นโยบายการรับประกันงาน Policy

Posted on

เมื่อลูกค้าได้รับใบเสร็จรับเงิน และมิได้ขอยกเลิกงานภายใน 24 ชั่วโมง ถือว่าลูกค้ารับทราบข้อตกลงนี้ และยินดีปฏิบัติตาม โดยมิได้โต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

ข้อตกลงทางกฎหมายนี้ เริ่มต้นขึ้นเมื่อลูกค้า ArticleHeros ได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว โดยถือว่าลูกค้ายอมรับข้อตกลงในเงื่อนไขการจ้างงานเขียนบทความ ดังต่อไปนี้

1.บทความเขียนขึ้นด้วยวิธีการอ่านแล้วสังเคราะห์เนื้อหาขึ้น หรืออาจเลือกเขียนโดยการรีไรท์ขึ้นใหม่ เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างไม่สามารถกำหนดได้

ดาวน์โหลดคู่มือ Binary Option โกยเงินล้านด้วยทุนเริ่มต้น 300 บาท ฟรี! คลิกที่นี่

รีวิวลงทุนออนไลน์! กับการลงทุนระบบ binary option

หารายได้ เทรด Binary Option ปั้นเงินแสน ไม่ต้องลาออกจากงานประจำ (ฉบับคัมภีร์ ยาวมากๆ)

2.ระยะเวลาในการรับประกันงาน (การตรวจ การแก้ไขและอื่นๆ ให้อยู่ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ลูกค้าได้รับงานเท่านั้น)

3.เราไม่สามารถรับประกันในส่วนของสำนวนบทความ ที่อาจไม่ตรงกับความต้องการของท่าน แต่โปรดมั่นใจว่าเราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่องานของลูกค้า

4.สิทธิ์ในการคืนงาน ด้วยเหตุประการใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทีมงาน ให้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 24 ชั่วโมง

5.หากตรวจพบเอกสารในใบเสร็จรับเงินระบุ ชื่อผู้ว่าจ้างผิด ที่อยู่จัดส่งผิด หรือรายละเอียดการจัดส่งผิดโปรดแจ้งให้เราทราบใน 24 ชั่วโมง เพื่อเราจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้กับลูกค้า

6.หากผู้ว่าจ้างทำการเร่งงาน หรือกดดันนักเขียนจนไม่สามารถมีสมาธิในการเขียนงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกงานทันที และคืนงานกับจำนวนเงินเฉพาะในส่วนที่เหลือจากการเขียนเสร็จแล้ว โดยมิต้องคำนึงว่า ผู้ว่าจ้างจะรับงานไปหรือไม่

7.คำว่า 100% Unique Content หมายถึงบทความถูกเขียนขึ้นทุกตัวอักษรใหม่ ผ่านความคิดของนักเขียน แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่างานชิ้นอื่น จะตรงกับงานเขียนของเรา

8.หากมีงานที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการดัดแปลงเนื้อหาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอันเข้าข่ายงานละเมิดลิขสิทธิ์ ทางเรายินดีรับผิดชอบเฉพาะส่วนของมูลค่างานนั้นเท่านั้น

9.หากลูกค้ามีการดัดแปลงผลงาน หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด อันไม่เหมือนต้นฉบับ ลูกค้ายินดีรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในด้านความเสียหายตามกฎหมายแพ่งสูงสุด

10.การขยายกรอบเวลาการจ้างงาน ให้เป็นสิทธิ์ขาดของผู้เขียนเท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ
ทีมบรรณาธิการ Articleheros.com

 

(Visited 251 times, 1 visits today)