1Comments

14 ข้อสู่การพัฒนางานเขียนบทความและหนังสือ E-Book ให้สมบูรณ์ (ฉบับใช้งานจริง)

คุณต้องการเป็นนักเขียนบทความมืออาชีพใช่ไหม! และต้องการเรียนรู้วิธีการ หรือแนวทางการเขียนบทความที่ถูกต้อง! หยิบปากกา และสมุดเลยครับ ผมพร้อมนำเสนอย่างหมดเปลือก เพื่อให้คุณได้เขียนบทความได้ ทันที! ที่นี่! และเดี๋ยวนี้! เป็นเรื่องง่ายๆ ที่เราจะสามารถเขียนบทความ หรือสามารถเขียนหนังสือ (E-book) ให้ประสบความสำเร็จได้ แต่การมีเครื่องมือที่ดี ย่อมช่วยให้การพัฒนางานเขียนบทความ หรืองานเขียนของเรานั้นให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น บก.จึงขอแบ่งปันพื้นที่ตรงนี้เพื่อแบ่งปันเครื่องมือ 14 ข้อ ที่พัฒนาตัวเราให้สามารถเขียนบทความได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีอะไรบ้างมาดูกันครับ 1.เขียนเรื่องที่ถนัดก่อน (Write your Interest) การเขียนบทความที่ดี สิ่งสำคัญประการแรกคือ จงเริ่มที่การเขียนเรื่องที่ถนัดก่อน สำรวจดูตนเองว่ามีความถนัดในเรื่องใดเป็นพิเศษ เช่น การท่องเที่ยว ธุรกิจออนไลน์