10 เทคนิคเลือกเว็บเขียนบทความที่มีคุณภาพเพื่อการจ้างงานระยะยาว

10-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1

กิจการเจริญเติบโตขึ้นทุกวัน  ยอดขายทะลุเป้าทุกเดือน  แต่ก็ยังประมาทไม่ได้เพราะก็มีผู้ที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันเกิดใหม่มากมาย  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอัพเดทข้อมูลของเว็บอยู่ตลอดเวลา  ครั้นจะจ้างเว็บเขียนบทความที่มีคุณภาพก็ไม่รู้จะเลือกเว็บไหนดี  ซึ่งการเลือก  เว็บเขียนบทความ  เป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลาย ๆ คน   จึงมีเทคนิคง่าย ๆในการเลือก  เว็บเขียนบทความ   ที่มีคุณภาพเพื่อการจ้างงานกันได้ระยะยาว ซึ่งมีเทคนิคในการเลือกอยู่  10  เทคนิคด้วยกัน

1.ตั้งชื่อบทความได้น่าอ่าน

เว็บเขียนบทความ   ที่มีคุณภาพนั้นจะมีการเริ่มต้นที่จะสามารถดึงดูดผู้อ่าน ชวนให้ติดตามอ่านได้ง่ายขึ้น เพราะการเริ่มต้นที่ดีนั้นต้องเริ่มกันตั้งแต่ชื่อบทความกันเลย แล้วตามด้วยข้อความย่อหน้าแรก และหัวข้อย่อยในบทความ ทั้งหมดนี้คจะบอกผู้อ่านได้ทันทีว่าบทความนั้นสำคัญ  และน่าสนใจอย่างไร  รวมถึงจะให้ประโยชน์อะไรกับผู้อ่านด้วย

2.ข้อความของแต่ละย่อหน้าไม่ยาวเกินไป

นักเขียนของ  เว็บเขียนบทความ    จะทราบดีว่าข้อความของแต่ละย่อหน้านั้นถ้ายาวมากไป สายตาผู้อ่านจะล้าเร็ว ยิ่งถ้ายาวมาก ๆ กว่าผู้อ่านจะอ่านจบก็แทบหน้ามืดตาลาย โดยทั่วไปที่ถือเป็นเกณฑ์พอคร่าว ๆ นั้น แต่ละย่อหน้า  เว็บเขียนบทความ   จะเขียนไว้ไม่ให้ยาวเกินกว่า 15   บรรทัด

3.แบ่งเป็นหัวข้อย่อย

ถ้าบทความยาวพอสมควร  เว็บเขียนบทความ   จะแบ่งเป็นหัวข้อย่อย เพื่อให้ผู้อ่านได้พักสายตาเป็นระยะ ๆ นอกจากนั้นแล้ว หัวข้อย่อยยังช่วยให้มีจุดสนใจขึ้นมาเป็นช่วง ๆ  และช่วยให้ผู้อ่านกวาดสายตาหาท่อนหรือเนื้อหาที่เขาสนใจได้เร็วขึ้น ในกรณีที่ต้องการผ่อนคลายความจริงจังของบทความ หรือความเครียดของผู้อ่านลง เว็บเขียนบทความ   ก็จะตั้งชื่อหัวข้อย่อยให้ดูน่าอ่านขึ้น

โดยที่ เว็บเขียนบทความ   จะถือเอาข้อความใดข้อความหนึ่งในหัวข้อนั้น หรือหาข้อความใหม่ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าหัวข้อนั้นสื่อให้ทราบเกี่ยวกับอะไร แต่อ่านแล้วผู้อ่านรู้สึกครึกครื้น มาตั้งเป็นชื่อหัวข้อย่อยให้ ตัวอย่างเช่น ในบทความเรื่องหนึ่งที่จะอธิบายเกี่ยวกับเทคนิค ซึ่งเป็นบทความที่มีความยาวมาก และในขณะที่ผู้อ่านนั้นต้องใช้ความคิดให้คล้อยตามไปตลอดเวลา ผู้เขียนของ เว็บเขียนบทความ   ก็จะลดความเครียดของผู้อ่านลง โดยการแบ่งเป็นหัวข้อย่อยและในแต่ละหัวข้อย่อยจะมีความยาวโดยเฉลี่ยไม่เกินครึ่งหน้า

