คำถามที่พบบ่อย เขียนบทความ

10 คำถามน่าสนใจ ก่อนจ้าง articleheros.com เขียนบทความให้คุณ

ก่อนเลือกว่าจ้างเราเขียนบทความ บก.แนะนำให้ลูกค้าได้ศึกษา 10 คำถามที่พบบ่อยนี้เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการรับทราบข้อมูลของการเขียนบทความ จากทางเรานะครับ

1.คำถาม ทำไมต้องจ้าง articleheros.com

คำตอบ เราคือผู้ให้บริการเขียนบทความ สำหรับนำไปลงในเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ขายเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ธุรกิจต่างๆ การบริการ และอื่นๆ โดยมีการออกแบบบทความตามหลัก SEO Onpage โดยใช้เครื่องมือวัดหรือ Indecator คือ Plug in SEO Yoast และเขียนบทความแบบไม่ซ้ำกัน หรือที่เรียกว่า 100% Unique Content ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้อย่างแท้จริงว่า บทความที่ได้รับนั้น สดใหม่ และสามารถนำไปใช้งานได้จริงๆ

2.คำถาม articleheros.com ลองอธิบายหลักการ SEO ให้ทราบหน่อย

คำตอบ สำหรับแนวทางในการเขียนบทความตามหลัก SEO นั้น ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ 2 ประการดังต่อไปนี้คือ

2.1 เขียนขึ้นโดยเน้นไปที่คุณค่าของบทความ เป็นไปตามหลักการของทาง Google
(คลิกที่นี่เพื่ออ่าน Google ต้องการ)

2.2 เขียนขึ้นโดยอาศัยตัวชี้วัดของทาง Plug in SEO Yoast ซึ่งมีหัวข้อสำหรับการชี้วัดดังต่อไปนี้
– ชื่อเรี่องต้องมีคำหลัก ปรากฎอยู่ อย่างน้อย 1 ตัวอักษร และไม่ความยาวตัวอักษรรวมไม่เกิน 62 ตัวอักษร
– บทความต้องประกอบไปด้วยส่วนเกริ่นนำ ส่วนหัวข้อย่อย และส่วนสรุป
– บทความต้องบรรจุ คำหลักอยู่ระหว่าง 1%-3%
– บทความต้องมีจำนวนคำไทย ไม่น้อยกว่า 1,790 คำไทย (ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของลูกค้า)
– หัวข้อเรื่องต้องใช้เครื่องหมาย < H 1 > < / H 1 >
– หัวข้อรองลงมาต้องใช้เครื่องหมาย < H 2 > < / H 2 > และเรียงลำดับลงไปเรื่อยๆ
– ในส่วนของการเกริ่นนำ และส่วนสรุป ต้องมีคำหลักบรรจุอยู่หนาแน่นมากๆ
– ไม่มีคำผิด หรือมีน้อยที่สุด
– ใส่รูปภาพ พร้อมการใช้ alt
– ใส่การเชื่อมโยงสู่ภายนอกด้วย

3.คำถาม articleheors.com มีใครจ้างเขียนบทความ 18+ หรือไม่

คำตอบ ปัจจุบัน เรามีผู้ว่าจ้างประจำกว่า 10 รายและเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือน ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์แนว 18+ ทั้งสิ้น และเราเขียนบทความ18+ รวมมาแล้วกว่า 1,000 บทความ ดังนั้นเพียงลูกค้าระบุคำหลักสำหรับการเขียนบทความ เราสามารถดำเนินการให้ลูกค้านำไปใช้งานได้ โดยเป็นบทความ 18+ ที่มีคุณภาพด้วย

4.คำถาม เอาบทความ ไปทำอะไร

คำตอบ ลูกค้าสามารถนำบทความ ไปเผยแพร่ลงเว็บไซต์ ของตนเองได้ โดยส่งผลให้เว็บมีเนื้อหาใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการทำให้ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กลับเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่อง ยิ่งถ้าลูกค้าทำเว็บไซต์ผ่านบริการร้านค้าออนไลน์แล้ว สามารถนำเอาบทความนั้นๆ ไปใช้ลงในส่วนของเมนู “บทความ” เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ โดยปกติ เว็บไซต์คุณภาพ จะมีการบรรจุบทความลงไปอย่างน้อย 30-100 บทความต่อเดือนเลยทีเดียว

