Submit Backlink Order

ทำความเข้าใจก่อนกรอกข้อมูล

1.ข้อมูลด้านล่างเป็นการขอข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประเมินราคาครับ

2.ภายหลังลูกค้าส่งข้อความมาแล้ว ทาง บก.ต้นจะประเมินราคา และส่งรายละเอียดการชำระเงินกลับไปอีกครั้ง โดยใช้อีเมล์ articleheros@gmail.com

3.หลังจากชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินแล้ว บก.จะเริ่มต้นทำงาน Submit Backlink ครับ

4.การตอบกลับข้อความนี้ใช้เวลาไม่เกิน 1ชั่วโมงในเวลาทำการ (09.00-17.00)

โปรดกรอกข้อมูลด้านล่างนี้และกด “ส่ง”

สมัครรับบทความก่อนใคร
ส่งตรงถึงอีเมล์คุณ

เจ้าของเว็บกว่า 30,000 คนยินดีได้ติดตามบทความใหม่ๆของ บก.

อย่าลืมเข้าไปกด confirm ในอีเมล์นะครับ

เหมือนมีบางอย่างผิดพลาด