เพิ่มทักษะในการ เขียนบทความรีวิว

เพิ่มทักษะในการ เขียนบทความรีวิว

ลิขสิทธิ์ บทความ

การที่จะทำอะไรสักอย่างให้ดีนั้น ตามหลักการทางศาสนาพุทธท่านสอนว่าให้ใช้หลักธรรมที่เรียกว่า อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อธิบายเล็กน้อยเผื่อลืมว่า ต้องมีความพอใจในสิ่งที่จะทำ (ฉันทะ) มีความพากเพียรพยามยามในการทำงาน (วิริยะ) มีความมุ่งมั่นทำการงานให้สำเร็จลุล่วง (จิตตะ) และหมั่นพิจารณาทบทวนการทำงานเพื่อปรับปรุงงานให้ดีที่สุด (วิมังสา)

หลักธรรมข้อนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานทุกอย่าง ในส่วนของการเขียนบทความรีวิวสินค้าก็เช่นกัน เมื่อเราตัดสินใจที่จะเขียนบทความรีวิวก็แสดงว่าเรามีความพอใจที่จะทำงานตรงนี้แล้ว เราก็ต้องมีความพากเพียรที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จให้ได้ และมีการปรับปรุงงานของตนเองเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด

สิ่งที่น่าจะทำให้เราสามารถเขียนบทความรีวิวได้ดีนั้นเราต้องมีพัฒนาการในการทำงานไปเรื่อยๆ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้แนวทางดังนี้คือ

1.ศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ

เช่น หาดูบทความรีวิวสินค้าประเภทต่างๆ ว่ามีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลอย่างไร สินค้าแต่ละประเภทมีลักษณะต่างกัน มีรูปแบบการรีวิวไม่เหมือนกัน การรีวิวสินค้าบางประเภทก็เหมาะสมกับสินค้าประเภทนั้นเท่านั้น สินค้าบางประเภทก็แทบจะไม่ต้องมีบทความรีวิวก็สามารถทำการตลาดได้ การหาข้อมูลเกี่ยวกับบทความรีวิวสามารถหาได้จากเวปไซต์ขายสินค้าออนไลน์ทั่วไป ดูเวปไซต์ที่เป็นบทความรีวิวภาษาไทยและของต่างประเทศ เช่น Amazon, Ebuy เป็นต้น จะเห็นว่ามีรูปแบบการรีวิวสินค้าต่างกันบ้าง คล้ายกันบ้าง ซึ่งสามารถนำมาเป็นต้นแบบเพื่อปรับปรุงการเขียนรีวิวสินค้าได้ นอกจากนี้ต้องพยายามสังเกตการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้อง การใช้สำนวนต่างๆ ในบทความ ไม่ใช่เพื่อเลียนแบบแต่เพื่อพิจารณาดูว่าการใช้ถ้อยคำสำนวนแบบนั้นเหมาะสมหรือไม่ บางทีอาจจะเหมาะสมกับสินค้าบางอย่างแต่ไม่เหมาะสมกับสินค้าอีกอย่างหนึ่งก็ได้

2.ฝึกฝนการเขียนอยู่เสมอ

หางานให้ตนเองทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ขาดตอน จะทำให้เราสามารถสร้างทักษะในการทำงาน สามารถทำงานได้ไว ทำให้เราสามารถเขียนได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด

3.มีวินัยในการทำงาน

ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เราเกิดอาการเบื่องาน ทำงานได้ช้า ส่งงานไม่ทัน เป็นผลเสียทั้งต่อตัวงานและต่อตัวของเราเอง

4.ปรับปรุงงานของตนอยู่เสมอ

ซึ่งจะทำได้ต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว เมื่อประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้เราสร้างแนวเขียนเฉพาะของตัวเองขึ้นมาได้ ซึ่งจะเป็นจุดขายของเราอย่างหนึ่ง

ตามที่กล่าวมาแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในการเขียนบทความรีวิวสินค้าได้พอสมควร

 

ปัญหาเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ ของเนื้อหาในบทความ

ปัญหาเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ ของเนื้อหาในบทความ

ลิขสิทธิ์ บทความ

เรื่องของลิขสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานั้น เป็นกรณีที่มีข่าวออกมาเรื่อยๆ โดยเฉพาะในแวดวงของการทำธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต เราจะสังเกตได้ว่ามีเรื่องราวฟ้องร้องหรือการร้องเรียนในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆ อยู่เรื่อยๆ

