กรอบการรับงานสำหรับลูกค้า On-Demand

Posted on

ระยะเวลาในการเขียนงานคือ ระยะเวลาในการรับงาน

1-10 บทความ รับงานภายใน 5-7 วันทำการ
11-20 บทความ รับงานภายใน 7 วันทำการ
21-50 บทความ รับงานภายใน 7 – 14 วันทำการ
51-100 บทความ รับงานภายใน 14 – 20 วันทำการ
101-200 บทความ รับงานภายใน 25 – 30 วันทำการ
201 บทความขึ้นไป รับงานภายใน 30 วันทำการ

รีวิวลงทุนออนไลน์! กับการลงทุนระบบ binary option

หารายได้ affiliatt iqoption สร้างรายได้เดือนละครึ่งล้าน! คุณทำได้ step by step

โดยบทความตั้งแต่ 20 บทความขึ้นไป รับงานทุกสัปดาห์

หมายเหตุ

1.การจัดส่งงานโดยรอบปกติจะมีการส่งงานในช่วงเวลา 22.30-23.00น. ของวันที่มีการจัดส่งงาน

2.การขอเลื่อนการส่งงาน จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่สมควร

3.บก.สงวนสิทธิ์ในการคืนงานให้ โดยอาจเกิดจาการเจ็บป่วยกะทันหัน อุปกรณ์สำรองข้อมูลได้รับความเสียหาย หรืออื่นๆ โดยหากลูกค้ายังไม่ได้รับชิ้นงานเลย จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน และหากมีการรับงานไปบ้างแล้ว ให้คิดมูลค่าส่วนต่างที่เหลือ

4.บก.ขอสงวนสิทธิ์หากลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกะทันหัน จนเป็นเหตุให้ บก.ต้องแก้ไขงานใหม่ โดยบก.จะพิจารณาคืนงานให้ทันที

5.งานเขียนที่ต้องการให้ บก.เขียนโดยตรง โปรดระบุลงมาในการสั่งงานด้วยนะครับ มิฉะนั้น บก.จะจัดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทำการเขียนแทน

(Visited 507 times, 1 visits today)