seminar

Posted on

โครงการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ IT

วันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 2559

ณ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว

สวัสดีครับเพื่อนผู้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ IT ซึ่่งทางเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้วได้จัดขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งมั่น พัฒนาองค์กรให้กลายเป็นองค์กรต้นแบบ และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรทั้งในส่วนตัว และต่อภาพรวม ดังนั้นกระผมในฐานะวิทยากรจึงมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับในการไปแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้

อนึ่ง เพื่อให้การอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ ข้อมูลจากหน้านี้จะใช้เป็นการเรียนในระหว่างอบรม รวมทั้งหลังการอบรมที่กระผมทำข้อมูลไว้ให้ และให้ทุกคนที่เข้าอบรมสามารถเข้ามาใช้ในการเรียนอย่างต่อเนื่องได้ครับ

สมัครรับโบนัสเทรด IQ option สร้างเงินแสน! คุณทำได้

รีวิวลงทุนออนไลน์! กับการลงทุนระบบ binary option

สิ่งที่ต้องมีก่อนเรียน

1.อีเมล์ แนะนำว่าควรใช้บริการของ GMAIL.COM
2.หูฟัง เพื่อใช้ในการฟังบรรยายในรูปแบบของ Clip VDO
3.ความสามารถเล็กน้อยในการใช้โปรแกรม EXCEL และการพิมพ์ข้อความ
4.แนะนำว่าหากมีเวลา ให้สมัครเป็นสมาชิก https://www.google.co.th/intl/th/docs/about/

โปรดคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าการเรียน 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XrgQD9t9PVIKm6ZB_djYX_nDb_hRdBmO7bbBVnBMT98/edit?usp=sharing

 

(Visited 12 times, 1 visits today)