สมัครเข้าทีม Articleheros

Posted on

หากคุณมีความสามารถด้านการเขียนบทความภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ญี่ปุ่น การเขียนรายงาน และต้องการสร้างอาชีพและรายได้ที่ดีและมั่นคงร่วมกับ ArticleHeros Team สามารถสมัครเข้าร่วมทีมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ครับ

สิทธิประโยชน์

1.ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการเขียนบทความเริ่มต้นที่ 35 บาทต่อบทความ

ดาวน์โหลดคู่มือ Binary Option โกยเงินล้านด้วยทุนเริ่มต้น 300 บาท ฟรี! คลิกที่นี่

ทึ่ง! มนุษย์เงินเดือนหมื่นห้า “หารายได้เสริม” กับ “iqoption” รายได้ 226,711.65 บาท! พร้อมสูตรเทรดฟรี!


20170210113449

2.สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามความเหมาะสม

ตำแหน่งที่เราเปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง อัตราผลตอบแทน เกณฑ์การสมัครและสอบ สถานะปัจจุบัน
1.นักเขียนบทความภาษาไทย เริ่มต้น 35 บาท/บท 1.เขียนบทความได้
2.อายุระหว่าง 15-60 ปี
3.ไม่มีประวัติเสียด้านการเขียนบทความ
4.สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
5.มีความตั้งใจในการทำงานอย่างแท้จริง
ุ6.รับงานเขียนได้สัปดาห์ละ 20 บท
 รับสมัคร
2.นักเขียนบทความภาษาอังกฤษ เริ่มต้น 100 บาท/บท 1.เขียนบทความได้
2.อายุระหว่าง 15-60 ปี
3.ไม่มีประวัติเสียด้านการเขียนบทความ
4.สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
5.มีความตั้งใจในการทำงานอย่างแท้จริง
6.รับงานเขียนได้สัปดาห์ละ 20 บท
รับสมัคร 
3.นักเขียนบทความภาษาจีน เริ่มต้น 100 บาท/บท 1.เขียนบทความได้
2.อายุระหว่าง 15-60 ปี
3.ไม่มีประวัติเสียด้านการเขียนบทความ
4.สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
5.มีความตั้งใจในการทำงานอย่างแท้จริง
รับสมัคร 
4.นักเขียนบทความภาษาอื่นๆ เริ่มต้น xxx บาท/บท 1.เขียนบทความได้
2.อายุระหว่าง 15-60 ปี
3.ไม่มีประวัติเสียด้านการเขียนบทความ
4.สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
5.มีความตั้งใจในการทำงานอย่างแท้จริง
6.รับงานเขียนได้สัปดาห์ละ 20 บท
รับสมัคร 
 5.นักเขียนรายงาน เริ่มต้นที่ 500 บาท/เล่ม  1.เขียนบทความได้
2.อายุระหว่าง 15-60 ปี
3.ไม่มีประวัติเสียด้านการเขียนบทความ
4.สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
5.มีความตั้งใจในการทำงานอย่างแท้จริง
6.รับงานเขียนได้สัปดาห์ละ 2-5 เล่ม
 รับสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมทีม

1.กรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้ให้ครบถ้วน และกดส่ง

2.การอนุมัติผลการสอบ ใช้เวลา 48 ชั่วโมง โดยแจ้งผลการสอบผ่านทางอีเมล์

3.หากสอบไม่ผ่าน สามารถสอบใหม่ได้ใน 30 วัน (การพิจารณาของฝ่ายบุคคลถือเป็นที่สุด)

ในกรณีสอบผ่านรอบแรก

จะได้บรรรจุเข้าทดลองงานเป็นเวลา 30 วัน และต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

1.รูปถ่ายหน้าตรง ชัดเจน 1 ใบ

2.สำเนาบัตรประชาชน ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน (ขีดคร่อม ใช้สมัครนักเขียน articleheros)

3.สำเนาบัญชีธนาคาร (หากเป็นบัญชีกรุงไทย จะไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมโอน 25 บาท) โดยรายละเอียดทุกข้อจะส่งผ่านทางอีเมล์เท่านั้นครับ

โปรดส่งรายละเอียดทั้งหมดมาที่อีเมล์ articleheros@gmail.com

(Visited 963 times, 1 visits today)