5 เคล็ดลับสำหรับคนหาคู่ให้สุขสมหวังในความรัก

Flirting couple in cafe using digital tablet

Flirting couple in cafe using digital tablet

ในปัจจุบันมีคู่รักหลายต่อหลายคู่ที่แรกรักกันใหม่ ๆ ก็หวานซาบซึ้งกัน มองตากันทั้งวัน จับมือกันทั้งวัน ไปไหนไปด้วยกัน ไม่ยอมแยกห่างจากกันซึ่งอาจจะมาจากการที่พึ่งพบเจอกันจากการที่หาคู่รักมานานและคิดว่าได้เจอกับคนที่ใช่สำหรับตัวเองแล้ว  ซึ่งการแสดงออกหวานซึ้งแบบนี้ผู้คนที่พบเห็นเขาก็มักจะนินทาลับหลังว่า รังรองก้นหม้อข้าวยังไม่ทันดำ อีกไม่นานก็เลิกกัน หลายคนที่ได้ยินได้ฟังก็อาจจะคิดว่าคนที่พูดแบบนั้น คงจะพูดด้วยความอิจฉาริษยา แต่เมื่อสังเกตไปนาน ๆ เข้า ก็กลับกลายเป็นจริง

ตรงกันข้าม หลายคู่ที่เริ่มต้นแบบราบเรียบธรรมดา ไม่หวือหวาอะไรในการหาคู่แต่พยายามปรับตัวเข้าหากัน เข้าใจกันด้วยความรัก ความผูกพัน ความรักของเขาและเธอกลับหวานลึกซึ้งเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาที่ผ่านไปก็มีชีวิตคู่ที่แสนหวาน น่ารัก เป็นที่ชื่นชมของคนรอบข้าง ซึ่งเป็นศิลปะของการครองรักครองเรือน  บางเรื่องบางราวของคนในยุคโบราณก็น่าจะนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตคู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

เมื่อต้องการที่จะหาคู่ครองก็จัดสรรเวลาให้แก่ตนเองบ้างโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นวันหยุดไม่ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดต่อเนื่องทำงานให้น้อยลงบ้าง ปฏิเสธงานบางสิ่งบางอย่างบ้าง อย่าคิดว่ามีแต่ตนเองเท่านั้นที่จะสามารถทำได้ คนอื่นเขาก็อาจจะทำได้ ถ้าเปิดโอกาสให้เขาได้ทำแทนบ้าง เมื่อเริ่มมีเวลาแล้วก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นในการจะคิด  จะทำ เช่น ดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้ดี ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน ย่อมจะทำให้อารมณ์ดีที่ใคร ๆ ก็อยากเข้าใกล้จึงจะทำให้หาคู่ได้ง่ายขึ้น

การมีชีวิตคู่ด้วยความรัก จึงเป็นปฐมบทของการใช้ชีวิตร่วมกันในทุกยุคทุกสมัยตลอดมา  กล่าวกันว่ามนุษย์เรานั้นเกิดมาเพื่อแสวงหาความรัก ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ไม่ว่าความรักนั้นจะเป็นความรักต่อเพศตรงข้าม หรือเป็นความรักระหว่างเพศเดียวกัน ก็นับเป็นความรักเช่นกัน ในปัจจุบันนี้จิตแพทย์และนักจิตวิทยาทั้งหลาย ได้มีความเห็นที่ตรงกันว่า ความรักในเพศเดียวกัน เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เป็นความผิดปกติของจิตใจแต่อย่างใด

แต่รูปแบบของความรักในการหาคู่รักเพื่อครองเรือนนั้นของคนส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนั้นก็ยังคงเป็นความรักของชายและหญิง ซึ่งย่อมเป็นที่แน่นอนว่า ในความคิดแล้วเรื่องอะไรก็ตามชายและหญิงมักจะคิดต่างกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักและสัมพันธภาพด้วยแล้วนั้นกล่าวกันว่าผู้ชายนั้นมาจากดาวอังคาร ส่วนผู้หญิงมาจากดาวพระศุกร์ ซึ่งจะเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรไม่สามารถพิสูจน์ได้  แต่ผู้ชายมีความรักแบบอีโรติกในขณะที่ผู้หญิงจะมีความรักแบบโรแมนติก

ผู้หญิงจึงต้องมีความรักเกิดขึ้นก่อนจึงจะเกิดอารมณ์พิศวาส แต่ในขณะที่ผู้ชายเมื่อมีความสุขสมจากบทพิศวาสแล้ว จึงจะเกิดความรักในตัวของผู้หญิงที่มีความสุขด้วยมากขึ้น ผู้หญิงย่อมมีเซ็กส์เพื่อตอบแทนความรัก ซึ่งจะแตกต่างจากที่ผู้ชายบอกรักผ่านการมีเซ็กส์

