0Comments

เทคนิคลับ! การใช้บทความ เพื่อการทำอันดับใน Keyword ยากๆ 2015

คำหลัก (Keyword) ที่มีค่าความยาก มากๆ  หรือมีปริมาณการแข่งขันสูงๆ นั้น หากเราสามารถดันเว็บไซต์ของตนเอง เพื่อให้ไปอยู่หน้าแรก ในอันดับที่ 1 ได้นั้น เท่ากับว่า เรามีโอกาสในการขยาย Market Share หรือส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียว แต่ปัญหาของเว็บไซต์ที่มาใหม่ คือ การทำอันดับแข่งกับเว็บไซต์เก่า เพื่อให้เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ บก. ขอสรุป สูตรลับ การใช้บทความ หรือ Content ในการทำอันดับ ที่คุณสามารถนำไปทำได้จริง! และอันดับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน ดังนั้นหากคุณต้องการเทคนิคนี้