shutterstock_197749316

“หากคนที่เรารัก หรือญาติของเราเสียชีวิต สิ่งใดเล่าที่เราจะทำเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อแสดงความเคารพต่อบุคคลเหล่านั้น”

พิธีลอยอังคาร ถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ้เป็นการแสดงออกถึงความเคารพในดวงวิญญาณของผู้จากไป และเป็นการทำให้ผู้ที่เสียชีวิตนั้น หมดความกังวล และเดินทางไปสู่สัมปรายภพได้อย่างปกติสุข อีกทั้งยังเป็นการมอบขวัญกำลังใจให้กับญาติของผู้ล่วงลับ ได้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ เรือลอยอังคาร

ดังนั้น พิธีลอยอังคาร จึงถือเป็นพิธีกรรมที่ ควรทำอย่างยิ่ง!

shutterstock_404329654
พิธีลอยอังคาร กฝร.

และหากกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญ จะส่งผลให้พิธีกรรมลอยอังคาร มีความศักดิ์สิทธิ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ของพิธี ดังนั้น กองทัพเรือ จึงเล็งเห็นความสำคัญของพิธีกรรมเรือลอยอังคารนี้ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของญาติผู้ร่วงลับ จึงได้จัดบริการเรือลอยอังคาร ให้กับผู้ที่ต้องการใช้บริการ โดยให้บริการเรือลอยอังคารในพื้นที่ของ อ.สัตหีบ ในเขตฐานทัพเรือสัตหีบอันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยบารมีของหลวงพ่ออี๋ และบารมีของเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์

ติดต่อจองคิว สอบถาม หรือขอใช้บริการเรือลอยอังคาร
โทร
081-8197631 ขอสาย รอ.คณาเดช เพชรสุข

ผู้เขียนได้มีโอกาสติดตาม และเข้าร่วมในพิธีเรือลอยอังคาร กฝร. ที่สัตหีบและได้พบกับความประทับใจมากมาย ซึ่งอยากจะแบ่งปันและสรุปออกมาได้ดังนี้ครับ

1.การเดินทางมาประกอบพิธีสะดวกสบาย

ข้อดีประการแรกของการมาใช้บริการเรือลอยอังคาร กฝร. คือ การเดินทางที่แสนสะดวกสบายครับ คุณสามารถขับรถมาจากกรุงเทพ และปักหมุด check in จาก google map เพื่อเดินทางใมายังพืิ้นที่สัตหีบ มีเส้นทางมากมายอาทิ ทางหลวงหมายเลข 3 หรือวิ่งมาทางเลี่ยงเมืองชลบุรี (บายพาส) และมาเข้าที่ถนนสาย 331 เพื่อมุ่งตรงสู่อำเภอสัตหีบ หรือแม้กระทั่งการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร มาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ก็สามารถทำได้ ดังนั้น ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศไทย คุณสามารถมาเข้าร่วมในพิธีเรือลอยอังคาร กฝร. ได้อย่างแน่นอน

2.เรือลอยอังคาร กฝร. คือผู้ให้บริการเรือลอยอังคารอันดับหนึ่ง

ข้อดีประการที่สองที่ผู้เขียนเห็นคือ ความสามารถในการดำเนินการจัดพิธีกรรมลอยอังคาร ของทางเรือลอยอังคาร กฝร. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ตั้งแต่กระบวนการติดต่อ การสอบถามข้อมูลของผู้มาใช้บริการเรือลอยอังคารเสมือนดุจญาติมิตร และเข้าใจในอารมณ์ความเศร้าโศกของญาติผู้เสียชีวิต ตรงนี้เรียกคะแนนความประทับใจการใช้บริการเรือลอยอังคาร กฝร.ได้มากทีเดียว

3.เจ้าพิธีกรรม เรือลอยอังคาร มีความชำนาญ

เนื่องจากผู้ประกอบพิธีกรรมนั้น เป็นทหารเรือชั้นผู้ใหญ่ และมีประสบการณ์อย่างมากในการจัดพิธีกรรมลอยอังคาร ดังนั้นจึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ ผู้เข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังให้ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธีกรรมอีกด้วย