4.ขีดเส้นใต้หรือตัวหนาข้อความที่ต้องการจะเน้น

เว็บเขียนบทความ   จะมีการขีดเส้นใต้หรือทำตัวหนาหน้าข้อความที่ต้องการจะเน้น  แต่จะไม่เน้นมากเกินกว่าที่จำเป็นจริง ๆ   เพราะการเน้นมากเกินไปจะทำให้ผู้อ่านเกิดความรำคาญ

5.ใช้ศัพท์เทคนิคเท่าที่จำเป็น

เว็บเขียนบทความ   จะใช้ศัพท์เทคนิคเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและพยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษให้น้อยที่สุด ไม่เขียนชนิดย่อหน้าหนึ่งมีแต่ภาษาอังกฤษละลานตา จนผู้อ่านรู้สึกกลัวที่จะอ่านไม่รู้เรื่อง  หรืออ่านแล้วไม่เข้าใจในความหมาย สำหรับศัพท์เทคนิคนั้นคำใดแปลเป็นภาษาไทยได้ เว็บเขียนบทความ   ก็จะแปลเลย เช่น Air Conditioner ก็แปลว่า เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

6.ตีกรอบแยกส่วนเนื้อหา

ถ้าหากมีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับบทความ แต่ไม่สามารถเชื่อมเข้าไปในบทความโดยตรง เว็บเขียนบทความ   ก็จะแยกส่วนนั้นออกมาจากเนื้อเรื่องปกติได้โดยตีกรอบล้อมรอบเนื้อหาส่วนนั้นเอาไว้ ซึ่งท่านสามารถลองหาดูในวารสารของต่างประเทศจะพบทำนองของการตีกรอบแยกเนื้อหานี้บ่อย

7.ไม่หวือหวามากเกินไป

แม้ว่าการแทรกอารมณ์ขัน หรือการใช้ศัพท์แสลง จะช่วยผ่อนคลายความเครียดขณะอ่านไปได้ก็ตาม แต่ เว็บเขียนบทความ   ก็จะไม่ใช้มากเกินไปจนทำให้บทความเชิงวิชาการกลายเป็นบทความหวือหวา ที่อ่านเอาแต่ความสนุกอย่างเดียว

8.ใช้คำธรรมดาง่ายๆ

เว็บเขียนบทความ   เขียนบทความโดยการใช้คำที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายและยังคงความถูกต้องอยู่ได้  ยกตัวอย่างเช่น       “เราจะวัดความต่างศักย์ของสายไฟบ้านได้ 220 โวลต์”   ซึ่งผู้อ่านก็อาจจะงงกับคำว่า “ความต่างศักย์” ซึ่งเป็นศัพท์วิชาการ สำหรับในกรณีเช่นนี้การใช้คำว่า “แรงดันไฟฟ้า” ผู้อ่านจะเข้าใจได้ดีกว่า

9.ใช้ประโยคกระชับ ไม่กำกวม

หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคยาว ๆ ที่ทำให้ดูยืดยาดยาว และประโยคซ้อนประโยคที่อาจทำให้เข้าใจความหมายผิดไป เมื่อ  เว็บเขียนบทความ พบว่ามีประโยคกำกวม ก็จะเขียนด้วยประโยคทำให้ชัดเจนขึ้น

