียนใหม่

เมื่อคุณได้แนวทางการเขียนบทความขึ้นมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเขียนต้นร่างของบทความสั้นๆของคุณขึ้นมา มันอาจจะเป็นแค่หัวข้อขึ้นมาก่อนก็ได้ คุณไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดของบทความ แค่เขียนเป็นกรอบขึ้นมาก็พอ โดยกรอบของบทความสั้นๆนั้นควรประกอบไปด้วย

3.1 ชื่อเรื่อง (ที่สามารถปรับแก้ไขได้)

3.2 ตัวเนื้อหา ที่คุณอาจจะยังเขียนเป็นแค่หัวข้อ หรือประเด็นก่อนก็ได้

การเขียนต้นร่างนั้นไม่จำเป็นต้องลงเนื้อหาเยอะมากนะครับ เว้นแต่ว่าคุณนั้นมีเวลา และพร้อมที่จะเขียนมันขึ้นมาจนเสร็จ อย่างนี้คุณก็สามารถลงเนื้อหาหรือรายละเอียดของบทความลงไปได้เลย โดยหลักการคือ เมื่อเขียนบทความเสร็จแล้ว คุณจะต้องเก็บไว้อย่างน้อยสัก 1 – 2 วันก่อนที่จะกลับมาแก้ไขสำนวนและตรวจบทความนั้นอีกครั้ง ซึ่งในขั้นตอนของการตรวจบทความนี้ล่ะครับ จะช่วยให้บทความของคุณนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

4.แก้ไขบทความสั้นๆนั้นอีกครั้งก่อนเผยแพร่

5.เพิ่มมูลค่าให้กับบทความสั้นๆด้วยกรอบรูปภาพ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ บก.คิดว่าหลังจากที่ได้นำเสนอแนวทางการเขียนบทความสั้นๆ พร้อมกรอบบทความสั้นๆยอดนิยมแล้ว คิดว่าผู้อ่านคงมองเห็นแล้วว่าตนเองนั้นจะสามารถเขียนบทความสั้นๆในแนวทางใด หรือนำความรู้ในการเขียนบทความนี้ไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ หรือธุรกิจของตนเองยังไงบ้าง

อย่าลืมนะครับ หลักสำคัญของการเขียนบทความสั้นๆ คือ ต้องเขียนบทความให้ได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 21 วัน เพื่อให้ทักษะของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับ และก็ลองนำไปใช้เขียนลง facebook หรืออัพสเตตัสของคุณดู

แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ท้ายบทความ

  • 1.บทความสั้นๆหมายถึงอะไร
  • 2.ประเภทของบทความสั้นๆที่นิยมเขียน มีอะไรบ้าง
  • 3.จงบอกข้อดีของการเขียนบทความสั้นๆ
  • 4.จงบอกขั้นตอนการเขียนบทความสั้นๆ ว่ามีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง
  • 5.ลองเขียนบทความสั้นๆขึ้นมา 1 บท และส่งให้ บก.ฮีโร่ซังช่วยตรวจบทความที่ [email protected]

อาจารย์ต้น
อาจารย์ต้น

สวัสดีครับ ผมชื่ออาจารย์ต้น ผมรักการเขียนบทความ SEO มาตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปัจจุบันผ่านเว็บ articleheros.com ปัจจุบันสนใจค้นคว้า วิธีหาเงินออนไลน์ การลงทุนออนไลน์ และเขียนบทความแบ่งปันทุก ๆ คนในรูปแบบคู่มือ ที่คุณสามารถอ่านและเอาไปใช้งานได้จริง อย่าลืมกด subscription กันนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.