ในการเขียนบทความที่มีการอ้างอิงข้อมูลมาจากสื่อแหล่งต่างๆ นั้น มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์อยู่หลายอย่างซึ่งเราสามารถพิจารณาได้ดังนี้

1.เนื้อหาของบทความ ถ้ามีการคัดลอกมาจากบทความอื่นโดยตรงอันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้แล้วว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แน่ๆ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถคัดลอกข้อความมาจากเวปไซต์อื่นได้ เนื้อหาบางส่วนที่มันจำเป็นต้องเหมือนกันมันก็มีอยู่ อย่างเช่น การแสดงรายละเอียดจำพวกสเป็คของสินค้า ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการนำมาจากเวปไซต์ของบริษัทเจ้าของสินค้าโดยตรง ซึ่งเรามาเขียนโฆษณาสินค้าให้เขาๆ ก็คงจะยินดีด้วยซ้ำไป และควรบอกเครดิตที่มาของเนื้อหาและสร้างลิงค์ไปยังหน้าเพจนั้นด้วย แต่สำหรับเนื้อหาจากบทความรีวิวทั่วๆ ไปก็ให้ระวัง ห้ามคัดลอกเนื้อหาจากผู้อื่นมาเด็ดขาด

2.รูปภาพประกอบในบทความ นำมาจากเวปไซต์ของบริษัทเจ้าของสินค้าเป็นการดีที่สุดและอาจจะหาได้จากเวปไซต์ที่อนุญาตให้คุณนำรูปภาพมาใช้ได้ ทั้งนี้ต้องให้เครดิตด้วยว่ามาจากเวปไซต์ไหน พร้อมทั้งสร้างลิงค์ไปยังรูปภาพนั้นด้วย รูปภาพในเพจที่เป็นบทความรีวิวที่เราไปศึกษาข้อมูลก็สังเกตดูด้วยว่ามีการห้ามนำรูปภาพไปใช้ที่อื่นหรือเปล่า แต่ไม่ควรนำมาใช้เพราะจะทำให้ข้อมูลรูปภาพซ้ำซ้อนกันโดยไม่จำเป็น ทางที่ดีที่สุด ถ้าคุณมีสินค้าตัวจริงหรือสามารถหาสินค้าตัวจริงได้ ถ่ายภาพประกอบเองเลยดีกว่า

3.สื่อจำพวกวีดิโอ ถ้าเป็นเวปไซต์ใหญ่ๆ อย่าง Youtube วีดิโอที่ตั้งสถานะไว้เป็นสาธารณะ น่าจะนำมาเป็นส่วนประกอบในบทความได้ แต่ควรจะแสดงเครดิตของวีดิโอและสร้างลิงค์ไปยังวีดิโอด้วย ซึ่งเจ้าของวีดิโอน่าจะยินดีที่มีคนเข้าไปชมวีดิโอของตนเองเยอะๆ

4.ความเห็นของผู้คนที่เคยใช้สินค้า ซึ่งเรานำมาประกอบในบทความ ไม่ควรก็อปมาทั้งหมด ควรเขียนเป็นรูปแบบของการบอกเล่าว่ามีคนที่เคยใช้แล้วให้ความเห็นไว้เช่นนี้ๆ และอ้างอิงถึงเวปไซต์ที่มีการแสดงความเห็น ให้เครดิตและสร้างลิงค์ไปยังหน้าเวปนั้นด้วยจะเป็นการป้องกันตัวที่ดีที่สุด ซึ่งจะทำให้บทความเรามีเนื้อหาที่ไม่ซ้ำกับเวปอื่นๆ ทำให้บทความมีคุณภาพมากขึ้นด้วย

เมื่อเรามองดูแนวทางแล้วจะเห็นได้ว่าการนำข้อมูลที่ได้จากสื่อแหล่งต่างๆ มาใช้นั้น เราต้องนำมาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาว่าไปละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น ซึ่งจะทำให้งานของเรามีคุณภาพมากขึ้น ไม่เป็นการทำลายเครดิตของตนเองด้วย

