1Comments

5 ขั้นตอนสร้าง passive income ฉบับชาวบ้านที่คุณทำได้ทันที (ถ้าจะทำ!)

การมีรายได้แบบ Passive income ถือเป็นสุดยอดของรายได้ชวนฝันที่เราทุกคนที่เป็นคนทำงาน ต่างต้องการเดินทางไปถึง จุดๆนี้ทั้งสิ้น บก.ก็ถือเป็นหนึ่ง ในนั้นครับ วันนี้ บก.คิดว่าการมีรายได้แบบPassive income ไม่ใช่เรื่องยากมากนัก หากรู้วิธีการ ดังนั้น บก.ขอใช้โอกาสนี้ในการแบ่งปันเทคนิคการหารายได้แบบ Passive income ในวิถีของ บก. ซึ่งมันอาจจะใช้ได้ผล หรือไม่ได้ผลก็ได้นะครับ แต่อย่างน้อย เรียนรู้วิธีไว้หน่อยก็ดีใช่ไหมละ วิธีการที่ถูกต้อง นำมาซึ่งการสร้างรายได้แบบ Passive income ที่ถูกต้อง 1.#ตั้งเป้าหมายรายได้รายวันจาก Passive Income อันดับแรกคือ การตั้งเป้าหมายครับ เป้าหมายในที่นี้ไม่ได้หมายถึง กี่ปี เราจะต้องมีรายได้แบบ Passive income