เกี่ยวกับ บก.ฮีโร่ซัง

Posted on

สวัสดีครับนายท่าน หากว่าคุณเข้ามาอ่านหน้านี้ นั่นหมายความว่า คุณต้องการรู้จักกับ บก.มากยิ่งขึ้น ดังนั้น บก.จะถือโอกาสใช้หน้านี้ แนะนำตนเองครับ

บก.ฮีโร่ซัง เริ่มถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกจากการเริ่มต้นให้บริการรับเขียนบทความ SEO ผ่านทางห้อง ค้าขาย ในเว็บไซต์ thaiseoboard.com โดยเริ่มต้นงานชิ้นแรกในช่วงปี ค.ศ.2014 เป็นต้นมา

และในปี ค.ศ. 2016 บก.เริ่มต้นเขียนบทความ SEO ให้กับธุรกิจบทความของตนเอง ผ่านการทำ affiliate ส่งผลให้ บก.มีรายได้แบบ passive income และเริ่มใช้ชีวิตตามความฝันของตนเอง จนกระทั่งถึงปี 2023

บก.คิดว่า การได้ลงมือทำงานเขียนบทความ SEO อีกครั้ง และได้รับใช้นายท่าน คือสิ่งที่สร้างความสุขทางใจให้กับ บก.มากที่สุด ดังนั้น บก.จึงกลับมาเปิดการให้บริการอีกครั้ง โดยทุกบทความ บก.เขียนขึ้นเอง 100% ไม่ได้กินหัวคิวบทความ หรือรับงานเพื่อไปว่าจ้างบุคคลอื่นต่อแต่อย่างใด


ข้อมูลเบื้องต้น

รายการรายละเอียด
ชื่อ นามสกุลนายนฤดล เพชรสุข
ชื่อในวงการเขียนบทความ SEOบก.ฮีโร่ซัง
ระดับการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
ประสบการณ์ทำงานเขียนบทความ SEO ตั้งแต่ปี 2014 – ปัจจุบัน
ติดต่อ บก.[email protected]