การเปรียบเทียบสินค้าในบทความรีวิว

การเปรียบเทียบสินค้าในบทความรีวิว

6075777_s

การเขียนบทความรีวิวสินค้าก็เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าชนิดนั้นๆ เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้านั้นหรือไม่ ถ้าเป็นสินค้าที่มีอยู่ชนิดเดียวในตลาดก็เพียงแต่แสดงข้อมูลที่สำคัญของสินค้าและรายละเอียดที่เป็นจุดขายส่วนต่างๆ ของสินค้านั่นเอง

แต่ก็ยังมีสินค้าบางชนิดที่มีผู้ผลิตหลายเจ้าผลิตออกมาแข่งขันกัน ในระดับของสินค้าเดียวกันในราคาใกล้เคียงกัน เช่น สมาร์ทโฟนที่มีหลายแบรนด์ หลายรุ่น ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีรุ่นที่สเป็คใกล้เคียงกันและราคาอาจจะแตกต่างกันก็ได้ สินค้าที่มีลักษณะเช่นนี้มีอยู่มากในปัจจุบัน เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป แล็ปทอป เป็นต้น ซึ่งบางทีก็มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องรุ่นที่ใช้อุปกรณ์รุ่นเดียวกัน เพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจว่าสินค้าแบรนด์ไหนจะตรงกับความต้องการใช้งานหรืออยากซื้อมากที่สุด

ในการเขียนบทความที่มีการเปรียบเทียบสินค้าต่างแบรนด์กันนั้น มีสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นแนวทางคือ

1.แสดงคุณสมบัติที่มีเหมือนกันของสินค้าให้ลูกค้าได้เห็น เช่น โน้ตบุ๊ครุ่นที่ใช้ซีพียูรุ่นเดียวกัน มีหน่วยความจำเท่ากัน มีขนาดฮาร์ดดิสก์เท่ากัน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการชี้ให้เห็นว่าสินค้ารุ่นนี้ของแบรนด์นี้อยู่ในระดับเทียบเท่ากับสินค้ารุ่นหนึ่งของอีกแบรนด์หนึ่ง

2.แสดงคุณสมบัติที่ต่างกันของสินค้าที่มีสเป็คคล้ายกันให้ผู้อ่านได้เห็นว่า สินค้ารุ่นนี้ถึงจะมีสเป็คใกล้เคียงกัน แต่อาจจะมีส่วนอื่นๆ ที่ต่างกันอยู่บ้าง เช่น โน๊ตบุ๊ครุ่นนี้อาจจะมีหน่วยความจำมากกว่า หรือมีขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์มากกว่า มีจำนวนพอร์ต USB ให้ใช้มากกว่า เป็นต้น

3.สิ่งที่ควรระวังก็คือพยายามใช้ถ้อยคำที่เป็นกลางๆ ไม่ต้องชี้ชัดว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหน เพราะสินค้าแต่ละรุ่นก็มีจุดขาย จุดเด่น จุดด้อยต่างกัน ผู้เขียนรีวิวมีหน้าที่ชี้ให้เห็นจุดต่างๆ เหล่าให้นั้นผู้อ่านได้รับรู้

4.อ้างอิงถึงข้อมูลของสินค้าที่ได้จากสื่อต่างๆ เช่น ความเห็นจากผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นๆ โดยอ้างอิงจากสื่อที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะเป็นการป้องกันตัวผู้เขียนเองในแง่ที่ว่าไม่ได้เชียร์สินค้าของแบรนด์ไหนเป็นพิเศษ ซึ่งน่าจะเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับการเขียนรีวิวสินค้าแนวนี้

5.สุดท้ายก็คือให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองว่าตัวไหนดีกว่าเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานสำหรรับตนเอง เพราะลูกค้าแต่ละคนมีความประสงค์จะนำสินค้าไปใช้งานในจุดมุ่งหมายที่ไม่เหมือนกัน
ตามที่ว่ามาเป็นแนวทางสำหรับการเขียนรีวิวสินค้าที่จำเป็นต้องมีการเปรียบเทียบสินค้าที่มีคุณลักษณะคล้ายๆ กัน ซึ่งเป็นแนวทางกว้างๆ ส่วนรายละเอียดต่างๆ ต้องอาศัยการติดตามดูจากสื่อที่มีการทำรีวิวสินค้าในแนวนี้ว่าจะมีแนวทางในการนำเสนอเช่นไร ซึ่งจะเป็นการพัฒนาการเขียนรีวิวสินค้าได้ดียิ่งขึ้น

