3Comments

เปิด 10 วิธีสร้าง Passive income 2024

คำว่า Passive income 2024 มีความหมายแบบง่ายๆ คือ การลงมือสร้างแหล่งรายได้ สร้างเครื่องมือผลิตเงิน ที่สามารถสร้างรายได้ให้กระเป๋าของเรา ได้ด้วยตัวของมันเอง โดยที่เราไม่ต้องทำอะไร แม้เราจะป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาล หรือไปเที่ยวรอบโลกอยู่ มันก็จะไม่หยุดสร้างรายได้ให้กับเรา อย่างนี้เรียก รายได้แบบ Passive income 2024 ดังนั้นวันนี้ ขอนำเสนอ วิธีสร้างรายได้แบบ Passive income ทั้งแบบออนไลน์ และไม่ออนไลน์ อย่างง่ายๆ ที่เราเองก็สามารถทำได้ ดังนี้ 1.Passive income