10.เนื้อหาใช้ได้กับปัจจุบัน

ข้อมูลหรือเนื้อหาใดที่อาจจะไม่เป็นจริงแล้ว เช่น ถ้าท่านต้องการให้  เว็บเขียนบทความ  เขียนเกี่ยวกับดาวเสาร์ นักเขียนบทความก็จะเขียนข้อมูลเนื้อหาที่สอดคล้องใช้ได้กับปัจจุบัน

10 เทคนิคเลือกเว็บเขียนบทความที่มีคุณภาพเพื่อการจ้างงานระยะยาว นั้นจะได้บทความสดใหม่มาลงเว็บโดยที่ไม่ต้องเขียนเองให้สิ้นเปลืองเวลา การจ้าง เว็บเขียนบทความ นั้นก็ไม่ต่างจากการจ้างลูกจ้างประจำสำหรับบริษัทที่เกี่ยวกับการนำเสนอข่าวต่าง ๆ  การจ้างให้นักเขียนบทความเขียนนั้นจะช่วยสร้างไอเดียให้กับเจ้าของเว็บได้เป็นอย่างดี เพราะบางทีเจ้าของเว็บก็อาจจะคิดไม่ออกว่าจะเขียนบทความมาอัพเดทเว็บอย่างไร

การจ้าง  เว็บเขียนบทความ  ให้นั้นยังมีประโยชน์ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอีกมาก มาย  ซึ่งบางคนคิดว่าบทความนั้นคงไม่จำเป็น แต่สำหรับผู้ที่ทำเว็บนาน ๆ จะรู้ว่าการที่มานั่ง ขวนขวายหาบทความใหม่ ๆมาใส่เว็บตัวเองนั้นจะประสบปัญหาเรื่องของเวลา ไม่มีเวลาเขียนบทความเพื่ออัพเดทเว็บการให้  เว็บเขียนบทความ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ที่ทำให้ได้มาซึ่งบทความที่เขียนใหม่ ๆ ในการที่จะได้อัพเดทเว็บของตัวเอง

 

เขียนบทความขาย 2015

หากใครได้ติดตามงานเขียนของ บก.แล้ว คงจะได้อ่านบทความเรื่อง ” 5 อาชีพฟรีแลนซ์ ปั้นเงินแสน โดยไม่ต้องลาออกจากงานประจำ” อย่างแน่นอน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นในวงการฟรีแลนซ์ และการเขียนบทความขายอย่างมาก แน่นอนว่า สิ่งนี้ส่งผล 2 ประการต่อตลาด

1.ผู้ว่าจ้าง สามารถเลือกนักเขียนบทความขาย ได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น

2.ผู้เขียนบทความขาย ต้องพัฒนาสินค้าและบริการของตนเอง ให้ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น

ดังนั้นไม่ว่าเราจะมองในแง่มุมไหน ผลดีของการเขียนบทความในเรื่องดังกล่าว ย่อมส่งผลดีต่อตลาดอย่างแน่นอน แต่ประเด็นที่ บก.สนใจและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากคือ ถ้าเราเป็นนักเขียนบทความขาย เราต้องการจะเริ่มต้นงานเขียนบทความขาย อย่างง่ายๆได้อย่างไร โดยที่ สามารถทำเงิน และลูกค้ายังได้ผลงานที่มีคุณภาพด้วย ด้วยสิ่งที่กล่าวไปนี้คือปัญหา และเป็นคำถามแล้ว ลองพิจารณาแนวทางด้านล่างนี้ ที่ บก.ขออนุญาตสรุปออกมาเป็นแนวทางเบื้องต้น ง่ายๆ ที่คุณสามารถทำได้อย่างแน่นอน มาดูกันว่า มีแนวทางอย่างไรบ้าง

1.ตัดสินใจที่จะเขียนบทความขาย

สิ่งแรกที่นักเขียนบทความขาย จะต้องทำก่อนนั่นคือ ทำการตัดสินใจอย่างชัดเจนว่า ตนเองต้องการเขียนบทความขาย ไม่ใช่แค่การเขียนบทความเฉยๆ หรือเขียนบทความเพื่ออ่านเล่นใน Facebook นะครับ แต่ต้องหมายถึงการเขียนบทความขาย อย่างแท้จริง เขียนจบแล้วขายเลย! ไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้

ซึ่งหากเราตัดสินใจอย่างแน่ชัดแล้ว!