การเลือกถ้อยคำสำนวนใน บทความรีวิว

การเลือกถ้อยคำสำนวน ในบทความรีวิว

 

บทความรีวิวสินค้า

การเขียนบทความรีวิวสินค้านั้น เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้แก่ลูกค้าเพื่อการสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าในการเลือกใช้สินค้านั้นๆ เป็นการโปรโมทสินค้าอย่างหนึ่ง ซึ่งการใช้ถ้อยคำสำนวนในการเขียนบทความจึงต้องสื่อให้เห็นถึงความจริงจังในการนำเสนอข้อมูล ดังนั้น จึงขอเสนอแนะแนวทางในการใช้ถ้อยคำสำนวนในการเขียนบทความไว้พอเป็นแนวทางดังนี้

1.ระบุตัวสินค้าให้ถูกต้อง

ชื่อแบรนด์ ชื่อรุ่น รายละเอียดต่างๆ ต้องไม่ผิดเพี้ยนจากข้อมูลจริง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บทความได้

2.ใช้ถ้อยคำที่เป็นทางการ

ไม่ต้องถึงกับเป็นทางการอย่างเคร่งครัดก็ได้ แต่ก็ต้องให้คนอ่านเชื่อมั่นว่าเป็นข้อมูลที่จริงจัง ไม่ใช่เขียนเล่นๆ

3.อ้างอิงภาษาต่างประเทศได้ถูกต้อง

สินค้าบางประเภทถ้ามีศัพท์ภาษาต่างประเทศอย่างภาษาอังกฤษ หรือญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งเป็นชื่อเรียกสินค้าตามภาษานั้นๆ ตลอดจนมาตรฐานการผลิตสินค้า มาตรฐานของสินค้าประเภทต่างๆ ที่ส่วนมากต้องอ้างอิงตามภาษาอังกฤษต้องตรวจดูให้ดีว่าเราใช้ศัพท์ได้ถูกต้องหรือไม่ เพราะถ้าปรากฎขึ้นมาภายหลังว่ามีความผิดพลาด ก็อาจจะทำให้ความน่าเชื่อถือของบทความลดน้อยลงไปได้

4.ใช้ถ้อยคำสำนวนที่เป็นกลาง

ชี้แจงรายละเอียดของสินค้าเท่านั้น ส่วนดีเขียนเชียร์ได้ (ไม่น่าผิด) ส่วนที่ไม่ดีชี้แจงออกมาให้ลูกค้าได้เห็น แต่ไม่ต้องวิจารณ์ว่าไม่ดีอย่างไร ให้ลูกค้าตัดสินใจเองว่าไม่ดีอย่างไร เพราะสินค้าแต่ละอย่างก็มีจุดขายในตัวของมันเอง หน้าที่นักเขียนบทความรีวิวก็คือการให้ข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า ไม่ใช่ทำให้ลูกค้าไม่อยากซื้อของ

5.พยายามหลีกเลี่ยงภาษาวิบัติหรือภาษาถิ่นต่างๆ

ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรใช้ภาษาจำพวกนี้ เพราะจะทำให้เนื้อหาดูไม่จริงจัง ความน่าเชื่อถือของเนื้อหาก็จะลดลงได้เช่นเดียวกัน

6.ไม่พาดพิงถึงสินค้าแบรนด์อื่นในทางเสียหาย

สินค้าบางชนิดที่มีการแข่งขันกันสูง และมีหลายแบรนด์ ก็พึงหลีกเลี่ยงที่จะพูดอื่นแบรนด์อื่นที่เราไม่ได้เขียนบทความรีวิว ถ้าจำเป็นต้องอ้างอิงถึงก็ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ทำให้แบรนด์อื่นเกิดความเสียหาย เพราะอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัทเจ้าของแบรนด์นั้นๆ ได้ ซึ่งเป็นจุดที่ควรระวังเป็นอย่างยิ่ง

ตามที่นำเสนอมาก็เป็นแนวทางกว้างๆ ในการใช้ถ้อยคำสำนวนในการเขียนบทความรีวิวสินค้า ซึ่งอาจจะมีแนวทางบางอย่างที่ไม่ได้กล่าวอ้างถึงก็ลองคิดตามกันดูว่ามีแนวทางไหนที่จะสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเขียนบทความต่างๆ สามารถจุดประกายความคิดในการสร้างสรรค์บทความรีวิวสินค้าดีๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจได้

