8 เทคนิคการสร้าง งานเขียนบทความออนไลน์ ให้ธุรกิจของคุณติดหน้าแรก google

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

การเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจของคุณบนโลกออนไลน์ให้มากขึ้นด้วย  งานเขียนบทความออนไลน์  ซึ่ง Google เป็นเสมือนแหล่งรวมสินค้าออนไลน์ ให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มาเจอกัน   ทำให้ประหยัดเวลา และประหยัดต้นทุน เพราะเวลาคือต้นทุน  ที่สูญเสียไปโดยที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้   งานเขียนบทความออนไลน์  จะช่วยให้ผู้คนค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของคุณได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก  99% ของคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตหาสินค้าและบริการจาก Google  จึงมี  8  เทคนิคที่จะทำให้ธุรกิจของคุณติดหน้าแรก  Google  ด้วย งานเขียนบทความออนไลน์

ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า หรือ บริการจะทั้ง OnlineหรือOffline การใช้ Blog งานเขียนบทความออนไลน์ เป็นวิธีการในการโปรโมททางอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะคุณสามารถที่จะสื่อสารกับกลุ่มคนอ่าน โดยนำเสนอ สินค้าหรือการบริการ ผ่านทางการเขียนบทความของ งานเขียนบทความออนไลน์ เพื่อโน้มน้าวใจผู้อ่านกลายมาเป็นลูกค้าได้ หรือเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเบื้องต้นได้

 1.เทคนิคทำให้เรียกผู้ชมเว็บไซต์งานเขียนบทความออนไลน์

เป็นบทความที่ดี มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีประโยชน์ ที่ใคร ๆ ก็อยากอ่านเป็นเรื่องธรรมดา บทความจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้คนคลิกเข้าอ่านบทความตัวเต็มในเว็บไซต์ จึงทำให้เว็บไซต์ของคุณมียอดผู้เข้าชมในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

2.เทคนิคช่วยให้เว็บไซต์ทำอันดับใน Google

บทความของ งานเขียนบทความออนไลน์ สามารถช่วยทำอันดับใน Search Engine ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะ Google นั้น มีผลอย่างมาก เพราะ Google จะประเมินคุณภาพของเว็บไซต์จากหลายๆ องค์ประกอบด้วยกัน และหนึ่งในองค์ประกอบที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ เรื่องเนื้อหาคุณภาพจากงานเขียนบทความยิ่งเว็บไซต์ไหนมีบทความมาก  Google ก็มองว่าเป็นเว็บไซต์คุณภาพ  เมื่อเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ จึงทำให้อันดับของเว็บไซต์นั้น ๆ ดีขึ้น งานเขียนบทความออนไลน์  จึงช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับใน Google  ได้อย่างมาก

3.เทคนิคในการช่วยเพิ่มโอกาส

เมื่อเว็บไซต์ดีมีคุณภาพ ทำให้มีความน่าเชื่อถือด้วย งานเขียนบทความออนไลน์ ทำให้มียอดผู้ชมหลั่งไหลเข้ามาสู่เว็บไซต์โดยที่ไม่ขาดสาย งานเขียนบทความออนไลน์ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับเว็บไซต์ของคุณได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อมีคนแวะเวียนเว็บไซต์ของคุณมากๆ ต่อวัน คุณสามารถให้เว็บไซต์ของคุณสร้างรายได้ด้วยการ ขายพื้นที่โฆษณา ให้คนนำโฆษณาของเขามาติดให้คนคลิก หรือขายสินค้าต่างๆ หรือจะรับรีวิวสินค้าลง เว็บไซต์ หรือขายเว็บไซต์ของคุณไปเลยก็ได้ ทำให้มีช่องทางในการทำเงิน ทำรายได้ที่เยอะมากๆจาก งานเขียนบทความออนไลน์  ในเว็บของคุณ