การหาคู่ชีวิต จึงต้องอาศัยการปรับตัวเข้าหากัน และพบกันครึ่งทาง โดยพยายามทำให้คนที่จะมาใช้ชีวิตคู่เข้าใจและมั่นใจในความรักที่มีต่อกัน ชีวิตคู่ของคนสองคนในระยะแรกเริ่มเปรียบเสมือนกับดอกกุหลาบสีแดงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์พิศวาสที่เร่าร้อนมีความหลงใหลและรู้สึกถึงความดึงดูดใจของเพศตรงข้าม กามารมณ์ การร่วมรักนั้นจึงเป็นการบอกรักกันด้วยการแสดงออกทางด้านภาษากาย จนกระทั่งเกิดความสุขสมร่วมกันแล้วก็อาจจะเกิดการผูกพันทางใจร่วมด้วย

นักจิตวิทยากล่าวว่า ความรักนั้นมีการแสดงออกอยู่ด้วยกัน  5 วิธีคือ

  1. ความรักแบบต้องการการสัมผัส

เป็นความรักที่มีการแสดงออกที่สัมพันธ์กับความรู้สึกด้านร่างกาย ที่ต้องการได้รับสัมผัสที่อบอุ่น ได้อยู่ใกล้ชิดกันและมีการตอบสนองทางกายต่อกันและกัน

  1. ความรักแบบสุดแสนโรแมนติก

เป็นความรักที่มีความรู้สึกหลงใหล ที่รุนแรงเพราะมีความรู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นดึงดูดใจอย่างมาก

  1. ความรักแบบต้องการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน

เป็นความรักที่ต้องการการมีส่วนร่วม แบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน ต้องการใช้เวลาอยู่ร่วมกันและทำตามคำร้องขอของคู่ของตน

  1. ความรักแบบต้องการความมั่นใจ

เป็นความรักที่ต้องการความมั่นคงทางด้านจิตใจ อยากให้คู่ของตนเข้าใจตนเอง ขณะเดียวกันก็พยายามเอาอกเอาใจอีกฝ่าย เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ

  1. ความรักแบบพันธะสัญญาใจ

เป็นความรักที่มักเกิดหลังจากการหาคู่และได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน จนเกิดการผูกพันเป็นสัญญาใจต่อกัน ที่ต่างก็ยอมรับการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน และเป็นความรับผิดชอบที่รับรู้ได้ด้วยความรู้สึกมั่นคงที่มีต่อกัน

รูปแบบของการแสดงความรัก 5 วิธีดังข้างต้นนั้นเป็นรูปแบบที่เสนอโดยคุณหมอผู้อำนวยการ สำนักโครงการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ของสถาบันส่งเสริมสุขภาพ โดยเรียบเรียง และแปลจากแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่หาคู่และต้องการใช้ชีวิตคู่อย่างสุขสมและราบรื่น ไว้พิจารณาการแสดงความรักต่อกันให้สอดคล้องต่อความปรารถนาของกคู่ชีวิต เพราะชีวิตคู่นั้นต้องอยู่บนรากฐานของความรัก จึงจะยั่งยืนและสามารถครองชีวิตคู่กันไปจนถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร เป็นการหาคู่ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วย ความรักและความผูกพันที่มีต่อกัน

4.การแนะนำแผน global intergold

ขั้นตอนในการทำ Global intergold

เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้คุณสามารถขยายธุรกิจ GIG ของคุณออกไปได้อย่างถูกต้อง และเป็นมืออาชีพ ข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้น่าจะช่วยให้การทำธุรกิจของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายๆครับ

1.ขอให้คุณทำการศึกษาแผนการตลาดของโปรแกรม GOLDSET GOLD SMART ให้เข้าใจอีกรอบ

หลักการของโปรแกรมนี้คือ

  • 1.ตัวเราสั่งซื้อทองคำแท่งล่วงหน้าในราคา 540 ยูโร
  • 2.แนะนำคนอื่นให้สั่งซื้อทองคำแท่งล่วงหน้าในราคา 540 ยูโรอย่างน้อย 2 คน

เพียงแค่คุณทำ 2 ข้อนี้ ก็เตรียมพร้อมที่จะรับรางวัลจำนวน 7000 ยูโรได้ทันทีตามโปรแกรมครับ

2.เมื่อคุณเข้าใจแผนการตลาดแล้ว ข้อต่อไปผมขอเสนอแนะวิธีการโปรโมตธุรกิจของคุณในโลกออนไลน์แบบง่ายๆดังนี้

2.1 เชิญชวนเพื่อนร่วมธุรกิจ หรือคนที่สนใจธุรกิจเครือข่าย หรือขายตรง ให้รู้จักกับธุรกิจ GIG การออมเงินไว้ในแผนการตลาด จะสามารถเพิ่มมูลค่าเงินที่คนเหล่านี้มีอยู่ในบัญชีธนาคารหลายสิบเท่า และสามารถต่อยอดในการเพิ่มทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว และถึงเป้าหมายของการเป็น passive income มากยิ่งขึ้น

