[บริการ]เขียนบทความลงเว็บ

Posted on

logo.jpg บริการเขียนบทความ ภาษาไทย

บทความรายเดือน 1280-550-2

จะดีกว่าไหน ถ้าปล่อยให้เรา ช่วยคุณเขียนบทความ สำหรับนำไปใช้ลงในหมวด บทความ ในเว็บที่คุณเปิดให้บริการกับลูกค้าอยู่ นอกจากจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ และธุรกิจออนไลน์ของคุณแล้ว ยังช่วยให้เพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขาย และการทำงาน SEO ด้วย

จะมัวเสียเวลานั่งเขียนบทความ ทำไม!
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ บก.ฮีโร่ซัง นักเขียนบทความ มืออาชีพดีกว่าครับ

หมวดบทความที่ บก.ฮีโร่ซังเขียนได้

หมวดธุรกิจทุกประเภท : ธุรกิจSMEs ธุรกิจออนไลน์ SEO ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจส่วนตัว หุ้น forex การลงทุน คลิปโต้เคอเรนซี่ Bitcoin ไบนารี่ออฟชั่น

ลักษณะบทความ ที่เราเขียนให้ลูกค้า

บทความทุกบทจะเขียนขึ้น โดยเน้นแนวเคล็ดลับทั่วไป ด้วยสูตรการเขียนบทความที่บก.เรียนรู้มาโดยตรงจาก Mr.Brian Dean  ประกอบกับหลักการของ SEO Yoast Plugin มาเป็นพื้นฐานในการเขียน เพื่อให้บทความนั้นนอกจากจะตรงใจผู้อ่านแล้ว ยังได้ค่าคะแนน SEO Onpage จำนวน 25% อีกด้วย

ลักษณะเฉพาะของบทความแบบมาตรฐาน 

1.ชื่อเรื่องมีความยาว ไม่น้อยกว่า 35 ตัวอักษร และมี Keyword บรรจุอยู่อย่างน้อย 1 คำ
2.เนื้อเรื่องแบ่งวรรคตอน เนื้อหาเริ่มต้น เนื่อหาย่อย และเนื่อหาสรุป ครบถ้วน
3.มีเนื้อเรื่องย่อยสำหรับให้ลูกค้าไปทำเครื่องหมาย <h2> ได้ด้วยตนเอง
4.แบ่งวรรคตอนสวยงาม น่าใช้
5.รายงานจำนวนคำรวมทั้งหมดของบทความ
6.รายงานจำนวน Keyword พร้อมระบุ % ให้ทราบชัดเจน ครบถ้วน
7.ตรวจบทความซ้ำทุกบทความด้วย SmallSEOTool.com
8.ตรวจบทความโดบรรณาธิการอีกครั้งก่อนจัดส่งให้ลูกค้า
9.การันตีบทความทุกบทเขียนโดยบรรณาธิการฮีโร่ซัง
10.งานบทความเป็นมืออาชีพ ทำงานเต็มเวลา Full-Time ไม่ใช่นักเขียนสมัครเล่น
12.เขียนบทความคุ้มค่ากว่า ในคุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งของคุณ

“อย่าปล่อยให้เว็บของคุณ มีบทความที่ธรรมดา แต่เพิ่มบทความที่ทรงคุณค่าดีกว่าครับ”

 

ตัวอย่าง PETTERN A1 สำหรับใช้เขียนบทความ

Pattern A1

ตัวอย่างบทความประเภทตามสั่ง (A1)

ลูกค้าสามารถชมบทความเพิ่มเติมที่ บก.เขียนได้จากตัวอย่างบทความทุกบนในเว็บนี้

อัตราค่าบริการเขียนบทความภาษาไทย

บทความภาษาไทย มีอัตราเริ่มต้นที่บทละ 250 บาท (โปรดสอบถามราคาประเมินอีกครั้ง)โดยเป็นบทความที่มีความยาวเฉลี่ย 500-1000 คำไทย มีภาพประกอบลิขสิทธิ์ที่ออกแบบโดย บก.เอง โดยบทความทุกบทต้องให้ บก.เขียนอย่างอิสระ ไม่สามารถแก้ไขบทความได้ ยกเว้นการแก้ไขคำผิดนะครับ ระยะเวลาเขียนบทความคือ  5-7 วันต่อบท สามารถสั่งซื้อขั้นต่ำได้ที่ 10 บทความ และโปรดชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการว่าจ้างเขียนบทความ

ลูกค้าสามารถส่งคำหลัก (Keyword) และแนวทางการเขียนบทความ

เพื่อ บก.จะประเมินราคาอีกครั้งหนึ่งก่อนมีการว่าจ้างเขียนบทความได้

จำนวนการสั่งซื้อบทความ

สั่งซื้อบทความได้ขั้นต่ำที่ 10 บทความ และสูงสุดต่อรอบบิลไม่เกิน 500 บทความ

กรอบระยะเวลาการรับบทความ

ได้รับบทความทุกสัปดาห์ โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 10-100 บทความ อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับกรอบการรับงานอาจมีความแตกต่างจากตารางที่แจ้ง อันเนื่องมาจากคิวการเขียน หรือความยากง่ายของบทความที่เขียนขึ้นครับ ซึ่งทาง บก.ฮีโร่ซังจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีๆให้กับลูกค้าหรือผู้สนใจที่ติดต่อมาทุกท่าน

กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อสั่งซื้อบทความ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ : ภายหลังการกรอกข้อมูลจะจัดส่งเลขบัญชีสำหรับการโอนเงินให้ครับ

หากไม่แน่ใจว่า จดหมายจะส่งถึง บก.ไหมโปรดติดต่อ บก.โดยตรงที่ articleheros@gmail.com

บก.ฮีโร่ซัง จะตอบจดหมายกลับให้ท่านด้วยตนเองด้วยความยินดีอย่างยิ่ง
ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ส่งจดหมายครับ

(Visited 14,125 times, 61 visits today)