4.เทคนิคช่วยทำการตลาด

บทความที่มาจาก งานเขียนบทความออนไลน์ สามารถช่วยทำการตลาดให้กับเว็บไซต์และตัวสินค้าของคุณได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะนักการตลาดออนไลน์ จะแข่งขันกันโดยใช้บทความจาก งานเขียนบทความออนไลน์ เป็นหลักเพื่อทำการดึงดูดลูกค้ากัน ดังนั้นจึงทำให้บทความมีความสำคัญในหลาย ๆด้านในโลกออนไลน์

5.เทคนิคช่วยให้คนสนใจในการเปิดอ่านบทความในเว็บไซต์

บทความของ งานเขียนบทความออนไลน์ ที่ดีจะมีชื่อเรื่องที่บอกคนอ่านได้ว่า เนื้อหาภายในบทความนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร ดีหรือมีประโยชน์อย่างไรเป็นต้น  ในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่จะหาข้อมูลสินค้าและการบริการที่สนใจจากทาง Internet ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องพึ่งพางานเขียนบทความออนไลน์ ในการทำการค้าเพราะสามารถทำให้ลูกค้าเข้าถึงได้ทั่วทั้งโลก  และสื่อที่จะทำให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้ก็คือเว็บไซต์การใช้คำจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

6.เทคนิคทำให้เว็บไซต์น่าแชร์

เนื้อหาของงานเขียนบทความออนไลน์  เป็นบทความที่มีคุณภาพเป็นที่โดนใจด้วยเพราะเนื้อหาของบทความนั้นมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากที่จะดึงดูดให้มีผู้เข้ามาติดตามธุรกิจมีบทความ งานเขียนบทความออนไลน์ ที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ และแชร์เนื้อหานั้นต่อไป ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะช่วยให้ธุรกิจของคุณติดหน้าแรก Google มีผู้พบเห็นมากขึ้น และเป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น

7.เทคนิคการใช้คำที่ลูกค้าเห็นแล้วอยากคลิกอ่านในทันที

เมื่อลูกค้าเห็นคำใน งานเขียนบทความออนไลน์ ที่โดนใจอยากเข้าดูเนื้อหาในเว็บไซต์ในทันที  ดังนั้นในการใช้คำของงานเขียนบทความออนไลน์ นั้นนอกจากจะมีการใส่คำที่ดึงดูดความสนใจแล้ว  ข้อความของเนื้อหา  การจัดช่องไฟ การเว้นวรรค และการเว้นบรรทัดของเนื้อหาก็ต้องดีด้วย

8.เทคนิคการโฆษณาให้ได้ผลด้วยงานเขียนบทความออนไลน์

เมื่อมีการทำการตลาดให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้าและหรือการบริการด้วย งานเขียนบทความออนไลน์ ที่ได้ผลแล้วก็จะทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นการโฆษณานับว่า งานเขียนบทความออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับทุกธุรกิจในยุคปัจจุบันยุคที่ผู้บริโภคขยับเข้ามาใช้ชีวิตในโลกออนไลน์มากขึ้น ทุกธุรกิจจึงต้องปรับตัวให้เข้าถึงลูกค้าบนโลกออนไลน์ให้ได้ งานเขียนบทความออนไลน์  จึงสามารถช่วยได้เป็นอย่างดี

8  เทคนิคนี้ที่จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจของคุณบนโลกออนไลน์ให้มากขึ้นด้วย  งานเขียนบทความออนไลน์  ที่จะช่วยให้ผู้คนค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของคุณได้ง่ายขึ้น เพราะ  99% ของคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตหาสินค้าและบริการจาก Google  8  เทคนิคการสร้าง  งานเขียนบทความออนไลน์  นี้จึงทำให้ธุรกิจของคุณติดหน้าแรก  Google

