0Comments

4 เทรนด์บทความยุคใหม่ 2017

ตั้งแต่ต้นปี 2017 ที่ผ่านมานั้น เทรนด์ของการเขียนบทความประกอบเว็บไซต์ มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งการเปลี่ยนผ่านจากการรับชมรายการผ่านทางทีวี มาเป็นการชมผ่าน Facebook Live! มากขึ้น รวมทั้งการอ่านบทความบทโลกออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นด้วย บก.เห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนผ่านของยุคบทความในประเทศไทยอย่างชัดเจน และตรงนี้คือสัญญาณให้กับผู้ประกอบธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้ใช้โอกาสนี้ ในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ และก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจที่เหนือตลาดคู่แข่งอย่างรวดเร็ว สำหรับโอกาสที่ บก.เห็นและคุณสามารถเอาไปใช้ได้มีดังนี้ 1.บทความคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ บก.ได้รับจดหมายจาก มร.ไบรอัน ดีน หนึ่งในตองอูของวงการเขียนบทความ สรุปใจความได้ว่า "ในปี 2017 หัวใจสำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่การเขียนบทความออกมาเป็นจำนวนมาก แต่อยู่ที่การเขียนบทความเดียวให้ยาวมากๆต่างหาก" จากความลับข้อนี้ บก.สามารถตอบได้ว่า เทรนด์การเขียนบทความให้จบอยู่ที่ 1,790 คำไทยนั้น ไม่สามารถนำมาใช้ได้แล้วครับ