บทความที่เราเขียนออกมานั้น จะได้เขียนให้มีสำนวนที่ดี มี Pattern ที่สวยงาม และถูกต้องตามหลัก SEO Onpage ด้วย จงระลึกอยู่เสมอว่า การเขียนบทความขาย เราไม่ได้เขียนบทความตามเกมส์ หรือสิ่งที่เราชอบเสมอไป แต่จะหมายถึงการเขียนบทความขาย ตามแบบที่ลูกค้านั้นชอบ และนั่นคือ สิ่งที่ทำให้คุณสามารถขายบทความได้อย่างแท้จริง

ลูกค้าชอบอะไร?

 • ชอบบทความที่อ่านง่าย และคนอ่านได้ประโยชน์จริง
 • ชอบบทความที่มีการออกแบบรูปแบบการเขียนที่ดี
 • และสุดท้ายคือ ชอบบทความที่ดีต่อการทำ SEO

ดังนั้น เมื่อคุณตัดสินใจเขียนบทความขายอย่างแท้จริงแล้ว พึงระลึกไว้ว่า ข้อที่ บก.ได้แนะนำต่อไปนี้ข้างต้น คือสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดครับ

2.เลือกหัวข้อเขียนบทความขาย ที่โดนใจตลาด

ปกติแล้ว ลูกค้าจะซื้อบทความไปเพื่อเหตุผลหลักๆ ดังต่อไปนี้คือ 1.เพื่อนำไปใช้เพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์ของตนเอง 2.เพื่อให้เว็บไซต์มีการเคลื่อนไหว 3.เพื่อให้ส่งผลทาง SEO ซึ่งหาก บก.จะสรุปง่ายๆเลยคือ บทความต้องมีพลังหรือมีแรงดึงดูด ให้คนที่สนใจข้อมูลด้านนี้นั้น เข้ามาอ่าน และทำกิจกรรมกับเว็บไซต์นั้นๆ (Call Action)

Call Action ที่น่าสนใจ

 • การจอง
 • การซื้อสินค้า
 • การคลิกป้ายโฆษณา
 • การสอบถามข้อมูล

เป็นต้น ซึ่ง Call Action นี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้าไปช่วยในการกำหนดแนวทางของบทความขายของเราด้วยว่า จะให้ลงไปในทิศทางใด สำหรับหัวข้อเขียนบทความขายที่น่าสนใจในความคิดของ บก.ก็มีอยู่หลายเรื่อง อาทิเช่น

 • ธุรกิจต่างๆ
 • การสร้างกำลังใจ
 • สุขภาพ
 • การออกกำลังกาย
 • เทคโนโลยี

เป็นต้น ทุกเรื่องสามารถแตกเนื้อหาออกไปได้อย่างมากมาย อาจมากถึง 3,000 บทต่อหัวข้อ หรือมากกว่านั้นเลยนะครับ ดังนั้นแค่คุณเลือกหัวข้อที่ชำนาญมาทำการเขียนบทความ และเจาะลึกลงไป ก็เพียงพอแล้วสำหรับการขายแล้ว ลองเลือกสักหัวข้อ แล้วเขียนเลย อย่ารอช้า!