 

4 เหตุผลที่คุณควรจ้างนัก เขียนบทความ

4เหตุผลที่คุณควรจ้างนัก เขียนบทความ

เขียนบทความ

การ เขียนบทความ คือหนึ่งในงานพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ หรือที่เราเรียกกันว่า Content Deverlopment ซึ่งการ เขียนบทความ ที่มีคุณภาพสามารถช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้จริง และช่วยให้ Search Engine จับลำดับความสำคัญของบทความเราไว้ในหน้าแรกๆด้วย

แต่การ เขียนบทความ นั้น เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งเวลา และสมาธิในการ เขียนบทความ หากคุณซึ่งถือว่าเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องเสียเวลาไปกับการออกแบบ และเขียนบทความขึ้นมา หลายชั่วโมงต่อวัน หากเป็นเช่นนี้ เราอาจเสียลูกค้า หรือโอกาสในการพัฒนางานเว็บไซต์ในส่วนอื่นๆด้วย ดังนั้น บทความนี้ทาง ArticleHeros อยากนำเสนอให้ท่านเห็นว่า หากท่านจ้างนักเขียนบทความ จะมีประโยชนืต่อการพัฒนาเว็บไซต์ของท่านอย่างไร

1.ประหยัดเวลาเขียนบทความ

ข้อแรกนั้นถือเป็นความจริงที่สุดครับ โดยปกติหากลูกค้านั่งเขียนบทความประมาณ 500 คำจะใช้เวลาเฉลี่ย 30 นาที ดังนั้นหากเขียนบทความสำหรับใช้ Post ลงเว็บไซต์ตกประมาณวันละ 2-3 บทความ นั่นหมายถึงคุณต้องสูญเสียเวลาในการนำไปคิดงานส่วนอื่นๆถึง 1-2 ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียว และนั่นอาจตัดสินใจผลแพ้ชนะของเว็บไซต์คุณกับคู่แข่งได้เลย

2.บทความตรงตาม SEO มากขึ้น

โดยปกติแล้ว นักเขียนบทความต่างต้องพัฒนางานของตนเองทั้งสิ้น เพื่อให้งานของตนเองเป็นที่โดนใจลูกค้าและทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบทความที่เขียนโดยผู้ที่ฝึกฝนการเขียนมาทุกๆวัน จึงออกแบบได้ตรงตามหลักการ SEO มากกว่า และเท่ากับเว็บไซต์คุณจะถูดกเพิ่มค่าคะแนนสำหรับการปรับอันดับด้วย

3.ประหยัดงบในระยะยาว

หากคุณมีบทความคุณภาพมากๆ ในระยะยาวบทความเหล่านี้จะทำเงินคืนให้กับคุณในรูปแบบของ หน้าที่มีมูลค่า และเท่ากับว่าเงินค่าจ้างของคุณจะได้รับกลับคืนมาทั้งหมด

4.ค่าจ้างต่ำ

เพียงแค่คุณมีเงิน 50-100 บาทก้สามารถจ้างนักเขียนบทความ เขียนบทความที่มีคุณภาพให้กับคุณได้แล้ว ดังนั้นอย่าคิดว่าการจ้างเขียนบทความต้องใช้เงินจำนวนมากนะครับ

 

ห่วง! ไวรัสอีโบล่า ระบาดไทย

ห่วง! ไวรัสอีโบล่า ระบาดไทย

ไวรัสอีโบล่า ระบาด

กลับมาอีกครั้งกลับข่าวคราวของการเแพร่กระจายเชื้อ ไวรัสอีโบล่า หลังจากพบว่าที่ประเทศแอฟริกา มีผู้เสียชีวิตจาก ไวรัสอีโบล่า รวมกว่า 600 ศพ และมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่องดการแพร่กระจายของ ไวรัสอีโบล่า เข้ามาสู่ประเทศไทย ทาง คสช. จึงมีมาตรการในการตรวจเข้มกับผู้ทีเดินทางมาจากแอฟริกา รวมทั้งผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจาก การท่องเที่ยวในป่า สำหรับความคืบหน้าจะนำมารายงานต่อไป

articleheors news
ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.courant.com/