บทความวิจัยคืออะไร มีเทคนิคการเขียนบทความวิจัยอย่างไร

5-%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad

บทความวิจัยคือบทความที่เป็นผลงานต่อเนื่องจากงานวิจัย หรือสกัดมาจากงานวิจัย ซึ่งบทความประเภทนี้ เป็นบทความที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยให้มีความกระชับและสั้นเพื่อสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ และในที่ประชุมสัมมนา โดยการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยคือบทความที่ต้องผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบเนื้อหาสาระความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาการนั้น ๆ นอกจากนี้แล้วจะต้องมีรูปแบบการจัดพิมพ์ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร หรือตามที่คณะกรรมการประเมินด้วย

บทความวิจัยคืออะไร  มีเทคนิคการเขียนบทความวิจัยอย่างไร

การเขียนบทความวิจัยคือการนำเสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะทำให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลาแล้ว บทความวิจัยคือส่วนหนึ่งในการพัฒนาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติอีกด้วย การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพนั้นต้องมีวิธีการเขียนบทความวิจัยคือต้องใช้เทคนิคการเขียน และมีการใช้ภาษาที่ถูกต้องด้วย วิธีการเขียนบทความวิจัยนั้นมีระดับของคุณภาพของบทความวิจัยมีอยู่ด้วยกัน  3 ระดับ เรียงจากน้อยไปหามาก ได้แก่

1.ระดับดี

คือ เป็นบทความวิจัยที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการนำเสนอที่ชัดเจน เป็นประโยชน์

2.ระดับดีมาก

คือ มีเกณฑ์เช่นเดียวกับระดับดี แต่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมก็คือ บทความนั้น ๆ ต้องมีการวิเคราะห์ และนำเสนอความรู้ หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ นอกจากนี้บทความวิจัยคือบทความที่จะต้องเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือนำไปปฏิบัติได้

3.ระดับดีเด่น

คือ มีเกณฑ์เช่นเดียวกับบทความในระดับดีมาก แต่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติม คือ บทความนั้น ๆ ต้องมีลักษณะเป็นงานที่บุกเบิกทางวิชาการ ตลอดจนมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และบทความวิจัยคือการกระตุ้นให้เกิดความคิดค้นอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งการเขียนบทความวิจัยในระดับคุณภาพต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับแก่นสาระที่สำคัญของงานบทความวิจัยคือใช้ระเบียบวิธีการในการวิจัยที่เหมาะสม และมีผลการวิจัยที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อน

7  เทคนิคการเขียนบทความวิจัย

บทความวิจัยคือบทความที่ควรประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1.ชื่อเรื่อง(Title) 

ผู้เขียนต้องตั้งชื่อเรื่องของบทความวิจัยที่บ่งบอกให้เห็นถึงประเด็นที่สำคัญของงานวิจัย ชื่อเรื่องต้องตรงประเด็น ไม่กำกวม และเข้าใจได้ง่าย

2.บทคัดย่อ(Abstract) 

บทคัดย่อนั้นนับว่าเป็นส่วนที่เขียนยากที่สุดของบทความวิจัย ผู้เขียนควรจะเขียนบทคัดย่อในลำดับท้ายสุด เนื่องจากเนื้อหาของบทคัดย่อ จะต้องมีการกล่าวถึงเนื้อหาโดยรวมทั้งหมดของบทความหรือแบบที่มีข้อจำกัดในด้านของจำนวนคำในการเขียน ซึ่งในการเขียนบทคัดย่อที่ดีนั้นผู้เขียนบทความวิจัยคือผู้ที่ควรจะต้องเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดเสียก่อนจึงจะสามารถเขียนได้อย่างกระชับ และบทความวิจัยคือสามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่สำคัญของบทความวิจัยได้  เนื้อหาในส่วนของบทคัดย่อควรจะกล่าวถึง วัตถุประสงค์ของงานวิจัย วิธีการในการทำวิจัย ผลของการวิจัย

3.บทนำ(Introduction) 