4.ได้ท่องเที่ยวทะเลและเกาะต่างๆไปในตัว

การมาใช้บริการเรือลอยอังคาร กฝร. นอกเหนือจากการได้จัดพิธีกรรมแล้ว ผู้เข้าร่วมทุกคน ยังจะได้รับชมบรรยากาศของทะเลสัตหีบที่สงบเงียบและสวยงาม พร้อมทั้งเกาะแก่งต่างๆ อาทิเกาะเตาหม้อ เกาะยอ เกาะหมู เป็นต้น ซึ่งทุกเกาะนั้นยังคงความสวยงามและความะเป็นธรรมชาติ เสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีใครเข้าไปเลยทีเดียว

5.ความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากเป็นการให้บริการแก่ประชาชนโดยกองทัพเรือ ดังนั้นผู้มาใช้บริการจึงหมดกังวล และสบายใจได้ครับ ในเรื่องของความปลอดภัย ทั้งการจับเรือลอยอังคาร ร่มชูชีพ ห้องน่้ำบนเรือ รวมตลอดทั้งเวชภัณฑ์ยา สำหรับผู้ที่อาจกังวลว่าจะเมาเรือหรือไม่  ทางเรือมีบริการอย่างครบถ้วน และครบครัน คุ้มค่า และคุ้มราคาอย่างแน่นอนครับ

ติดต่อจองคิว สอบถาม หรือขอใช้บริการเรือลอยอังคาร
โทร
081-8197631 ขอสาย นอ.คณาเดช เพชรสุข

ความประทับใจในการใช้บริการเรือลอยอังคาร กฝร. นั้นยังมีอีกหลายข้อครับ และผู้เขียนเชื่อว่าหากคุณได้เดินทางมาใช้บริการเรือลอยอังคาร กฝร.ด้วยตนเอง ก็จะประจักษ์ชัด และมีความประทับใจในการใช้บริการเหมือนที่ผู้เขียนได้ใช้บริการอย่างแน่นอน

shutterstock_373125151
ลอยอังคารกลางทะเลที่สดใสและสวยงาม

อัตราค่าบริการเรือลอยอังคาร กฝร.

กองทัพเรือมีเรือให้บริการ สองประเภท คือ เรือ กร.705 และ เรือ กร.709

เรือ กร. 709

ลูกเรือ 4 นาย และผู้โดยสารสูงสุด 25-30 ท่าน เส้นทางในการเดินทาง เส้นทาง เกาะเตาหม้อ – เกาะยอ – เกาะหมู ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.

อัตราค่าบริการ
รวม = 2,500 บาท

**ค่าใช้จ่ายใน เครื่องพิธีลอยอังคาร (ทางเรือจัดเตรียมให้)

ข้อผฏิบัติการใช้บริการเรือลอยอังคาร กฝร.

1.ยื่นแบบฟอร์มการขอใช้บริการล่วงหน้า 3 วันงาน
2.แสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ ฯ พร้อมชำระเงิน
3.ว่ายน้ำเป็น/สวมเครื่องชูชีพตลอดเวลา
4.ตรวจสอบความพร้อมของเรือกับ จนท.ก่อนนำเรือออก
5.การนำส่งเรือคืนต้องแจ้ง จนท.เพื่อตรวจสอบสภาพหลังการเล่น
6.ชำระเงินค่าเสียหาย (กรณีเกิดการชำรุด)
7.ห้ามแล่นใบออกนอกรัศมีที่กำหนดอย่างเด็ดขาด
8.ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกิจการ หากมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น
9.ห้ามนำของผิดกฎหมายไปกับเรือ
10.ห้ามนำเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่นลมชัก ฯลฯ ไปกับเรือ
11.ห้ามแล่นใบโดยไม่มี จนท. ควบคุมอยู่บนเรือโดยเด็ดขาด
12.ปฏิบัติตามคำแนะนำของ จนท.อย่างเคร่งครัด

ติดต่อจองคิว สอบถาม หรือขอใช้บริการเรือลอยอังคาร
โทร
081-8197631 ขอสาย นอ.คณาเดช เพชรสุข

 


อาจารย์ต้น
อาจารย์ต้น

สวัสดีครับ ผมชื่ออาจารย์ต้น ผมรักการเขียนบทความ SEO มาตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปัจจุบันผ่านเว็บ articleheros.com ปัจจุบันสนใจค้นคว้า วิธีหาเงินออนไลน์ การลงทุนออนไลน์ และเขียนบทความแบ่งปันทุก ๆ คนในรูปแบบคู่มือ ที่คุณสามารถอ่านและเอาไปใช้งานได้จริง อย่าลืมกด subscription กันนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.