5.คำถาม ทำไมที่ articleheros.com เขียนแพงกว่าที่อื่น

คำตอบ เราคำนึงถึงคุณภาพมากที่สุด ในราคาที่สมเหตุผล และไม่กระทบต่อรายจ่ายของผู้ซื้อ โดยจำนวนส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงิน ถูกนำไปแปลเปลี่ยนเป็น การอ่านหนังสือ ค้นคว้าข้อมูล พัฒนาระบบงานเขียน ให้สมบูรณ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบทความที่แตกต่างจากใครๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเขียนบทความเช่นเดียวกับเรา

6.คำถาม บทความซ้ำกันไหม

คำตอบ เราไม่เคยเขียนบทความและส่งบทความซ้ำให้กับใคร และบทความของเราสามารถตรวจสอบ บทความซ้ำได้ด้วยเครื่องมือ ซึ่งลูกค้าสามารถส่งตรวจบทความของตนเองได้ด้วยตนเอง แม้ว่าทางเราจะทำการตรวจให้แล้วโดยบรรณาธิการก็ตาม สำหรับเครื่องมือสำหรับการตรวจบทความที่ซ้ำกันนั้นมีมากมาย แต่ตัวที่เรายอมรับในคุณภาพนั้น ลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบได้โดยตรงที่ Smallseotool.com

7.คำถาม ทำไมรอบทความนานจัง

คำตอบ ขั้นตอนการเขียนบทความของเรานั้น แตกต่างจากทีอี่นดังนี้
เราร่างหัวข้อบทความ ก่อนเสมอ โดยนำ คำหลักที่ลูกค้าให้มา รวมกับแนวทางการค้นคว้าหัวข้อจาก เอามาเขียนเป็นหัวข้อ และต้องผ่านการตรวจจากบรรณาธิการก่อนเพื่อให้ได้บทความตรงตามความต้องการของลูกค้า มากที่สุด เราเขียนบทความ โดยใช้เวลาเขียนวันละ 10-20 บท ต่อนักเขียนหนึ่งท่าน โดยเลือกนักเขียนที่มีความชำนาญเฉพาะทางมาทำการเขียนบทความ สุดท้ายบทความจะถูกพักไว้อย่างน้อย 1 วัน เพื่อให้นักเขียนทำการเกลาสำนวน และส่งบรรณาธิการตรวจ จากนั้นจึงส่งงานให้กับลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นกกรอบระยะเวลาคือ การได้มาซึ่งคุณภาพของบทความเพื่อลูกค้าของเรานั่นเอง

8.คำถาม ใครเป็นคนเขียนบทความ

คำตอบ แต่ละหมวดบทความ เราจะมีนักเขียนเฉพาะทาง คอยทำการเขียนให้ ซึ่งปัจจุบันเรามีนักเขียนรวมกว่า 14 ท่าน และทำหน้าที่เขียนงานให้กับทาง articleheros ด้วยความตั้งใจและเต็มใจอย่างมาก

9.คำถาม หากเกิดปัญหาทำอย่างไร

คำตอบ แม้เราจะพยายามดูแลทุกอย่างอย่างดีที่สุด แต่อาจเกิดปัญหาบางประการที่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ หากเป็นเช่นนี้ เรายินดีรับผิดชอบด้วยการทำหนังสือขอโทษ และคืนเงินให้กับลูกค้าทันที โดยเราจะนำส่วนที่ผิดพลาดมาปรับแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกในอนาคต

10.คำถาม ทาง articleheros.com รับบทความปั่นไหม

คำตอบ เราไม่รับบทความปั่นทุกประเภท เราถือว่าเป็นจริยธรรมทางธุรกิจ และเราเชื่อว่าผู้อ่านบทความต่างมุ่งหวังที่จะได้ความรู้ หรือทักษะที่สำคัญสำหรับบทความเสมอๆ ดังนั้นเราจึงไม่ให้บริการปั่นบทความภาษาไทยทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด