0Comments

เขียนบทความสุขภาพอย่างไรให้ปัง

บทความสุขภาพเป็นบทความที่ได้รับความนิยมและมีผู้จ้างเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะได้รับความสนใจจากผู้อ่านทุกเพศ ทุกวัย ส่วนในเรื่องของข้อมูล ผู้เขียนก็สามารถหาได้จากประสบการณ์ เรื่องใกล้ตัวและข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่มีอย่างหลากหลาย ทำให้การเขียนบทความประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในกลุ่มผู้จ้างและกลุ่มของนักเขียนบทความเอง วันนี้ ผู้เขียนจึงขอมาแชร์ความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเขียนบทความสุขภาพ ความสวยความงามอย่างไรให้ปัง จนผู้อ่านติดใจมาฝากทุกท่านกัน ชื่อเรื่องเป็นสิ่งสำคัญ   ชื่อบทความก็เปรียบเสมือน First Impression ของการพบปะกันระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน ซึ่งชื่อบทความที่ดีไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้อ่านเกิดความสนใจจนต้องคลิกเข้ามาดูเนื้อหาเพิ่มเติมเท่านั้น แต่ยังสามารถบ่งบอกถึงภาพรวมของเนื้อหาในบทความได้เป็นอย่างดีหรืออย่างน้อยก็ต้องบอกได้ว่าบทความนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เป็นอย่างไร ดูน่าเชื่อถือหรือไม่หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างไรบ้าง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เขียนหลายท่านมักละเลย เพราะคิดว่าผู้อ่านไม่สนใจ แต่จริงๆแล้วขั้นตอนนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เกริ่นนำให้น่าติดตาม นอกจากการดึงความสนใจด้วยชื่อเรื่องแล้ว นักเขียนบทความควรดึงผู้อ่านไว้ด้วยการใช้สำนวน ถ้อยคำที่กินใจ กระชับ ไม่ใช้ภาษาวิบัติจนทำให้ดูน่าปวดหัว แต่ต้องโปรยความคิดชวนให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ, อยากรู้อยากเห็นและคิดตามในช่วงย่อหน้าแรกแบบกว้าง ๆ