เนื้อหาในส่วนของบทนำจะต้องกล่าวถึง ความเป็นมาและสิ่งที่น่าสนใจของงานวิจัยว่ามีอะไรใหม่ ๆ หรือมีความโดดเด่นอย่างไร  มีความแตกต่างจากงานวิจัยอื่นๆในเรื่องเดียวกันอย่างไร นอกจากนี้ บทความวิจัยคือ  บทความที่ควรกล่าวด้วยว่างานวิจัยนี้สามารถแก้ปัญหา หรือ อุดช่องโหว่ในวงการวิชาการนั้น ๆ อย่างไร

4.ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) 

เนื้อหาของส่วนนี้ ผู้เขียนจะต้องกล่าวถึงวิธีที่ใช้ในการทำวิจัย เช่น บทความวิจัยคือ  บทความงานวิจัยเชิงคุณภาพ หรือบทความงานวิจัยเชิงปริมาณ และมีวิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีใดผู้ที่ให้ข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างเป็นใคร มีจำนวนเท่าไร ใช้วิธีใดในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้จะต้องเหตุผลที่ผู้เขียนใช้วิธีวิจัยดังกล่าว

5.ผลการวิจัย(Research findings/results) 

เป็นหัวใจหลักของบทความวิจัยคือ ผู้เขียนต้องเขียนอธิบายว่า เมื่อได้ศึกษาแล้ว ค้นพบอะไรบ้าง ผู้เขียนอาจมีการนำเสนอด้วยการใช้แผนภูมิ หรือตารางในการอธิบาย

6.วิจารณ์ผลการวิจัย(Discussion)

ในส่วนนี้ของบทความวิจัยคือส่วนที่ผู้เขียนสามารถที่จะนำไปรวมอยู่ในส่วนของผลการวิจัยก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ รูปแบบที่กำหนด การวิจารณ์ผลการวิจัยเป็นการเปรียบเทียบผลที่ผู้เขียนค้นพบกับการศึกษาก่อนหน้านี้ และบทความวิจัยคือบทความที่เป็นการแสดงการวิเคราะห์ว่าผู้เขียนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับการศึกษาก่อนหน้านั้น  อย่างไรก็ตามการเขียนในส่วนนี้ ต้องอาศัยการทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยจำนวนมากมาก่อน

7.บทสรุป(Conclusion) 

เป็นส่วนที่สรุปสาระสำคัญของบทความวิจัยคือประเด็นที่ผู้เขียนค้นพบ ในความยาวประมาณ 1-2 ย่อหน้า

นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติม สำหรับการเขียนบทความวิจัยคือ

  • 1.ผู้เขียนควรพึงระลึกว่า บทความวิจัยคือ ผู้เขียนจะต้องพยายามสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่า ตนเองเห็นมากกว่า หรือลึกซึ้งมากกว่าคนอื่นอย่างไร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ต้องเขียนให้คนอ่าน มีจินตนาการเข้าใจตามปรากฏการณ์ที่ผู้เขียนเห็น ซึ่งผู้เขียนจะต้องสังเคราะห์สิ่งเหล่านั้น และนำไปเชื่อมโยงกับทฤษฎี
  • 2.ทฤษฎีต่างๆ เช่น ทฤษฎีที่คิดค้น มีความจำเป็นอย่างมากในบทความวิจัยคือการนำมาอธิบาย และสังเคราะห์ ผู้เขียนต้องอ่านทฤษฎีเหล่านี้จนเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ซึ่งในส่วนนี้บทความวิจัยคือส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง กล่าวคือ ถ้าเราสามารถอธิบายทฤษฎีนั้น ๆ กับงานบทความวิจัยได้อย่างชัดเจน
  • 3.รูปแบบในการเขียนบทความวิจัยคือการอ้างอิงเอกสาร นับว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมาอีกประการหนึ่ง ในปัจจุบันรูปแบบการอ้างอิงมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบผู้เขียนบทความต้องใช้รูปแบบการอ้างอิง ที่วารสารนั้นๆกำหนดอย่างถูกต้อง