0Comments

เผย 6 เคล็ดลับการหาคู่ครองให้ครอบครัวอบอุ่นมีความรักให้แก่กันปรองดองสมัครสมานกลมเกลียว

หลาย ๆ คน ทั้งชาย และหญิงที่เข้าสู่วัยที่มีครอบครัวหาคู่ครองแต่อาจจะมีความกังวลมีความกลัวว่าจะ ทำอย่างไรครอบครัวจึงจะอบอุ่น มีความรักให้แก่กัน ปรองดองสมัครสมานกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งคำตอบง่าย ๆ ก็คือทั้งคู่มีความรักให้แก่กันและกัน คำว่า  ”รัก”  นั้นแม้ว่าบางครั้งเหมือนสัมผัสได้แต่ในบางครั้งก็เลือนหายไปโดยไม่สามารถที่จะตามหาพบได้เช่นกันความจริงแล้วแม้ว่าความรักจะเป็นอารมณ์ที่อยู่เหนือเหตุผลแต่อารมณ์รักนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมจะทำให้ผู้ที่ตกอยู่ในห้วงของอารมณ์รักมีความสุขเช่นเดียวกับการมีอารมณ์ดีที่ทำให้ชีวีเป็นสุข คนเราทุกคนอยากจะให้คนรอบข้างรักโดยเฉพาะการหาคู่ครอง  ดังนั้นถ้าอยากจะให้คนรอบข้างรักก็ต้องให้ความรักพวกเขาก่อน การที่จะมีความรักได้ จะให้ความรักกับผู้อื่นได้ก็ต้องมีอารมณ์ดี  อารมณ์แจ่มใสเมื่ออารมณ์แจ่มใส ใจเป็นสุขใคร ๆ ก็อยากใกล้ชิด  อารมณ์จะแจ่มใส ใจจะเป็นสุขได้ก็ต้องมีความคิดในทางบวกคิดในทางสร้างสรรค์หรือที่เรียกกันว่าการคิดดีนั่นเอง  แท้จริงแล้วการคิดดีนั้นเป็นกลอุบายที่ทำให้เป็นสุขนั่นเองและเมื่อตัวเองมีความสุขเพียงพอแล้วก็ย่อมคิดอยากจะให้คนอื่นเป็นสุขไปด้วย การคิดดี ซึ่งทำได้ง่าย ๆ ถ้าตั้งใจว่าจะลองทำดู และจะพยายามทำให้ความฝันในการหาคู่ครองที่อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข คิดดีแก่ตนเองก่อน เมื่อต้องการที่จะหาคู่ครองก็จัดสรรเวลาให้แก่ตนเองบ้างโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นวันหยุดไม่ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดต่อเนื่องทำงานให้น้อยลงบ้าง ปฏิเสธงานบางอย่างบ้าง อย่าคิดว่ามีแต่ตนเองเท่านั้นที่จะทำได้ คนอื่นเขาก็อาจจะทำได้