3.หารูปแบบการเขียนที่เป็นของตัวเอง

บก.เน้นเสมอๆว่า หากคุณเขียนบทความขายแล้ว รูปแบบการเขียนที่ออกมานั้น จะต้องพยายามทำให้เหมือนๆกัน ทุกแบบให้นึกถึงเวลาเราไปทางอาหารเช่นร้าน KFC ไม่ว่าเราจะทานที่ไหน รสชาติ และมาตรฐานก็จะออกมาคล้ายๆกันตลอด และนั่นคือ สิ่งที่เราจะนำมาใช้กับการเขียนบทความขายด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น

จงหารูปแบบของตนเอง

จงรักษามาตรฐานของการเขียนบทความขาย ให้ต่อเนื่อง

จริงๆ บก.ก็ยอมรับว่า บก.เองก็ยังต้องพัฒนางานในรูปแบบข้อที่ 3 อย่างต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆ เพราะเกมส์นี้เราไม่ได้เป็นผู้ออกแบบกฎ แต่คนออกแบบกฎนี้คือ Google ซึ่งหากเราไม่เล่นไปตามกฎของเขา เราก็จะไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนในการเขียนบทความขาย ดังนั้น! จงหารูปแบบของตนเอง

4.ค้นหาชุมชนสำหรับการเรียนรู้และการขาย

คุณอยู่คนเดียวไม่ได้หรอก ในวงการเขียนบทความขายก็เช่นเดียวกัน คุณจำเป็นต้องค้นหาชุมชน ที่มีคนที่ชื่นชอบการเขียนบทความ หรือค้นหานัหเขียนบทความเพื่อไปขาย ทั้งหมดคือสิ่งสำคัญ และคุณต้องหา! ผมรู้ว่าเบื้องต้น คุณอาจจะมองไม่ออกว่า จะหากลุ่มคนเขียนบทความขายที่ไหนดี? ถ้าอย่างนั้นลองดูกลุ่มด้านล่างนี้สิ

กลุ่มติวนักเขียนบทความมืออาชีพ
https://www.facebook.com/groups/thaicontentmarketnovice

ตลาดซื้อขายบทความ และ E-Book
https://www.facebook.com/groups/thaicontentmarket 

สองกลุ่มนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณเติบโตไปกับตลาดเขียนบทความขายอย่างแน่นอน ถ้ายังไม่ได้ขอเป็นสมาชิก ทำเดี๋ยวนี้! รออะไรอยู่!

5.ลงมือทำเสียสิ!

ข้อสุดท้าย ดูเป็นเรื่องง่ายๆ แต่เอาเข้าจริงแล้ว ยากเสียยิ่งกว่าทุกๆข้อเลย นั่นคือ การลงมือทำ งานเขียนบทความขาย หากคุรลงมือทำอย่างไม่ถูกต้องหรือว่าไม่เป็นมืออาชีพแล้ว มีโอกาสสูงมาก ที่การทำงานจะผิดพลาด และคุณอาจเสียกำลังใจ ดังนั้น จงลงมือทำ! และจงทำในแนวทางที่ถูกต้องเท่านั้น!

 • อย่า Copy บทความคนอื่นๆ แม้ส่วนหนึ่งส่วนใด
 • อย่า ดัดแปลงบทความคนอื่น
 • อย่า ทำให้ลูกค้าไม่สบายใจที่ต้องจ้างคุณเขียนบทความ
 • จง เขียนบทควาทันที ในรูปแบบของตัวคุณเอง
 • จง เขียนบทความ เพื่อสร้างสรรค์โลกนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
 • จง เขียนบทความขายทุกๆวัน

และ

 • จง เขียน เขียน และเขียน!

เพียงเท่านี้ การเริ่มต้นในการเขียนบทความขายของคุณ ก็จะกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อย่างแน่นอน อย่ารอช้า! อย่าให้โอกาสหลุดลอยออกไปนะครับ ลงมือทำในวันที่ตลาดยังไม่ค่อยมีใครรู้จัก แล้วสักวันหนึ่ง คุณจะสามารถมีรายได้จากการเขียนบทความขายได้อย่างแน่นอน บก.ของเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับ

ต้องการดาวน์โหลดบทความนี้เป็น PDF เพื่ออ่านไหม? คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง
เขียนบทความขาย 2015