2.2 คุณสามารถใช้ข้อความด้านล่างนี้ในการส่งข้อมูลให้ผู้สนใจทางไลน์ หรือ inbox หรือในกลุ่มต่างๆใน facebook ครับ โดยให้คุณดัดแปลงในส่วนของลิงค์สมัคร และข้อมูลการติดต่อให้เป็นของคุณ หรือของทีมงานคุณก็ได้

 

ยินดีต้อนรับสู่ ธุรกิจ GIG โปรดศึกษาข้อมูลนี้เพื่อการตัดสินใจ
—————————————————————————–
➡รู้จักกับธุรกิจ Global Intergold http://goo.gl/nYfUhq
➡แผนการตลาด Goldset Standard https://youtu.be/SHbHDuD_Fjg
➡สมัครเข้าร่วมทีม! http://393001792.myintergold.com
.
✨✨ เปลี่ยนเงินของคุณ 540 ยูโร เป็นทองคำมูลค่า 7,000 ยูโร!!! ด้วยโปรแกรมการตลาด GIG ที่คุณทำได้! ✨✨
.
ขั้นตอนการเข้าร่วมธุรกิจ GIG
1.วิธีสมัครสมาชิก http://goo.gl/HaNSUf
2.วิธียืนยันตัวตน (ทำทีหลังได้) http://goo.gl/mlC6xE
3.วิธีเลือกแผน และชำระเงิน http://goo.gl/ABF6eb
4.วิธีแนะนำ GIG แบบง่ายๆ http://goo.gl/B23EHA
.
เข้าร่วมกลุ่มเพื่อเป็นผู้นำชุดแรกของ ASIA
——————————————————
➡กลุ่ม FB Group https://goo.gl/qoBMdR
➡กลุ่ม Line http://goo.gl/AgPAui
➡สมัครเข้าร่วมทีม! http://393001792.myintergold.com
.
✨✨ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล กับ Goldbal intergold!! ✨✨
ปรึกษาข้อมูลทางการตลาด หรือเข้าร่วมธุรกิจทันที
————————————————————-
❤ ติดต่อ คุณเคน: โทร 0869790239
❤ ติดต่อ คุณเอก โทร : 085-395-0309
➡สมัครเข้าร่วมทีม! http://393001792.myintergold.com
.
รับประกันเงินคุณ 100% หากทำไม่ได้ตามแผนรับทองคำคืนเต็มจำนวน*
3.คุณสามารถสร้าง facebook ขึ้นมาแล้วทำการโปรโมตเฟสบุคของคุณ เพื่อแสวงหาผู้สนใจในการทำธุรกิจ GIG ธุรกิจแห่งโอกาส และสามารถเลือกใช้สื่อที่มีอยู่ในเฟสบุ้คส่วนกลางของ globalgoldthailand เป็นแหล่งข้อมูลในในการเพิ่มเข้าไปใน fb ของคุณก็ได้
4.อย่าลืมหมั่นเข้าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้กันในกลุ่ม https://www.facebook.com/groups/globalgoldthailand/  ทุกๆคนจะได้เป็นกำลังใจให้กันและกันในการทำงานเพื่อสร้่างอนาคตกัน
5.อย่าปิดบังข้อมูลใดๆ เปิดเผยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งข้อดี ข้อจำกัดของธุรกิจ เพื่อให้ผู้อ่านได้เป็นผู้ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจด้วยความตั้งใจของตนเองครับ

3.การซื้อ package

ขั้นตอนการซื้อ package GOLDSET STANDARD ด้วยเงิน 540 ยูโร มีขั้นตอนดังนี้

1.เมื่อ Login เข้ามาในระบบแล้วให้คลิกที่คำว่า GOLDSET STANDARD

การลงทุน 1

2.คลิกตรงกรอบตรงกลาง 1 ครั้งจากนั้นติีกเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยม

การลงทุน 2

3.กดที่คำว่า Proceed to payment

การลงทุน 3

4.เลือกการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต VISA หรือ MASTER CARD ก็ได้ครับ สะดวกสำหรับคนที่มีบัตร แนะนำให้ใช้แบบนี้ แต่ถ้าไม่มีบัตรให้ใช้แบบที่ 2

การลงทุน 4

5.หรือเลือกชำระเงินด้วย BITCOIN ก็สามารถทำได้ตามภาพ

การลงทุน 5

6.ภายหลังการชำระเงินแล้วระบบจะมีใบเสร็จรับเงิน ระบุรายละเอียดของการซื้อสัญญาทองคำแท่งล่วงหน้าให้ไปทางอีเมล์ และภายใน 1-2 วัน ระบบจะทำการขึ้นรายชื่อของท่านบนกระดานในช่อง Level 1 นั่นแปลว่าคุณผ่านขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่การเชิญชวนคนอื่นมาซื้อทองคำเช่นเดียวกับคุณอย่างน้อย 2 คน